Документ 1121-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. № 1121
Київ

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

Відповідно до абзацу дванадцятого частини першої статті 6 Закону України “Про екстрену медичну допомогу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70




ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. № 1121

ПОРЯДОК
взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виконання спільних завдань з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Метою взаємодії є забезпечення ефективного використання наявних бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, спеціалізованого санітарного транспорту, виробів медичного призначення, лікарських засобів для рятування життя та збереження здоров’я людей під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Обмін інформацією про надзвичайні ситуації між закладами охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків здійснюється за визначеними законодавством телефонними номерами оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103 тощо), відповідно до нормативно-правових актів, затверджених спільними наказами МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади, у складі яких діють аварійно-рятувальні служби, а також із залученням програмно-апаратних комплексів системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, яка діє в установленому порядку.

4. Заклади охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що входять до системи екстреної медичної допомоги, отримують та подають оперативну інформацію Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та відповідним підрозділам МНС згідно з нормативно-правовими актами щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками.

5. Реагування закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, на надзвичайні ситуації здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, які регламентують порядок реагування на надзвичайну ситуацію або загрозу її виникнення (державні та територіальні плани реагування, затверджені в установленому законодавством порядку).

6. Порядок дії бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на випадок надзвичайної ситуації визначає МОЗ за погодженням з МНС.



вгору