Документ 112_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.12.1994


Угода
між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь
про взаємні поставки у 1995 році озброєння,
військової техніки, інших матеріальних засобів
та надання послуг для потреб оборони та безпеки

Уряд України та Уряд Республіки Білорусь, які надалі
іменуються "Сторони", виходячи з Угоди між Урядом України та Урядом Республіки
Білорусь про торговельно-економічне співробітництво від 23 грудня
1993 року ( 112_002 ), з метою подальшого зміцнення обороноздатності обох держав домовились про таке:
Стаття 1
Уряд України забезпечить у 1995 році поставки до Республіки
Білорусь озброєння, військової техніки, військового майна і
запчастин та надання послуг військового призначення, що надалі
іменуються "спеціальне майно" та "послуги", за номенклатурою і в
обсягах згідно з Додатком 1.
Стаття 2
Уряд Республіки Білорусь забезпечить у 1995 році поставки до
України спеціального майна та послуг за номенклатурою і в обсягах
згідно з Додатком 2.
Стаття 3
Сторони забезпечать через відповідні організації відрядження
до України і до Республіки Білорусь своїх фахівців у кількості та
на строки за узгодженням Сторін для проведення робіт і надання
послуг, у тому числі для навчання експлуатації, бойовому
застосуванню і ремонту озброєння та військової техніки.
Стаття 4
Взаємні поставки спеціального майна згідно з Додатками 1 і 2
до цієї Угоди здійснюватимуться без справлення мита за ліцензіями
(дозволами).
Стаття 5
Порядок розрахунків за взаємні поставки спеціального майна,
його перевезення, супроводження військовими караулами, прийом,
відповідальність Сторін за виконання взаємних поставок будуть
визначені в контрактах, які укладуть між собою уповноважені
організації Сторін. Сторони розроблять і погодять порядок організації військових
перевезень спеціального майна і супроводження його військовими
караулами на територіях Сторін, що домовляються. До визначення цього порядку Сторони керуватимуться діючими
документами. Ціни на спеціальне майно, що поставляється і закуповується, а
також на послуги військового призначення, що надаються,
визначатимуться контрактами.
Стаття 6
Сторони не передаватимуть без взаємного погодження фактично
чи формально спеціальне майно, що поставляється за цією Угодою, і
інформацію по ньому фізичним або юридичним особам і урядам третіх
країн, за винятком випадків надання інформації, передбачених
міжнародними зобов'язаннями Сторін. При виникненні такого випадку
Сторони організують необхідні консультації.
Стаття 7
Сторони доручають військовим представництвам міністерств
оборони України і Республіки Білорусь здійснювати на своїх
підприємствах прийомку спеціального майна, яке поставляється за
цією Угодою.
Стаття 8
Усі спірні питання, які можуть виникнути між українськими і
білоруськими підприємствами у процесі виконання цієї Угоди, будуть
вирішуватись на умовах, передбачених у контрактах.
Стаття 9
Сторони не будуть копіювати спеціальне майно, що
поставляється за цією Угодою, здійснювати його відтворення, а
також використовувати винаходи, ноу-хау та іншу науково-технічну
продукцію Сторін, використані при виготовленні вказаного
спеціального майна, без попередньої на це явно вираженої згоди їх
первісного власника.
Стаття 10
Контроль та координацію діяльності щодо реалізації цієї Угоди
в межах повноважень покласти: з боку України - на Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків України, Міністерство оборони України та Міністерство
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії
України; з боку Республіки Білорусь -

Стаття 11
Сторони домовились, що одностороння зміна умов даної Угоди
неприпустима. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди набувають
чинності в тому ж порядку, що й сама Угода. Спори, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди,
урегульовуються шляхом переговорів або в іншій прийнятній для
Сторін формі.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Додатки 1 и 2
є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Здійснено в м.Мінськ 16 грудня 1994 року в двох примірниках
українською та білоруською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Уряд України За Уряд Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)вгору