Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про повітряне сполучення
Угода Кабінету Міністрів України; Білорусь; Міжнародний документ від 17.07.1995
Документ 112_028, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 19.09.1995

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки
Білорусь про повітряне сполучення

Дата підписання: 17.07.1995 Дата набрання чинності: 19.09.1995
Уряд України та Уряд Республіки Білорусь, далі "Договірні
Сторони", БУДУЧИ учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), БАЖАЮЧИ укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між Україною та Республікою Білорусь, а також за межами
їхніх територій, ПОГОДИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Визначення
1. У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше: а) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, відкриту для підписання в Чикаго 7 грудня 1944
року ( 995_038 ) та містить будь-який Додаток, прийнятий згідно зі
Статтею 90 цієї Конвенції, та будь-яку поправку до Додатків
( 995_655 ) або Конвенції згідно зі Статтями 90 та 94 Конвенції, у
тій мірі, в якій ці Додатки та поправки прийняті обома Договірними
Сторонами; б) термін "авіаційні власті" щодо України означає Державний
департамент авіаційного транспорту, а щодо Республіки Білорусь -
Державний комітет по авіації, або в обох випадках будь-яку особу
чи орган, що уповноважені здійснювати функції, котрі в цей час
виконуються згаданими властями; в) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, котре було призначене та отримало дозвіл
відповідно до Статті 3 цієї Угоди; г) терміни "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне
повітряне сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з
некомерційними цілями" мають значення, вказані у Статтях 2 та 96
Конвенції ( 995_038 ); д) термін "тариф" означає ціни, які встановлюються за
перевезення пасажирів, багажу й вантажу, та умови, згідно з якими
ці ціни застосовуються, включаючи ціни й умови стосовно агентських
та інших додаткових послуг, але за винятком винагороди стосовно
перевезення пошти та її умов; е) термін "ємність": - щодо повітряного судна означає комерційне завантаження
цього повітряного судна на маршруті або частині маршруту; - щодо встановленого повітряного сполучення означає ємність
повітряного судна, яке використовується на цьому сполученні,
помножену на частоту польотів, здійснених цим повітряним судном
протягом певного періоду на маршруті або частині маршруту. 2. Додаток до цієї Угоди становить її невід'ємну частину.
Стаття 2
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, зазначені в цій Угоді, з метою встановлення міжнародних
повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку до неї (далі
відповідно "договірні лінії" та "встановлені маршрути"). 2. Кожне авіапідприємство, призначене будь-якою Договірною
Стороною, буде користуватися під час експлуатації договірних ліній
по встановлених маршрутах такими правами: а) правом здійснювати політ через територію держави іншої
Договірної Сторони без посадки; б) правом здійснювати посадки на території держави іншої
Договірної Сторони з некомерційними цілями; в) правом здійснювати посадки на території держави іншої
Договірної Сторони в пунктах, зазначених у Додатку до цієї Угоди,
з метою прийняття на борт та/або зняття пасажирів, пошти і
вантажу, що перевозяться у міжнародному сполученні. 3. Зазначене в пункті 2 цієї Статті не буде розглядатися як
право призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони
приймати на борт пасажирів, вантаж та пошту для перевезення між
пунктами на території держави іншої Договірної Сторони за
винагороду чи за наймом.
Стаття 3
Призначення авіапідприємств
та дозвіл на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. 2. Після одержання такого призначення авіаційні власті іншої
Договірної Сторони відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї
Статті без затримки нададуть кожному призначеному авіапідприємству
відповідний дозвіл на виконання польотів. 3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони, перш ніж
видати дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати від
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, доказів
того, що воно здатне виконувати умови, передбачені законами та
правилами, які звичайно та обґрунтовано застосовуються цими
властями при здійсненні міжнародних повітряних сполучень
відповідно до положень Конвенції ( 995_038 ). 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, вказаного в пункті 2 цієї Статті, або зажадати
виконання таких умов, які може вважати необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, зазначеними в
Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли авіаційні власті
згаданої Договірної Сторони не мають задовільних доказів того, що
переважне право володіння цим авіапідприємством та фактичний
контроль над ним належать Договірній Стороні, що призначає це
авіапідприємство, або громадянам її держави. 5. Коли авіапідприємство таким чином призначене та отримало
дозвіл, воно може у будь-який момент розпочати експлуатацію
договірних ліній за умови, що тарифи, встановлені відповідно до
положень Статті 12 цієї Угоди, введені в дію на цих лініях. 6. Авіаційні власті Договірних Сторін матимуть право
відповідно до положень цієї Статті замінити будь-яке
авіапідприємство, яке вони призначили, іншим авіапідприємством.
