Документ 1129-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.06.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення селу Йосипівка Луцького району
Волинської області колишнього найменування Городок
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 27, ст. 332 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Йосипівка Луцького району Волинської області
колишнє найменування Городок.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 червня 1991 року
N 1129-XIIвгору