Документ 1128-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2003. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.65 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1) доповнити статтею 188-19 такого змісту:
 
     "Стаття 188-19. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України
 
     Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи Рахункової палати або створення перешкод у їх роботі, або надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини чи Рахунковій палаті -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     2) статтю 221 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19";
 
     3) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
     в абзаці "Рахункової палати (стаття 164-12)" слово і цифри "стаття 164-12" замінити словом і цифрами "статті 164-12, 188-19";
 
     доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
 
     "секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188-19);
 
     відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188-19)";
 
     4) частину першу статті 294 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1128-IVвгору