Щойно призначене авіапідприємство буде мати такі ж права та нести
такі ж зобов'язання, як авіапідприємство, котре воно заміняє.
Стаття 4
Скасування або призупинення дозволів на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
виконання польотів або призупинити користування будь-яким
авіапідприємством, призначеним іншою Договірною Стороною, правами,
зазначеними в Статті 2 цієї Угоди, або встановити такі умови,
котрі вона може вважати необхідними при користуванні цими правами: а) У будь-якому випадку, коли вона не має задовільних доказів
того, що переважне володіння цим авіапідприємством та фактичний
контроль над ним належать Договірній Стороні, яка призначає це
авіапідприємство, або громадянам її держави; або б) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується
законів і правил держави Договірної Сторони, яка надає ці права;
або в) у випадку, коли авіапідприємство яким-небудь іншим чином
не дотримується умов, передбачених цією Угодою. 2. Якщо негайне скасування, призупинення або встановлення
умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для
запобігання подальшим порушенням законів та правил, таке право
буде використовуватися лише після консультацій з іншою Договірною
Стороною. Такі консультації, які можуть проводитися між
авіаційними властями, повинні відбутися протягом шістдесяти (60)
днів від дати одержання запиту.
Стаття 5
Застосовність законів та правил
1. Закони та правила держави однієї Договірної Сторони, що
регулюють вхід на її територію, перебування в її межах та вихід з
неї повітряних суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації, або
експлуатацію і навігацію цих повітряних суден під час їх
перебування в межах згаданої території, будуть застосовуватися до
повітряних суден будь-якого авіапідприємства, призначеного іншою
Договірною Стороною. 2. Закони та правила держави однієї Договірної Сторони, що
регулюють прибуття до її території, перебування в її межах та
відправлення з неї пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти, і,
зокрема, паспортні, митні, валютні та санітарні формальності
будуть застосовуватися до пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти
повітряних суден будь-якого авіапідприємства, призначеного, іншою
Договірною Стороною, під час їх перебування у межах згаданої
території.
Стаття 6
Визнання свідоцтв та посвідчень
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
Договірною Стороною, та строк дії яких не вичерпаний, будуть
визнаватися дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що
вимоги, згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані
чи визнані дійсними, відповідають мінімальним стандартам, які
встановлюються відповідно до Конвенції ( 995_038 ), або
перевищують такі стандарти. 2. При польотах над територією своєї держави кожна Договірна
Сторона залишає за собою право відмовити у визнанні дійсності
посвідчень про кваліфікацію і свідоцтв, виданих громадянам її
держави чи визнаних дійсними іншою Договірною Стороною, або
будь-якою іншою державою.
Стаття 7
Збори за користування
Збори за користування кожним аеропортом, включаючи його
споруди, технічні й інші засоби та послуги, а також будь-які інші
збори за користування аеронавігаційними засобами, засобами зв'язку
та послугами, будуть стягуватися відповідно до ставок,
встановлених на території держави Договірної Сторони.
Стаття 8
Мита, збори та процедури
1. Повітряні судна призначених авіапідприємств будь-якої
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні
сполучення, а також їх комплектне бортове обладнання, запаси
палива та мастильних матеріалів, бортові запаси (включаючи
продукти харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на
борту таких повітряних суден, не будуть обкладатися митами та
іншими подібними зборами (податками) після прибуття на територію
іншої Договірної Сторони за умови, що це обладнання, матеріали та
запаси залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу
у зворотному напрямку. 2. Також не будуть обкладатися такими митами, зборами
(податками), за винятком зборів за надане обслуговування і ремонт: а) бортові запаси, взяті на борт на території держави однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої
Договірної Сторони, та призначені для використання на борту
повітряного судна, яке експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони; б) запасні частини та обладнання, ввезені на територію
держави однієї Договірної Сторони для технічного обслуговування та
ремонту повітряного судна, яке експлуатується на договірних
лініях призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони; в) паливо та мастильні матеріали, призначені для використання
повітряним судном призначеного авіапідприємства однієї Договірної
Сторони, яке експлуатує договірні лінії, навіть якщо ці запаси
використовуються на частині маршруту в межах території держави
Договірної Сторони, де вони були взяті на борт. 3. Може бути поставлена умова, щоб матеріали, зазначені в
пункті 2 цієї Статті, зберігалися під митним контролем (наглядом). 4. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали, запаси
та запасні частини, які знаходяться на борту повітряного судна,
яке експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством однієї Договірної Сторони, можуть бути
вивантажені на території держави іншої Договірної Сторони лише за
згодою митних органів цієї Договірної Сторони. У такому випадку
вони можуть бути поставлені під контроль (нагляд) згаданих властей
доти, доки не будуть вивезені у зворотному напрямку або не
отримають іншого призначення відповідно до митних правил. 5. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, включаючи авіаквитки й авіанакладні, а також
рекламні матеріали, автотранспорт, електронне обладнання для
бронювання та зв'язку і запасні частини до них, меблі і предмети
для устаткування і діяльності представництв, перевізні документи,
які доставлені або ті, що доставляються призначеним
авіапідприємством однієї Договірної Сторони на територію держави
іншої Договірної Сторони для своїх експлуатаційних потреб, не
будуть обкладатися митами та зборами (податками) при їх ввезенні,
вивозі та під час знаходження на території держави цієї іншої
Договірної Сторони. 6. Багаж та вантаж, котрі прямують прямим транзитом через
територію держави будь-якої Договірної Сторони, також не будуть
обкладатися митами, зборами (податками).
