Документ 112_038, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.12.2017, підстава - 112_003-17

               Угода 
про співробітництво між Міністерством підприємництва
та інвестицій Республіки Бєларусь та
Антимонопольним комітетом України
{ Зміни до Угоди див. в Протоколі
( 112_003-17 ) від 20.12.2017 }

Дата прийняття: 18.02.1997 Дата набуття чинності для України: 18.02.1997

Міністерство підприємництва та інвестицій Республіки Бєларусь
та Антимонопольний комітет України (надалі - Сторони), бажаючи встановити двостороннє співробітництво у сфері
антимонопольної політики, недопущення недобросовісної конкуренції
та підтримки підприємництва, прагнучи створити сприятливі умови для розвитку двосторонніх
відносин, виходячи з принципів рівноправності та взаємної вигоди, відповідно до Договору про дружбу, добросусідство і
співробітництво між Україною та Республікою Бєларусь від 17 липня
1995 року ( 112_692 ), домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони будуть розвивати і зміцнювати співробітництво у сфері
проведення антимонопольної політики, розвитку конкуренції та
підтримки підприємництва.
Стаття 2
Співробітництво між Сторонами буде здійснюватися у межах
наданих їм повноважень у таких напрямах: удосконалення нормативної бази антимонопольної та
конкурентної політики; розробка, проведення та аналіз результатів практичних заходів
демонополізації економіки та приватизації державних підприємств; обмін досвідом проведення розслідувань недобросовісної
конкуренції та порушень антимонопольного законодавства; удосконалення правових основ запобігання, заборони і
припинення монопольної діяльності; створення умов для господарського та інвестиційного
співробітництва, функціонування спільних підприємств і об'єднань; розвиток наукової і методологічної бази досліджень у межах
дії конкурентного законодавства; створення умов для ефективного функціонування товарних і
фондових ринків; сприяння проведенню розслідувань справ про порушення
антимонопольного законодавства господарюючими суб'єктами однієї із
Сторін у випадку, коли ефект від порушення проявляється на
території іншої Сторони.
Стаття 3
Сторони будуть співробітничати шляхом: обміну законодавчими та іншими нормативними актами,
науково-методичними матеріалами, а також інформаційними
матеріалами; надання методичної допомоги, проведення відповідних експертиз
і консультацій; організації стажування службовців з метою обміну досвідом; організації двох- та багатосторонніх симпозіумів, конференцій
і семінарів.
Стаття 4
Під час виконання положень цієї Угоди Сторони будуть
допомагати одна одній у встановленні необхідних ділових відносин
із законодавчими, виконавчими та судовими органами своїх держав.
Стаття 5
З метою реалізації окремих положень Угоди при необхідності
будуть розроблятись щорічні програми спільних дій.
Стаття 6
На прохання однієї із Сторін будуть проводитися негайні
консультації з питань, пов'язаних із виконанням цієї Угоди.
Стаття 7
Всі доповнення й зміни до цієї Угоди погоджуються Сторонами
письмово.
Стаття 8
Ця Угода не обмежує і не зачіпає жодним чином права й
зобов'язання Сторін по інших міжнародних Угодах, учасниками яких
вони є.
Стаття 9
Ця Угода набирає чинності від дня її підписання й залишається
в силі до закінчення шестимісячного терміну від дня одержання
однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про намір
припинення її дії. Припинення дії цієї Угоди жодним чином не вплине на програми
і проекти, реалізація яких уже почалася.
Стаття 10
Вчинено у м. Москві 18 лютого 1997 року у двох примірниках,
кожний українською, бєларуською, російською мовами. При цьому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжності тлумачень тексту перевага буде віддана
тексту російською мовою.
За Міністерство За Антимонопольний
підприємництва та комітет України
інвестицій Республіки
Бєларусь
О. Сазонов О. Завада
Міністр Голова Комітетувгору