Документ 1127-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2010 р. N 1127
Київ
Деякі питання фінансування у 2010 році
інвестиційних проектів у реальному секторі
економіки та надання кредитів для формування
державного інтервенційного фонду

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ):
здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених
Міністерству фінансів у межах загального фонду державного бюджету
( 2154-17 ), в сумі 150000 тис. гривень шляхом зменшення обсягів
видатків споживання за програмою 3511150 згідно з додатком і
збільшення обсягів видатків розвитку за програмою 3511090;
передати бюджетні призначення, передбачені Міністерству
фінансів у межах загального фонду державного бюджету ( 2154-17 )
за програмою 3511090, у сумі 100000 тис. гривень Державному
агентству з інвестицій та розвитку для державної підтримки
реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному
секторі економіки та 50000 тис. гривень Міністерству аграрної
політики для часткового відшкодування суб'єктам господарювання
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.
Міністерству фінансів забезпечити у разі потреби відкриття
нової бюджетної програми та внести відповідні зміни до розпису
державного бюджету.
2. Установити, що кошти, зазначені в абзаці третьому пункту 1
цієї постанови, використовуються:
у сумі 100000 тис. гривень - відповідно до Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних
проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через
механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 476 ( 476-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 46, ст. 1505);
у сумі 50000 тис. гривень - відповідно до Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, що
спрямовуються на часткове відшкодування суб'єктам господарювання
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. N 900
( 900-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 75, ст. 2666,
N 80, ст. 2820).
3. Відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) здійснити
перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) в сумі
100000 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за напрямом,
передбаченим пунктом 5 частини першої статті 74 Закону
( 2154-17 ), і збільшення обсягу видатків за напрямом,
передбаченим пунктом 1 частини першої статті 74 зазначеного Закону
( 2154-17 ).
4. Виділити Міністерству аграрної політики за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) за напрямом, передбаченим
пунктом 1 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), на поворотній основі
100000 тис. гривень для надання кредитів Аграрному фонду на
формування державного інтервенційного фонду, а також закупівлю
матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських
товаровиробників.
5. Внести до Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування
інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових
програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань
матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ
агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 496 ( 496-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 48, ст. 1570, N 57,
ст. 1966, N 80, ст. 2820, N 85, ст. 2992), зміни, що додаються.
Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису
державного бюджету.
Визначити джерелом покриття відповідних витрат надходження
від цільового розміщення державних цінних паперів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2010 р. N 1127
ОБСЯГ
зменшення видатків споживання
за бюджетною програмою 3511150 ( 2154-17 )

(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування області | Сума | |----------------------------------------+-----------------------| |Вінницька | 9225,4 | |----------------------------------------+-----------------------| |Волинська | 7707,9 | |----------------------------------------+-----------------------| |Донецька | 4962,3 | |----------------------------------------+-----------------------| |Житомирська | 6265,7 | |----------------------------------------+-----------------------| |Закарпатська | 5892,2 | |----------------------------------------+-----------------------| |Запорізька | 4340,7 | |----------------------------------------+-----------------------| |Івано-Франківська | 6517,3 | |----------------------------------------+-----------------------| |Кіровоградська | 5506,2 | |----------------------------------------+-----------------------| |Луганська | 4013,1 | |----------------------------------------+-----------------------| |Львівська | 9093,7 | |----------------------------------------+-----------------------| |Миколаївська | 4818,5 | |----------------------------------------+-----------------------| |Одеська | 2278,5 | |----------------------------------------+-----------------------| |Полтавська | 11470,1 | |----------------------------------------+-----------------------| |Рівненська | 7367,7 | |----------------------------------------+-----------------------| |Сумська | 7127 | |----------------------------------------+-----------------------| |Тернопільська | 3824,1 | |----------------------------------------+-----------------------| |Харківська | 17007,7 | |----------------------------------------+-----------------------| |Херсонська | 3146,7 | |----------------------------------------+-----------------------| |Хмельницька | 4812,4 | |----------------------------------------+-----------------------| |Черкаська | 5219,9 | |----------------------------------------+-----------------------| |Чернівецька | 6053,3 | |----------------------------------------+-----------------------| |Чернігівська | 13349,6 | |----------------------------------------+-----------------------| |Разом | 150000 | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2010 р. N 1127
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів,
фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних
та державних цільових програм в агропромисловому комплексі,
вирішення питань матеріально-технічного забезпечення
бюджетних установ агропромислового комплексу ( 496-2010-п )

1. У пункті 4:
в абзаці першому цифри "160000" замінити цифрами "260000";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"надання кредитів Аграрному фонду для формування державного
інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних
ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників -
100000 тис. гривень.".
2. Абзац перший пункту 5 після слова і цифр "ст. 2374)"
доповнити словами і цифрами ", від 23 червня 2010 р. N 503
( 503-2010-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті на формування Аграрним
фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлю
матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських
товаровиробників" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 48,
ст. 1577)".вгору