Стаття 9
Пряме транзитне сполучення
Пасажири, багаж та вантаж, котрі прямують прямим транзитом
через територію держави однієї Договірної Сторони і не залишають
відведеної для такої мети зони аеропорту, будуть підлягати лише
спрощеному контролю, за винятком заходів з безпеки щодо
запобігання незаконному втручанню в діяльність цивільної авіації і
переміщенню предметів і речовин, перевезення яких заборонено.
Стаття 10
Принципи, що регулюють експлуатацію договірних ліній
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін буде
надана рівна можливість експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах. 2. Експлуатуючи договірні лінії, призначене авіапідприємство
однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги інтереси
призначених авіапідприємств іншої Договірної Сторони, щоб не
зашкодити перевезенням, які здійснюються цими авіапідприємствами
за цими ж маршрутами або їх частинами. 3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
загальноприйнятим потребам у перевезеннях по встановлених
маршрутах, та кожне призначене авіапідприємство повинно мати
першочерговою задачею надання такої ємності, яка при розумному
коефіцієнті завантаження повітряного судна відповідала б існуючим
та очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, вантажу і пошти. 4. Ємність на будь-якій договірній лінії буде визначатися за
згодою між авіаційними властями Договірних Сторін.

Стаття 11
Затвердження розкладів
1. Розклади руху по договірних лініях будуть подаватися
авіаційним властям обох Договірних Сторін для затвердження не менш
ніж за тридцять (30) днів до передбачуваної дати їх введення. В
особливих випадках цей строк може бути скорочений за згодою
згаданих властей. 2. Будь-які наступні зміни щодо затвердженого розкладу
будь-якого призначеного авіапідприємства однієї Договірної
Сторони будуть подаватися авіаційним властям іншої Договірної
Сторони на затвердження.
Стаття 12
Тарифи
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії будуть
встановлюватися з урахуванням усіх факторів, пов'язаних з ринком
перевезень. 2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, будуть
погоджуватися між призначеними авіапідприємствами обох Договірних
Сторін по кожному із встановлених маршрутів. 3. Погоджені таким чином тарифи повинні подаватися авіаційним
властям обох Договірних Сторін на затвердження не менш ніж за
тридцять (30) днів до запропонованої дати їх введення. Цей період
може бути скорочений за згодою згаданих властей. Якщо авіаційні
власті жодної з Договірних Сторін не висловили своєї незгоди
протягом п'ятнадцяти (15) днів після дати подання, тарифи будуть
вважатися затвердженими. 4. Якщо тариф не може бути погоджений відповідно до пункту 2
цієї Статті, або якщо протягом періоду, що застосовується
відповідно до пункту 3 цієї Статті, авіаційні власті однієї
Договірної Сторони надсилають авіаційним властям іншої Договірної
Сторони повідомлення про свою незгоду з будь-яким тарифом, поданим
їм на затвердження, авіаційні власті обох Договірних Сторін
повинні намагатися визначити тариф шляхом його погодження між
собою. 5. Якщо авіаційні власті Договірних Сторін не можуть досягти
згоди щодо будь-якого тарифу, поданому їм згідно з пунктом 4 цієї
Статті, або визначити тариф відповідно до пункту 4 цієї Статті,
розбіжність вирішується відповідно до положень Статті 17 цієї
Угоди. 6. Тариф, встановлений відповідно до положень цієї Статті,
буде залишатися в силі доти, доки не буде затверджений новий
тариф. Жоден тариф не буде введено в дію без затвердження його
авіаційними властями будь-якої з Договірних Сторін.
