Документ 1119-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.10.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 жовтня 2009 р. N 1119
Київ
Про затвердження плану заходів на 2010 рік із
запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів України і Національний банк України з
урахуванням рекомендацій Спеціального комітету експертів Ради
Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів
та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), наданих за результатами
третього раунду оцінки України, п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити план заходів на 2010 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, що додається.
2. Внести до плану заходів на 2009 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
10 грудня 2008 р. N 1077 ( 1077-2008-п ) (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 95, ст. 3143), зміни, що додаються.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати
щокварталу до 15 числа наступного місяця Державному комітетові
фінансового моніторингу інформацію про виконання плану заходів,
затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до 25 числа
наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і
Національному банку України.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
Ю.ТИМОШЕНКО В.СТЕЛЬМАХ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 21 жовтня 2009 р. N 1119
ПЛАН
заходів на 2010 рік із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Запобігання виникненню передумов для легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансування тероризму

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" (реєстраційний номер 3062).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України.
2. Взяти участь у роботі комітетів Верховної Ради України та
у пленарних засіданнях під час розгляду проектів Законів України:
"Про внесення змін до деяких законів України (щодо боротьби з
фінансуванням тероризму)" (реєстраційний номер 4309).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України;
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом)" (реєстраційний номер 4819).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України.
3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до:
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ) в частині вдосконалення процедури отримання
правоохоронними органами від банків та інших юридичних осіб
документів, які містять банківську таємницю.
МВС, Мін'юст, ДПА, СБУ, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Національний банк, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
I квартал;
Митного кодексу України ( 92-15 ) в частині встановлення
повноважень Держмитслужби накладати арешт на валютні цінності у
разі виникнення підозри щодо легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; збільшення
розміру штрафів за недекларування товарів або надання
недостовірних відомостей про товари, що переміщуються через митний
кордон України.
Держмитслужба, Мін'юст.
I квартал;
Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб-платників
податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) щодо
врегулювання питання доступу суб'єктів первинного фінансового
моніторингу до відомостей, що містяться у Державному реєстрі
фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів.
ДПА, Мін'юст, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний банк.
I квартал;
Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ) стосовно імплементації VII спеціальної
рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ) та визначення повноважень
державних органів у разі здійснення контролю за дотриманням
законодавства з питань легалізації (відмивання) доходів, одержаним
злочинним шляхом, під час здійснення переказів за допомогою
платіжних систем та систем розрахунків.
Національний банк, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Мінтрансзв'язку, Мін'юст.
II квартал.
4. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до
законодавства щодо:
проведення перевірок достовірності інформації про власників
(засновників, учасників) юридичних осіб, удосконалення процедури
реєстрації суб'єктів господарювання, доступу до інформації про
власників (засновників, учасників) юридичних осіб державних
органів.
Держкомпідприємництво, Мінфін, МВС,
Мін'юст, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА, СБУ,
Держфінмоніторинг, обласні, районні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Національний банк,
Генеральна прокуратура України (за
згодою).
I квартал;
включення до переліку відомостей, що оголошуються громадянами
у разі переміщення ними через митний кордон України предметів та
вносяться до митної декларації, інформації про наявність дорожніх
чеків, платіжних документів та інших цінних паперів на
пред'явника.
Держмитслужба, Національний банк.
I квартал;
визначення повноважень державних органів стосовно здійснення
ними обміну інформацією з іноземними державами за власною
ініціативою для забезпечення міжнародного співробітництва у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Мінфін,
МВС, Мінекономіки, Держмитслужба,
СБУ, ДПА, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Держкомпідприємництво, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Національний банк,
Генеральна прокуратура України (за
згодою).
II квартал.
5. Внести зміни до власних нормативно-правових актів на
виконання рекомендованого плану заходів щодо удосконалення системи
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні, наданого Спеціальним
комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Мінфін,
МВС, Держмитслужба,
Держкомпідприємництво, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
СБУ, ДПА, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, Національний банк,
Генеральна прокуратура України (за
згодою).
I квартал.
6. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до
законодавства за результатами аналізу повноти законодавчого
регулювання, ризиків діяльності та можливостей використання:
неприбуткових організацій (благодійних і громадських
організацій, політичних партій тощо) з метою фінансування
тероризму. Довести до відома неприбуткових організацій результати
аналізу, що стосуються ризиків їх діяльності, та перелік заходів,
здійснення яких може захистити їх від використання з метою
фінансування тероризму.
