Документ 112_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.07.2017

УГОДА
між Міністерством культури України та Уповноваженим у справах релігій і національностей Республіки Білорусь про співробітництво у сфері міжнаціональних відносин

Дата підписання:

21.07.2017

Дата набрання чинності для України:

21.07.2017

Міністерство культури України та Уповноважений у справах релігій і національностей Республіки Білорусь (далі - Сторони),

будуючи свої відносини у сфері забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, у рамках Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь від 17 липня 1995 року,

керуючись Угодою між Україною та Республікою Білорусь про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, від 23 липня 1999 року,

беручи до уваги, що особи української національності, які проживають у Республіці Білорусь, і особи білоруської національності, які проживають в Україні, відносяться до національних меншин і є невід'ємною частиною суспільства, у якому вони проживають, і яке збагачують своєю працею, самобутньою культурою і традиціями,

прагнучи до створення сприятливих умов для реалізації прав осіб, що належать до української національної меншини у Республіці Білорусь і білоруської національної меншини в Україні, для діяльності їх організацій,

спираючись на принципи рівноправ'я і взаємної вигоди,

прагнучи закріпити договірно-правові основи своїх взаємовідносин і надати їм нової якості,

ґрунтуючись на зацікавленості у співробітництві із забезпечення прав національних меншин, розвитку їх етнічної самобутності, культури і мови, на територіях держав Сторін,

бажаючи з цією метою надавати один одному якомога більше сприяння,

домовились про таке:

Стаття 1

Предметом цієї Угоди є співробітництво Сторін із підтримки діяльності громадських об'єднань громадян, які відносять себе до національних меншин, обміну інформацією і досвідом роботи у сфері регулювання міжнаціональних відносин.

Стаття 2

У цій Угоді особи, що відносяться до національних меншин, маються на увазі відповідно:

громадяни України, які відносять себе за етнічними, культурними і мовними особливостями до білоруської національної меншини;

громадяни Республіки Білорусь, які відносять себе за етнічними, культурними і мовними особливостями до української національної меншини.

Стаття 3

Сторони у відповідності із чинним законодавством держав Сторін будуть сприяти представникам національних меншин у реалізації їх діяльності, спрямованої на збереження етнічної, культурної і мовної самобутності.

Стаття 4

Сторони у відповідності із чинним законодавством держав Сторін будуть:

розвивати співробітництво з правового регулювання і обмінюватись практичним досвідом роботи у сфері міжнаціональних відносин і відносин із співвітчизниками, які проживають за кордоном;

здійснювати взаємодію і координацію діяльності з питань надання допомоги особам, перерахованим у статті 2 цієї Угоди;

здійснювати обмін інформацією про етнополітичну ситуацію в своїх державах, про державну політику у сфері міжнаціональних відносин;

співпрацювати з питань підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

проводити спільні науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми, наукові дослідження з питань, які викликають взаємний інтерес, обмінюватись результатами наукових досліджень, іншою інформацією з проблем, що стосуються становища національних меншин у державах Сторін;

проводити обмін актуальною інформацією, яка прямо чи опосередковано стосується інтересів Сторін;

організовувати інші заходи, спільні програми та проекти.

Стаття 5

За необхідності Сторони можуть створювати за взаємною згодою робочі групи і координаційні комісії для вирішення конкретних питань, пов'язаних із виконанням цієї Угоди.

Сторони можуть підписувати протоколи про співробітництво із встановленням конкретних умов і заходів з реалізації цієї Угоди.

Стаття 6

Сторони будуть заохочувати пряме співробітництво науково-аналітичних установ своїх держав з питань, пов'язаних із предметом цієї Угоди.

Стаття 7

Усі питання, пов'язані із виконанням і тлумаченням цієї Угоди, будуть вирішуватись шляхом переговорів чи консультацій між Сторонами.

Сторони будуть намагатись досягати взаємної згоди у врегулюванні спірних питань, які можуть виникнути при тлумаченні чи застосуванні цієї Угоди.

За взаємною згодою Сторони можуть вносити в цю Угоду необхідні доповнення і зміни, які оформляються відповідними протоколами і є невід'ємною частиною цієї Угоди. Такі доповнення і зміни будуть набирати чинності у порядку, передбаченому для набрання чинності цієї Угоди.

Ця Угода не виключає можливості реалізації інших спільних заходів і проектів, раніше погоджених Сторонами.

Стаття 8

Жоден із обов'язків Сторін, що випливають із статей цієї Угоди, не може бути розтлумачений як підстава для будь-яких дій чи діяльності, що суперечать цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, законодавству і міжнародним зобов'язанням Сторін.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності і діє протягом 5 років з дати її підписання. Строк дії цієї Угоди буде автоматично продовжуватись на наступні п'ятирічні періоди до тих пір, поки одна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового п'ятирічного періоду про свій намір припинити дію Угоди.

У випадку припинення дії цієї Угоди її положення будуть залишатись чинними по відношенню до програм чи заходів, домовленостей чи проектів, які вже були прийняті у відповідності з цією Угодою, але не були реалізовані до моменту припинення її дії.

З дати набрання чинності цією Угодою припиняється дія Угоди між Державним Комітетом України у справах національностей та релігій та Уповноваженим у справах релігій та національностей Республіки Білорусь про співробітництво, підписаної 4 червня 2008 року у м. Києві.

Учинено в м. Київ 21 липня 2017 року в двох примірниках, кожний українською та білоруською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.


За Міністерство культури України

За Уповноваженого у справах
релігій і національностей
Республіки Білорусь


(підпис)

(підпис)
вгору