Документ 1121-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.10.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про підприємництво"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.415 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац двадцять сьомий частини четвертої статті 4 Закону
України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8,
ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350) викласти у такій редакції:
"діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 1999 року
N 1121-XIVвгору