Документ 112_001-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.06.2019

ПРОТОКОЛ
між Державною фіскальною службою України та Державним митним комітетом Республіки Білорусь про взаємодію у сфері боротьби з митними правопорушеннями, пов’язаними з переміщенням товарів повітряним транспортом


Дата вчинення:

28.06.2019


Дата набрання чинності для України:

28.06.2019

Державна фіскальна служба України та Державний митний комітет Республіки Білорусь (далі - Сторони),

на підставі і керуючись положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах від 22 вересня 2000 року (далі - Угода),

прагнучи до розвитку двостороннього співробітництва,

враховуючи, що порушення митного законодавства завдають шкоди економічним, соціальним і культурним інтересам держав Сторін,

з метою захисту економічної безпеки України і Республіки Білорусь, підвищення ефективності боротьби з контрабандою та іншими правопорушеннями, що належать до компетенції митних органів держав Сторін, шляхом обміну інформацією між Сторонами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Дія цього Протоколу поширюється на обмін інформацією, зазначеною в статті 2 цього Протоколу, відповідно до Угоди з метою боротьби з митними правопорушеннями, пов’язаними з переміщенням товарів повітряним транспортом.

Стаття 2

Сторони відповідно до національного законодавства держав Сторін і Угоди визначають уповноважені підпорядковані підрозділи, які обмінюються інформацією у міру її надходження стосовно:

1) осіб, які, за наявними даними, готують, вчиняють або вчинили правопорушення або злочини, пов’язані з незаконним переміщенням товарів повітряним транспортом між територіями держав Сторін через аеропорти, зазначені в додатку 1 до цього Протоколу, який є його невід’ємною частиною;

2) товарів і предметів, які переміщуються фізичними або юридичними особами повітряним транспортом між територіями держав Сторін з порушенням митного законодавства держави однієї зі Сторін.

Стаття 3

Обмін інформацією в рамках цього Протоколу здійснюється шляхом передачі повідомлення, заповненого російською мовою за формою, зазначеною в додатку 2 до цього Протоколу, який є його невід’ємною частиною.

Стаття 4

Повідомлення про результати перевірки інформації, отриманої в рамках цього Протоколу, здійснюється негайно шляхом передачі повідомлення, заповненого російською мовою за формою, зазначеною у додатку 3 до цього Протоколу, який є його невід’ємною частиною.

Стаття 5

Обмін інформацією та результатами її перевірки в рамках цього Протоколу здійснюється встановленими Сторонами каналами зв’язку і між відповідальними особами уповноважених підпорядкованих підрозділів Сторін.

Сторони протягом 15 днів після набрання чинності цим Протоколом у письмовій формі направляють одна одній списки відповідальних осіб уповноважених підпорядкованих підрозділів Сторін і надалі негайно сповіщають одна одну про всі зміни в цих списках.

Стаття 6

Будь-які розбіжності між Сторонами щодо застосування цього Протоколу вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 7

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення, які оформляються протоколами, що набирають чинності в порядку, визначеному статтею 9 цього Протоколу.

Стаття 8

Сторони можуть припинити дію цього Протоколу через 6 (шість) місяців з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Протоколу.

Стаття 9

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і укладається на період дії Угоди.

Вчинено в Брюсселі 28 червня 2019 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому всі тексти є рівно автентичними.


За Державну фіскальну службу
України

За Державний митний комітет
Республіки Білорусь


(підпис)

(підпис)Додаток 1
до Протоколу між Державною
фіскальною службою України
та Державним митним комітетом
Республіки Білорусь
про взаємодію у сфері боротьби
з митними правопорушеннями,
пов’язаними з переміщенням товарів
повітряним транспортом

ПЕРЕЛІК АЕРОПОРТІВ

Від України:

1. "Бориспіль" (м. Київ);

2. "Запоріжжя";

3. "Київ" (Жуляни);

4. "Львів";

5. "Одеса";

6. "Харків".

Від Республіки Білорусь:

1. Національний аеропорт "Мінськ".Додаток 2
до Протоколу між Державною
фіскальною службою України
та Державним митним комітетом
Республіки Білорусь
про взаємодію у сфері боротьби
з митними правопорушеннями,
пов’язаними з переміщенням товарів
повітряним транспортом

{Додаток}


Додаток 3
до Протоколу між Державною
фіскальною службою України
та Державним митним комітетом
Республіки Білорусь
про взаємодію у сфері боротьби
з митними правопорушеннями,
пов’язаними з переміщенням товарів
повітряним транспортом

{Додаток}вгору