Стаття 13
Комерційні та фінансові можливості
1. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
надається право здійснювати на території держави іншої Договірної
Сторони продаж авіатранспортних перевезень з використанням власних
перевізних документів в місцевій чи будь-якій вільно конвертованій
валюті, безпосередньо або через агентів з дотриманням законів і
правил держави цієї іншої Договірної Сторони. 2. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
надається право відкривати на території держави іншої Договірної
Сторони свої представництва і з дотриманням її законів та правил,
які стосуються в'їзду, мешкання і працевлаштування, утримувати на
ній свій власний адміністративний, технічний і комерційний
персонал, необхідний для забезпечення експлуатації договірних
ліній. 3. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
сум перевищення доходів, отриманих цим авіапідприємством на
території її держави від експлуатації договірних ліній, над
видатками. 4. Такий переказ повинен здійснюватися відповідно до положень
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. У
разі відсутності такої угоди або відповідних положень у цій Угоді
переказ повинен здійснюватися відповідно до законодавства держави,
на території якої отримано доход.
Стаття 14
Авіаційна безпека
1. Відповідно до своїх прав та зобов'язань з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання складає невід'ємну частину цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань згідно
з міжнародним правом, Договірні Сторони будуть діяти відповідно до
положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються
на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963
року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), та положень чинних двосторонніх угод між
Договірними Сторонами, а також тих угод, що будуть укладені між
ними в майбутньому. 2. Договірні Сторони будуть подавати, на прохання, усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання незаконному
захопленню повітряних суден, та іншим незаконним актам,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також
будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони діють відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації та визначених як Додатки
( 995_655 ) до Конвенції ( 995_038 ), у тій мірі, у якій такі
положення та вимоги застосовні до Договірних Сторін; вони будуть
вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден їх реєстрації та
експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на території держав, та експлуатанти
міжнародних аеропортів на їх території діяли відповідно до таких
положень з авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної
безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо в'їзду
до території її держави, перебування в її межах або виїзду з неї.
Кожна Договірна Сторона забезпечить вживання належних заходів в
межах території її держави для захисту повітряних суден та
перевірки пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових
запасів до, та під час посадки чи навантаження. Кожна Договірна
Сторона також доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої
Договірної Сторони щодо вживання спеціальних заходів безпеки у
випадку конкретної загрози. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або з іншими незаконними
актами, спрямованими проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів
та екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні
Сторони подаватимуть одна одній допомогу шляхом полегшення зв'язку
та прийняття відповідних заходів, спрямованих на швидке та
безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 15
Надання статистичних даних
1. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть надавати
за запитом іншій Договірній Стороні періодичні або інші
статистичні дані. 2. Такі статистичні дані повинні містити всю обгрунтовано
необхідну інформацію для визначення обсягу перевезень, здійснених
призначеними авіапідприємствами по договірних лініях, включаючи
інформацію по пунктах відправлення та призначення таких
перевезень.
Стаття 16
Консультації
Для полегшення тісного співробітництва з усіх питань, що
стосуються тлумачення чи застосування цієї Угоди між авіаційними
властями Договірних Сторін будуть проводитися консультації.
Стаття 17
Врегулювання спорів
1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо
тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у першу
чергу, будуть намагатися врегулювати його шляхом переговорів. 2. Якщо Договірні Сторони не можуть врегулювати спір шляхом
переговорів, вони можуть передати право його врегулювання
будь-якій особі чи організації, або на вимогу будь-якої Договірної
Сторони спір може бути винесений на розгляд арбітражного суду в
складі трьох арбітрів, по одному з яких призначає кожна
Договірна Сторона, а ці два арбітри називають третього. Кожна
Договірна Сторона повинна призначити арбітра протягом шістдесяти
(60) днів з моменту одержання по дипломатичних каналах від іншої
Договірної Сторони повідомлення з проханням арбітражного
вирішення спору, а третій арбітр повинен бути призначений
протягом наступних тридцяти (30) днів. Якщо у вказані строки
будь-яка з Договірних Сторін не призначить свого арбітра або
не буде названий третій арбітр. Президент Ради Міжнародної
організації цивільної авіації на прохання однієї з Договірних
Сторін призначить арбітра чи арбітрів, як того вимагає справа.
