Документ 112_051, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.08.2010, підстава - 112_160

               Угода 
про безвізовий в'їзд громадян України в Республіку Бєларусь
і громадян Республіки Бєларусь в Україну
{ Про втрату чинності Угоди додатково див. Угоду ( 112_160 )
від 12.06.2009 }

Дата підписання: 17.12.1992 Дата набуття чинності: 17.01.1993
Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь (надалі іменуються
Сторони) з метою розвитку дружніх стосунків між обома державами, прагнучи зміцнити політичні, економічні, торгові,
науково-технічні, культурні та інші зв'язки, вважаючи за необхідне забезпечити дійовий захист прав та
інтересів громадян України і Республіки Бєларусь, бажаючи встановити необхідні гарантії особистих та майнових
правовідносин громадян Сторін домовились про таке:
Стаття 1
Громадяни однієї Сторони мають право в'їжджати, виїжджати і
пересуватися по території другої Сторони при наявності дійсних
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.
Стаття 2
Порядок в'їзду, виїзду та пересування іноземних громадян та
осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях
України і Республіки Бєларусь, регулюється законодавством кожної
держави.
Стаття 3
Громадяни однієї Сторони в'їжджають, виїжджають або прямують
транзитом через територію другої Сторони через прикордонні пункти
пропуску і зобов'язані додержуватися необхідних формальностей
відповідно до її національного законодавства.
Стаття 4
Сторони зобов'язуються пропускати в треті держави в пунктах
пропуску, відкритих для міжнародного пасажирського сполучення,
громадян України і Республіки Бєларусь, які мають дійсні та
належним чином оформлені документи на право перетинання кордону, і
будуть вживати заходів до запобігання виїзду в треті держави
громадян, яким в'їзд закритий компетентними органами Сторін цієї
Угоди. З цією метою компетентні органи Сторін будуть обмінюватися
необхідною інформацією.
Стаття 5
Кожна із Сторін з метою безпеки або додержання громадського
порядку, запобігання спалахам епідемій та вжиття карантинних
заходів може тимчасово припинити частково або повністю дію
положень цієї Угоди. Повідомлення другої Сторони про тимчасове припинення і в
подальшому, відновлення дії цієї Угоди здійснюється по
дипломатичних каналах у можливо короткий строк.
Стаття 6
До набуття чинності цією Угодою Сторони обміняються по
дипломатичних каналах зразками діючих документів, що підтверджують
громадянство і посвідчують особу громадян Сторін, а також будуть
регулярно інформувати одна одну про зміни в порядку їх видачі і
використання та про відповідні законодавчі акти, що відносяться до
сфери застосування положень цієї Угоди.
Стаття 7
За згодою Сторін в цю Угоду можуть вноситися доповнення і
зміни.
Стаття 8
Ця Угода набуває чинності через 30 днів після її підписання. Ця Угода укладена на невизначений строк і буде чинною до тих
пір, поки одна із Сторін письмово не повідомить по дипломатичних
каналах про рішення припинити її дію. В такому випадку ця Угода втрачає чинність через 90 днів від
дня одержання другою Стороною зазначеного повідомлення.
Вчинено в м. Києві 17 грудня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською та бєлоруською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Бєларусь
(підпис) (підпис)вгору