Про внесення змін і доповнень до статті 38 Виправно-трудового кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 03.06.19911125-XII
Документ 1125-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1129-IV

                                                          

У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003,
ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )
Про внесення змін і доповнень до статті 38
Виправно-трудового кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР) 1991, N 27, ст. 328 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 38 Виправно-трудового кодексу Української
РСР ( 3325-07 ) такі зміни і доповнення:
1) частини першу, другу і третю викласти в такій редакції:
"Засудженим дозволяється витрачати на місяць для купівлі
продуктів харчування і предметів першої необхідності:
- у виправно-трудових колоніях загального режиму - до
тридцяти карбованців, посиленого режиму - до двадцяти семи
карбованців, суворого режиму - до двадцяти чотирьох карбованців,
особливого режиму - до двадцяти одного карбованця;
- у виховно-трудових колоніях загального режиму - до тридцяти
карбованців, посиленого режиму - до двадцяти семи карбованців;
- у тюрмах на загальному режимі - до п'ятнадцяти карбованців,
на суворому режимі - до дев'яти карбованців.
Засудженим при добрій поведінці і чесному ставленні до праці
після відбуття ними не менше половини строку покарання може бути
додатково дозволено витрачати на місяць: у виправно-трудових
колоніях загального режиму - шістнадцять карбованців, посиленого
режиму - чотирнадцять карбованців, суворого режиму - дванадцять
карбованців, особливого режиму - десять карбованців, у тюрмах на
загальному режимі - шість карбованців, у виховно-трудових
колоніях загального режиму після відбуття засудженими чверті
строку покарання - чотирнадцять карбованців, у виховно-трудових
колоніях посиленого режиму після відбуття засудженими третини
строку покарання - дванадцять карбованців.
Засудженим, які перевиконують норми виробітку, а тим, що
працюють на почасових роботах і по господарському обслуговуванню,
які зразково виконують встановлені завдання, може бути додатково
дозволено витрачати десять карбованців на місяць; засудженим, які
перевиконують норми виробітку на важких роботах і на роботах із
шкідливими умовами праці, - чотирнадцять карбованців на місяць.
Дозвіл на додаткове витрачання грошей у цих випадках надається
засудженим незалежно від відбутого ними строку покарання";
2) доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:
"Суми грошей, зазначені в частинах першій, другій і третій
цієї статті, можуть збільшуватися відповідно до індексації цін і
доходів Міністерством внутрішніх справ Української РСР за
погодженням з Прокуратурою Української РСР".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. Кравчук
м. Київ, 3 червня 1991 року
N 1125-XIIвгору