Документ 1126-2009-п, попередня редакція — Редакція від 09.09.2014, підстава - 402-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 жовтня 2009 р. N 1126
Київ
Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
в галузі рибного господарства та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки
мореплавства суден флоту рибної промисловості
Державним агентством рибного господарства
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402 ( 402-2014-п )
від 03.09.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства
та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден
флоту рибної промисловості Державним агентством рибного
господарства, що додаються. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1126
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
в галузі рибного господарства та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки
мореплавства суден флоту рибної промисловості
Держрибагентством
{ Назва Критеріїв із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402 ( 402-2014-п ) від
03.09.2014 }

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в галузі рибного
господарства, у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної
промисловості Держрибагентством, належать: { Абзац перший пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п )
від 17.04.2013, N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
1) наявність загрози виникнення аварійних морських подій із
суднами у місцях зберігання та на маршрутах перевезення
небезпечних вантажів та в районах промислу; { Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
2) кількість надзвичайних ситуацій та нещасних випадків, що
сталися протягом року на суднах і рибогосподарських підприємствах;
3) вчинення неправомірних дій чи бездіяльності персоналом
суден або рибогосподарських підприємств;
4) рівень складності робіт з ліквідації наслідків аварійних
морських подій із суднами і на рибогосподарських підприємствах та
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з аварійними морськими подіями
із суднами, у морських рибних портах та місцях базування суден;
5) кількість працівників, зайнятих особливо небезпечними
видами робіт на суднах, та рівень загрози для життя або здоров'я
людини і загрози забруднення навколишнього природного середовища;
6) наявність фактів порушення суб'єктами господарювання
законодавства, якщо це створює загрозу життю або здоров'ю людини
та навколишньому природному середовищу;
7) наявність потенційної загрози виникнення професійних
захворювань та отруєнь. { Підпункт 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання належать до високого, середнього та незначного
ступеня ризику.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать:
морські рибні порти, які забезпечують безпечний рух у
портових водах, безпечну стоянку та обробку суден;
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують
судна рибної промисловості у водах Світового океану; { Абзац
третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 402 ( 402-2014-п ) від
03.09.2014 }

{ Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
{ Абзац п’ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать ті, які експлуатують судна рибної промисловості, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства у морях. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 402 ( 402-2014-п ) від
03.09.2014 }
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать:
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують
судна рибної промисловості у водосховищах та судноплавних річках;
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють
підготовку екіпажів суден флоту рибної промисловості та фахівців
підприємств, що беруть участь у забезпеченні безпеки мореплавства
в рибному господарстві;
суб’єкти господарювання всіх форм власності, які провадять
діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки мореплавства на
суднах флоту рибної промисловості;
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують
судна рибної промисловості у закритих внутрішніх водоймах (ставки,
озера) та несудноплавних річках. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 402 ( 402-2014-п ) від
03.09.2014 }
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
{ Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013 }
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3
роки; { Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5
роки. { Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
7. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений
одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт
відноситься до більш високого ступеня ризику. { Критерії доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
8. У разі коли за результатами не менш як двох останніх
заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення
вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту
рибної промисловості, наступна планова перевірка такого суб’єкта
господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для
відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза. { Критерії доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }вгору