Документ 112_081, чинний, поточна редакція — Затвердження від 29.06.2004, підстава - 820-2004-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.09.2004. Подивитися в історії? )

               Протокол 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Білорусь про внесення змін та
доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Республіки Білорусь про
порядок перетинання українсько-білоруського
державного кордону громадянами, які
проживають у прикордонних районах
( Протокол затверджено Постановою КМ
N 820 ( 820-2004-п ) від 29.06.2004 )

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь, далі -
"Сторони",
керуючись бажанням зміцнення співробітництва у дусі
добросусідства,
виходячи з перспектив подальшого розвитку співробітництва між
двома державами,
з огляду на численні звернення громадян України і Республіки
Білорусь,
відповідно до статті 10 Угоди між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання
українсько-білоруського державного кордону громадянами, які
проживають у прикордонних районах, від 12 грудня 1998 року
( 112_087 ), домовилися про таке:
1. Абзац другий пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"прикордонний район - територія адміністративного району
(адміністративно-територіальної одиниці) держав Сторін згідно з
додатком 1 до Угоди".
2. Додаток 1 до Угоди доповнити:
від України словами "м. Чернігів"
від Республіки Білорусь словами "м. Гомель".
3. Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди і укладається на
невизначений термін. Протокол тимчасово застосовується з дати
підписання і набирає чинності на тридцятий день після отримання по
дипломатичних каналах останнього повідомлення про виконання
Сторонами внутрідержавних процедур, необхідних для набрання ним
чинності.
Цей Протокол припиняє свою дію разом з припиненням дії Угоди.
Вчинено в м. Мінську 25 листопада 2003 р. у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Білорусьвгору