Документ 112_001-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.11.2016

УГОДА
про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України та Департаментом з питань підприємництва Міністерства економіки Республіки Білорусь


Дата підписання:

09.11.2016


Дата набрання чинності для України:

09.11.2016

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС), з однієї сторони, і Департамент з питань підприємництва Міністерства економіки Республіки Білорусь, з іншої сторони (далі - Сторони),

відзначаючи необхідність об'єднання зусиль для формування сприятливого підприємницького середовища, вдосконалення та оптимізації дозвільних процедур, забезпечення реалізації ефективної державної регуляторної політики,

висловлюючи впевненість, що розвиток співробітництва у сфері регулювання підприємницької діяльності має велике значення для Сторін,

усвідомлюючи, що обмін знаннями та досвідом відповідає інтересам Сторін.

погодилися про таке:

Стаття 1

Співробітництво Сторін спрямоване на вдосконалення ділового середовища, забезпечення рівних умов ведення підприємницької діяльності для всіх суб'єктів підприємництва, реалізацію державної політики у сфері регулювання підприємницької діяльності, ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері підприємницької діяльності та здійснення заходів щодо формування конкурентного середовища, всебічної підтримки підприємницької ініціативи.

Стаття 2

Сторони докладають спільних зусиль з вироблення узгодженої позиції за такими напрямками:

- обмін досвідом щодо нормативно-правового й організаційного забезпечення регулювання підприємницької діяльності, ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері підприємницької діяльності;

- проведення консультацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері регулювання підприємницької діяльності, з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері підприємницької діяльності;

- вивчення альтернативних способів регулювання з метою їх подальшого впровадження задля оптимізації дозвільної системи ліцензування;

- виявлення невиправданих бар'єрів і обмежень у законодавстві в сфері регулювання підприємницької діяльності та їх усунення;

- організація та проведення спільних громадських заходів щодо обговорення актуальних питань регулювання підприємницької діяльності, ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері підприємницької діяльності.

Стаття 3

Для практичної реалізації положень цієї Угоди Сторони домовилися про таке:

- створювати спільні робочі групи за участю представників Сторін з питань, що є предметом цієї Угоди;

- здійснювати взаємну допомогу в реалізації спільних програм та інших заходів, у тому числі проведенні семінарів, конференцій, ділових зустрічей і т. д.;

- обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес, проводити спільні консультації, в тому числі з залученням зацікавлених організацій.

Стаття 4

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення.

Зміни та доповнення оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди та набирають чинності після підписання в установленому порядку відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Стаття 5

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами і діє до того часу, поки одна зі Сторін не повідомить не менше ніж за шість місяців іншу Сторону у письмовій формі про намір припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання договорів і угод, укладених на підставі цієї Угоди між Сторонами.

Учинено в м. Мінськ 9 листопада 2016 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, текст російською мовою матиме переважну силу.


За Державну
регуляторну службу України

За Департамент з питань підприємництва
Міністерства економіки Республіки Білорусь


(підпис)

(підпис)
вгору