Документ 112_065, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.11.2003

               Протокол 
між Адміністрацією Державної прикордонної служби
України і Державним комітетом прикордонних військ
Республіки Білорусь про взаємодію в галузі кінології
Дата підписання: 25.11.2003 р. Дата набуття чинності: 25.11.2003 р.
Адміністрація Державної прикордонної служби України і
Державний комітет прикордонних військ Республіки Білорусь,
іменовані надалі Сторонами, виходячи із взаємної зацікавленості в забезпеченні якісної і
професійної взаємодії, в дусі взаєморозуміння та довіри, домовилися про таке:
Стаття 1
З метою найбільш ефективного і взаємовигідного використання
наявних можливостей для підготовки кінологів і службових собак для
запобігання, виявлення та упередження і припинення протиправної
діяльності, на українсько-білоруському кордоні Сторони організують
взаємодію між кінологічними службами. Сторони здійснюють взаємодію відповідно до національних
законодавств держав Сторін і на підставах і в порядку,
установленому цим Протоколом.
Стаття 2
Взаємодія між Сторонами в галузі кінології здійснюється на
таких рівнях: 1. Кінологічний відділ Департаменту охорони кордону
Адміністрації Державної прикордонної служби - кінологічна служба
управління охорони державного кордону штабу Державного комітету
прикордонних військ Республіки Білорусь. 2. Кінологічні підрозділи Сторін.
Стаття 3
Сторони, відповідно до законодавства своїх держав та в межах
своєї компетенції здійснюють взаємодію у таких напрямах: 1. Організація обміну спеціальною інформацією та
навчально-методичною літературою з питань кінології. 2. Обмін досвідом, вивчення питань підготовки і використання
різних категорій кінологів, службових собак для взаємовигідного
навчання спеціалістів. 3. Участь в змаганнях команд спортсменів-кінологів. 4. Участь в науково-теоретичних конференціях в галузі
кінології. 5. Вивчення нових способів вирощування і виховного
дресирування собак. 6. Організація та ведення племінної справи у племінних
розплідниках прикордонних відомств, обмін за необхідністю
племінним матеріалом за взаємним узгодженням Сторін, взаємне
інформування про племінних виробників і їхнє використання в
племінній роботі.
Стаття 4
З метою виконання цього Протоколу і вирішення питань, які
виникають під час взаємодії, Сторони проводять у міру необхідності
робочі зустрічі і консультації між представниками кінологічних
служб Сторін - не рідше одного разу на рік.
Стаття 5
Сторони самостійно несуть витрати, що будуть виникати в ході
реалізації цього Протоколу, якщо не буде погоджено інший порядок.
Стаття 6
Протокол може бути змінений чи доповнений за взаємною згодою
Сторін. Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання і
буде діяти протягом п'яти років. Термін дії цього Протоколу буде
автоматично продовжуватися на кожний наступний рік, якщо жодна із
Сторін за шість місяців до закінчення дії цього Протоколу не
повідомить письмово другу Сторону про свій намір припинити його
дію.
Вчинено в м. Мінську 25 листопада 2003 року, у двох
примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.
За Адміністрацію Державної За Державний комітет
прикордонної служби України прикордонних військ
Республіки Білорусьвгору