Документ 112_002-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.10.2018

УГОДА
між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством спорту і туризму Республіки Білорусь про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту


Дата вчинення:

26.10.2018


Дата набрання чинності для України:

26.10.2018

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство спорту і туризму Республіки Білорусь, далі - Сторони,

бажаючи розвивати та зміцнювати дружні відносини між обома державами,

прагнучи розширювати співробітництво у сфері фізичної культури і спорту,

ґрунтуючись на взаємній повазі та рівності,

підтверджуючи свою прихильність цілям і принципам олімпійського руху,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони підтримуватимуть взаємовигідне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту відповідно до законодавства держав Сторін, цієї Угоди та інших міжнародних договорів, в яких беруть участь обидві Сторони.

Стаття 2

Сторони координуватимуть свої дії з метою розвитку і зміцнення міжнародного спортивного співробітництва шляхом проведення зустрічей і консультацій, координації дій у міжнародних спортивних організаціях.

З метою зміцнення спортивних зв’язків Сторони сприятимуть участі українських і білоруських спортсменів, тренерів в спортивних змаганнях і міжнародних спортивних заходах, що проводяться в державах Сторін.

Сторони заохочуватимуть проведення спортивних заходів, спільних тренувань, товариських і матчевих зустрічей національних, збірних і клубних команд з різних видів спорту на спортивних спорудах держав Сторін з метою підвищення рівня підготовки та спортивної майстерності.

Стаття 3

Сторони сприятимуть встановленню прямих контактів між організаціями фізичної культури і спорту та іншими суб’єктами фізичної культури і спорту, які здійснюють діяльність у сфері фізичної культури і спорту, які здійснюватимуться на взаємоприйнятних умовах.

Сторони братимуть участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах з питань фізичної культури і спорту, що проводяться в обох державах.

Сторони сприятимуть обміну науковими роботами, програмами, інформацією про досягнення у сфері фізичної культури і спорту, спортивної діагностики, методів медико-біологічного забезпечення і використання сучасної наукової апаратури.

Сторони на основі взаємної домовленості сприятимуть підготовці та перепідготовці тренерських і науково-педагогічних кадрів з різних видів спорту у вищих навчальних закладах обох держав.

Стаття 4

Сторони сприятимуть обміну досвідом щодо залучення населення до регулярних занять фізичною культурою.

Стаття 5

Сторони сприятимуть обміну досвідом у сфері будівництва та експлуатації спортивних споруд, виробництва і придбання фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання.

Стаття 6

Сторони підтверджують вірність принципам чесної гри і проводитимуть спільні дії у боротьбі з використанням заборонених речовин і методів, забезпеченні організації допінг-контролю при підготовці спортсменів поза та під час спортивних змагань відповідно до діючих міжнародних норм.

Стаття 7

Сторони визначили, що викладені в статтях цієї Угоди форми співпраці у сфері фізичної культури і спорту будуть здійснюватися на взаємоприйнятних умовах.

Співробітництво в рамках цієї Угоди фінансуватиметься в межах коштів, які передбачаються в бюджетах держав Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін.

Стаття 8

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє протягом 5 (п’яти) років. Після закінчення зазначеного строку ця Угода автоматично продовжується на наступні п’ятирічні періоди за умови, що жодна зі Сторін не висловить бажання припинити її дію або змінити її положення шляхом письмового повідомлення, направленого іншій Стороні дипломатичними каналами не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення терміну дії цієї Угоди.

З набранням цією Угодою чинності припиняється дія Договору про співробітництво в галузі фізичної культури і спорту між Державним комітетом України з фізичної культури і спорту і Міністерством спорту і туризму Республіки Білорусь від 29 травня 1997 року.

Припинення дії цієї Угоди не зачіпає виконання узгоджених у період її дії програм і проектів за умови, що Сторони не домовляться про інше.

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення, які є його невід’ємною частиною і оформляються у формі протоколів. Дані протоколи набирають чинності з дати їх підписання.

Вчинено в м. Гомель 26 жовтня 2018 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти є рівно автентичними.


За Міністерство молоді та спорту
України

За Міністерство спорту і туризму
Республіки Білорусь


(підпис)

(підпис)вгору