Документ 1126-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про принципи формування
спільного транспортного простору і взаємодії держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі
транспортної політики
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.417 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про принципи формування спільного транспортного
простору і взаємодії держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав у галузі транспортної політики, підписану 9 жовтня 1997
року в м. Бішкеку ( 997_054 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 6 жовтня 1999 року
N 1126-XIVвгору