Документ 112_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.12.1994


Угода
між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь
про взаємні поставки у 1995 році озброєння,
військової техніки, інших матеріальних засобів
та надання послуг для потреб оборони та безпеки

 
     Уряд України та Уряд Республіки Білорусь, які надалі іменуються "Сторони",
     виходячи з Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про торговельно-економічне співробітництво від 23 грудня 1993 року ( 112_002 ),
     з метою подальшого зміцнення обороноздатності обох держав
     домовились про таке:
 
Стаття 1
 
     Уряд України забезпечить у 1995 році поставки до Республіки Білорусь озброєння, військової техніки, військового майна і запчастин та надання послуг військового призначення, що надалі іменуються "спеціальне майно" та "послуги", за номенклатурою і в обсягах згідно з Додатком 1.
 
Стаття 2
 
     Уряд Республіки Білорусь забезпечить у 1995 році поставки до України спеціального майна та послуг за номенклатурою і в обсягах згідно з Додатком 2.
 
Стаття 3
 
     Сторони забезпечать через відповідні організації відрядження до України і до Республіки Білорусь своїх фахівців у кількості та на строки за узгодженням Сторін для проведення робіт і надання послуг, у тому числі для навчання експлуатації, бойовому застосуванню і ремонту озброєння та військової техніки.
 
Стаття 4
 
     Взаємні поставки спеціального майна згідно з Додатками 1 і 2 до цієї Угоди здійснюватимуться без справлення мита за ліцензіями (дозволами).
 
Стаття 5
 
     Порядок розрахунків за взаємні поставки спеціального майна, його перевезення, супроводження військовими караулами, прийом, відповідальність Сторін за виконання взаємних поставок будуть визначені в контрактах, які укладуть між собою уповноважені організації Сторін.
     Сторони розроблять і погодять порядок організації військових перевезень спеціального майна і супроводження його військовими караулами на територіях Сторін, що домовляються.
     До визначення цього порядку Сторони керуватимуться діючими документами.
     Ціни на спеціальне майно, що поставляється і закуповується, а також на послуги військового призначення, що надаються, визначатимуться контрактами.
 
Стаття 6
 
     Сторони не передаватимуть без взаємного погодження фактично чи формально спеціальне майно, що поставляється за цією Угодою, і інформацію по ньому фізичним або юридичним особам і урядам третіх країн, за винятком випадків надання інформації, передбачених міжнародними зобов'язаннями Сторін. При виникненні такого випадку Сторони організують необхідні консультації.
 
Стаття 7
 
     Сторони доручають військовим представництвам міністерств оборони України і Республіки Білорусь здійснювати на своїх підприємствах прийомку спеціального майна, яке поставляється за цією Угодою.
 
Стаття 8
 
     Усі спірні питання, які можуть виникнути між українськими і білоруськими підприємствами у процесі виконання цієї Угоди, будуть вирішуватись на умовах, передбачених у контрактах.
 
Стаття 9
 
     Сторони не будуть копіювати спеціальне майно, що поставляється за цією Угодою, здійснювати його відтворення, а також використовувати винаходи, ноу-хау та іншу науково-технічну продукцію Сторін, використані при виготовленні вказаного спеціального майна, без попередньої на це явно вираженої згоди їх первісного власника.
 
Стаття 10
 
     Контроль та координацію діяльності щодо реалізації цієї Угоди в межах повноважень покласти:
     з боку України - на Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України, Міністерство оборони України та Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України;
     з боку Республіки Білорусь -

 
Стаття 11
 
     Сторони домовились, що одностороння зміна умов даної Угоди неприпустима. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди набувають чинності в тому ж порядку, що й сама Угода.
     Спори, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди, урегульовуються шляхом переговорів або в іншій прийнятній для Сторін формі.
 
Стаття 12
 
     Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Додатки 1 и 2 є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
     Здійснено в м.Мінськ 16 грудня 1994 року в двох примірниках українською та білоруською мовами, причому обидва тексти є автентичними.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Білорусь 
(підпис) (підпис)вгору