Документ 1120-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2016, підстава - 663-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 липня 1998 р. N 1120
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 663 ( 663-2015-п ) від 02.09.2015 }
Про затвердження Положення про Державну службу
стандартних зразків складу та властивостей
речовин і матеріалів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1127 ( 1127-2005-п ) від 30.11.2005 )

Відповідно до статті 12 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну службу стандартних зразків
складу та властивостей речовин і матеріалів (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 1998 р. N 1120
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу стандартних зразків складу
та властивостей речовин і матеріалів

1. Державна служба стандартних зразків складу та властивостей
речовин і матеріалів (далі - ДССЗ) - це система підприємств,
установ та організацій, об'єднаних постійною науковою та
метрологічною діяльністю щодо розроблення і впровадження
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів
(далі - стандартні зразки) з метою забезпечення єдності
вимірювань.
2. Основними завданнями ДССЗ є:
міжрегіональна і міжгалузева координація та науково-методичне
керівництво роботами з розроблення та впровадження стандартних
зразків;
визначення та прогнозування потреб економіки у стандартних
зразках;
визначення пріоритетних напрямів розроблення та встановлення
потрібної точності стандартних зразків, що застосовуються в
економіці;
здійснення наукових досліджень щодо створення нових типів
стандартних зразків;
розроблення, випуск та впровадження стандартних зразків;
здійснення міжнародного співробітництва з питань розроблення
та впровадження стандартних зразків.
3. Діяльність ДССЗ координує Держспоживстандарт, який: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1127 ( 1127-2005-п ) від 30.11.2005 )
визначає порядок функціонування ДССЗ;
затверджує нормативні документи, які регламентують питання
розроблення та застосування стандартних зразків;
встановлює порядок створення стандартних зразків та
затверджує державні стандартні зразки;
організує здійснення державного метрологічного нагляду за
станом та застосуванням стандартних зразків;
здійснює координацію робіт з міждержавного та міжнародного
співробітництва з питань розроблення та використання стандартних
зразків.
4. Систему ДССЗ складають:
Головний центр Державної служби стандартних зразків складу та
властивостей речовин і матеріалів (далі - Головний центр ДССЗ);
центри Державної служби стандартних зразків складу та
властивостей речовин і матеріалів (далі - центри ДССЗ).
5. Функції Головного центру ДССЗ, положення про який
затверджується Держспоживстандартом, здійснює державний науковий
метрологічний центр, що належить до сфери його управління. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1127 ( 1127-2005-п ) від
30.11.2005 )
6. Головний центр ДССЗ:
здійснює науково - методичне керівництво і координацію робіт
щодо створення стандартних зразків;
визначає основні напрями розвитку робіт із забезпечення
єдності вимірювань складу та властивостей речовин і матеріалів на
основі застосування стандартних зразків;
розробляє проекти нормативних документів щодо стандартних
зразків;
розробляє проекти державних та багатогалузевих програм
створення державних стандартних зразків;
здійснює наукові дослідження щодо створення нових типів
стандартних зразків;
організує розроблення, проведення атестації, виробництво та
впровадження стандартних зразків;
веде розділ "Стандартні зразки" Державного реєстру засобів
вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні;
бере участь у діяльності міжнародних метрологічних
організацій з питань стандартних зразків.
7. Функції центрів ДССЗ можуть покладатися на головні
організації метрологічних служб центральних органів виконавчої
влади, підприємства, установи та організації, в тому числі
науково-дослідні інститути, проектно-конструкторські та
технологічні організації і вищі навчальні заклади, що мають
необхідну експериментальну базу та кваліфікований персонал з
досвідом роботи у відповідній галузі.
Положення про центр ДССЗ затверджується керівником
відповідного підприємства, установи, організації за погодженням з
Головним центром ДССЗ.
За кожним центром ДССЗ закріплюється певна номенклатура
стандартних зразків або науково-технічна сфера діяльності з
розроблення та впровадження стандартних зразків.
8. Центри ДССЗ:
визначають основні напрями розвитку метрологічного
забезпечення відповідної галузі економіки або вирішення певної
науково-технічної проблеми на основі застосування стандартних
зразків;
розробляють нормативні документи з питань створення,
виробництва та застосування стандартних зразків;
беруть участь у виконанні державних та багатогалузевих
програм;
проводять наукові дослідження щодо створення нових типів
стандартних зразків;
виконують роботи з розроблення, атестації, виробництва та
впровадження стандартних зразків;
здійснюють інформаційне забезпечення підприємств та
організацій щодо стандартних зразків.
9. Фінансування діяльності ДССЗ здійснюється відповідно до
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127
( 1127-2005-п ) від 30.11.2005 )вгору