Документ 1127-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до статті 18 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.64 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 18 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 10, ст. 44) доповнити пунктом 18.3 такого змісту:
"18.3. Списання і розстрочення податкового боргу, пов'язаного
з виплатою заробітної плати негрошовою формою розрахунків шляхом
взаємозаліку заборгованості по позиках та/або товарному кредиту.
18.3.1. Списанню з платників податків підлягає податковий
борг (включаючи пені і штрафні санкції), який рахується станом на
31 грудня 2001 року за даними податкових декларацій, актів звірок,
розрахунків та даними бухгалтерського обліку платників податків і
не сплачений на день набрання чинності цим пунктом.
При цьому списанню підлягає виключно податковий борг, що
виник у зв'язку з погашенням (виплатою) кредиторської
заборгованості по заробітній платі, яка рахувалася за даними
бухгалтерського обліку платників податків станом на 31 грудня
1999 року, шляхом взаємозаліку дебіторської заборгованості по
позиках або товарному кредиту, згідно з бухгалтерським обліком, за
працівниками платників податків.
18.3.2. За бажанням платників податків податковий борг, що
сформувався станом на 31 грудня 2001 року у зв'язку з погашенням
(виплатою) кредиторської заборгованості по заробітній платі, яка
виникла у період з 1 січня 2000 року по 31 грудня 2000 року за
даними бухгалтерського обліку платників податків, шляхом закриття
її взаємозаліком дебіторської заборгованості по позиках і
товарному кредиту, що рахувалася згідно з бухгалтерським обліком
за працівниками платників податків, може бути розстрочений на
умовах вимог підпункту 18.1.2 пункту 18.1 цієї статті.
18.3.3. У разі якщо платники податків самостійно виявляють
податкові зобов'язання, які виникли виключно у зв'язку з
погашенням (виплатою) кредиторської заборгованості по заробітній
платі взаємозаліком дебіторської заборгованості по позиках і
товарному кредиту на умовах вимог абзацу другого підпункту 18.3.1
і підпункту 18.3.2 цього пункту, а час і умови їх виникнення
підтверджуються аудиторським висновком, і здійснюють їх
декларування протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності
цим пунктом, податкові зобов'язання (включаючи пені) підлягають
списанню або розстроченню залежно від часу їх виникнення у
порядку, визначеному цією статтею. Остаточні суми податкових
зобов'язань підтверджуються актом перевірки контролюючого органу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1127-IVвгору