Документ 1127-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.01.2016, підстава - 1113-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2005 р. N 1127
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1113 ( 1113-2015-п ) від 16.12.2015 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
Державної метрологічної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 663 ( 663-2015-п ) від 02.09.2015
N 664 ( 664-2015-п ) від 02.09.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2005 р. N 1127
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державну службу стандартних довідкових
даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
1998 р. N 1117 ( 1117-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 29, ст. 1095):
в абзаці першому пункту 3 слово "Держстандарт" замінити
словом "Держспоживстандарт";
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Функції Головного центру ДССДД, положення про який
затверджується Держспоживстандартом, здійснює державний науковий
метрологічний центр, що належить до сфери його управління";
у пункті 9 слова і цифри "у порядку, визначеному статтями 37
і 39" замінити словами "відповідно до".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 663
( 663-2015-п ) від 02.09.2015 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 664
( 664-2015-п ) від 02.09.2015 }вгору