Якщо Президент є громадянином держави однієї з Договірних Сторін
або з іншої причини не може виконати цей обов'язок, його
заступник зробить необхідні призначення. У будь-якому випадку
третій арбітр повинен бути громадянином третьої країни, і він
буде діяти як Президент арбітражного суду. 3. Суд винесе своє рішення більшістю голосів, і Договірні
Сторони зобов'язуються виконати таке рішення. 4. Усі видатки, пов'язані з організацією і роботою
арбітражного суду, будуть розподілені між Договірними Сторонами
нарівно.
Стаття 18
Внесення змін і доповнень
Якщо одна з Договірних Сторін бажатиме внести будь-які зміни
і доповнення, що стосуються положень цієї Угоди і Додатка до неї,
вона може запитати консультації з іншою Договірною Стороною. Така
консультація може проводитися між авіаційними властями Договірних
Сторін шляхом переговорів або листування, і вона повинна
розпочатися протягом шістдесяти (60) днів з дати отримання іншою
Договірною Стороною запиту на її проведення, якщо тільки авіаційні
власті Договірних Сторін не домовляться про подовження цього
строку. Зміни і доповнення, погоджені таким чином, будуть
затверджуватися Договірними Сторонами і набудуть чинності після їх
підтвердження шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах.
Стаття 19
Реєстрація
Ця Угода, зміни і доповнення до неї будуть зареєстровані в
Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 20
Строк дії
1. Ця Угода укладена на необмежений строк. 2. Кожна Договірна Сторона може повідомити по дипломатичних
каналах іншу Договірну Сторону про свій намір припинити чинність
цієї Угоди. Таке повідомлення повинно бути одночасно надіслане до
Міжнародної організації цивільної авіації. Якщо таке повідомлення
отримане, ця Угода втратить чинність через дванадцять (12) місяців
з дати отримання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо
тільки повідомлення про втрату чинності Угодою не буде відкликано
за взаємною згодою до вичерпання цього строку. У випадку
відсутності підтвердження про одержання від іншої Договірної
Сторони повідомлення, воно вважатиметься одержаним через
чотирнадцять (14) днів після отримання повідомлення Міжнародною
організацією цивільної авіації.
Стаття 21
Набуття чинності
Договірні Сторони повідомлять одна одну шляхом обміну
Дипломатичними Нотами про виконання своїх внутрішньодержавних
процедур щодо набуття чинності цією Угодою. Ця Угода набуде
чинності з дати одержання останньої з цих нот.
ВЧИНЕНО в м. Мінську 17 липня 1995 року, у двох дійсних
примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами,
усі тексти мають однакову силу. Однак у разі виникнення спору або
розбіжностей відносно тлумачення цієї Угоди чи Додатка до неї
тексту російською мовою віддається перевага.
За Уряд України За Уряд Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)

Додаток
1. Призначені авіапідприємства України мають право
експлуатувати договірні лінії по таких маршрутах:
Пункти відправлення| Пункти призначення |Пункти за межами | |Республіки | |Білорусь* -------------------+-----------------------------+---------------- будь-які пункти в |Мінськ, Гомель, Гродно, Брест|пункти в третіх Україні |та інші пункти в Республіці |країнах |Білорусь, які будуть | |визначатися в подальшому |
___________________
* Пункти за межами можуть опускатися при виконанні будь-якого
рейсу за умови, що сполучення починається чи закінчується в
Україні.
2. Призначені авіапідприємства Республіки Білорусь мають
право експлуатувати договірні лінії по таких маршрутах:
Пункти відправлення| Пункти призначення |Пункти за межами | |України* -------------------+-----------------------------+---------------- будь-які пункти в |Київ, Сімферополь, Луганськ, |пункти в третіх Республіці Білорусь|Запоріжжя, Харків, Черкаси, |країнах |Львів, Дніпропетровськ, Одеса| |та інші пункти в Україні, які| |будуть визначатися в | |подальшому |
__________________
* Пункти за межами можуть опускатися при виконанні будь-якого
рейсу за умови, що сполучення починається чи закінчується в
Республіці Білорусь.
Примітка: 1. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони мають право
призначити на кожну договірну лінію з метою її експлуатації лише
одне авіапідприємство. 2. Використання комерційних прав п'ятої свободи повітря на
територіях держав Договірних Сторін є предметом окремої
домовленості між авіаційними властями Договірних Сторін. 3. Подальше визначення пунктів, передбачених у цьому Додатку,
здійснюється шляхом погодження між авіаційними властями Договірних
Сторін.вгору