СБУ, Мін'юст, Держкомстат, ДПА,
Держфінмоніторинг, обласні, районні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
II квартал;
нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які здійснюють
торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням та виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва,
проводять лотереї; надають послуги з бухгалтерського обліку,
юридичні та аудиторські послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних
осіб-підприємців, що надають юридичні послуги, аудиторів з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансування тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, ДПА, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
II квартал.
7. Опрацювати питання щодо доцільності встановлення єдиних
вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного
фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму та за необхідності ініціювати внесення
відповідних змін до законодавства.
Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін'юст,
Держкомпідприємництво, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації,
Національний банк.
I квартал.
8. На підставі результатів аналізу досвіду іноземних держав
щодо застосування до фізичних і юридичних осіб з держав, в яких не
застосовуються або застосовуються в недостатньому обсязі
рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ), заборон та обмежень
стосовно встановлення з такими особами ділових відносин та
здійснення фінансових операцій підготувати пропозиції про
можливість законодавчого врегулювання цього питання.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Національний банк.
IV квартал.
9. За результатами опрацювання стандартів Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF),
визначених у Сорока рекомендаціях ( 835_001 ) та Дев'яти
спеціальних рекомендаціях щодо боротьби з фінансуванням тероризму
Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів
(FATF), а також у Методології оцінки відповідності Сорока
рекомендаціям ( 835_001 ) та Дев'яти спеціальним рекомендаціям
Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів
(FATF), подати зазначеній Групі пропозиції щодо їх удосконалення.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА, СБУ,
Національний банк.
Протягом року.
Мінімізація ризиків використання фінансової системи
з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансування тероризму
10. Забезпечити узагальнення виявлених схем легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням
набутого у 2009-2010 роках досвіду компетентних органів іноземних
держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України
для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів
та довести їх до відома суб'єктів первинного фінансового
моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті
Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг, МВС, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Держмитслужба, ДПА, СБУ, Національний
банк.
IV квартал.
11. Провести роботу з виявлення підприємств з ознаками
фіктивності і припинення їх діяльності.
ДПА, МВС, Держкомпідприємництво,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
Протягом року.
Удосконалення механізму регулювання та нагляду
за суб'єктами первинного фінансового моніторингу
12. Провести перевірки діяльності суб'єктів первинного
фінансового моніторингу щодо дотримання ними вимог законодавства
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема:
фінансових установ, які здійснюють електронні перекази, є
учасниками та членами платіжних систем, надають послуги з обміну
валют.
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний банк.
Протягом року;
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері
грального бізнесу (з урахуванням Закону України "Про заборону
грального бізнесу в Україні") ( 1334-17 ).
Мінфін, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
У місячний строк після прийняття
спеціального законодавства, що
передбачає право здійснення грального
бізнесу.
13. Розробити методику оцінки ризиків легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму під час
надання послуг небанківськими фінансовими установами, на підставі
якої скласти графіки проведення перевірок визначених категорій
суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку.
I квартал.
14. Розробити та довести до відома суб'єктів первинного
фінансового моніторингу методичні рекомендації та роз'яснення
стосовно виконання вимог щодо організації фінансового моніторингу
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, виявлення
операцій, які пов'язані, мають відношення або призначені для
фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи
терористичних організацій.
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, СБУ, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Держфінмоніторинг,
Національний банк.
I квартал.
15. Продовжити проведення аналізу ефективності заходів, що
вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, забезпечити
розміщення інформації про них на офіційному веб-сайті.
Держфінмоніторинг.
Щокварталу.
16. Розробити план заходів щодо забезпечення дотримання вимог
законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
нефінансовими установами (суб'єкти господарювання, які здійснюють
торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням та виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва,
проводять лотереї та інші азартні ігри (з урахуванням Закону
України "Про заборону грального бізнесу в Україні") ( 1334-17 ),
надають послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські
послуги), нотаріусами, адвокатами, фізичними особами
- підприємцями, що надають юридичні послуги, аудиторами та
забезпечити його виконання.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
У місячний строк з дня набрання
чинності Законом України "Про
внесення змін до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом".
17. Розглянути питання щодо:
перегляду після прийняття законодавства, що передбачатиме
право здійснення грального бізнесу у спеціально створених гральних
зонах, переліку органів ліцензування в частині, що стосується
ліцензування організації та утримання тоталізаторів, гральних
закладів та організації діяльності з проведення азартних ігор, з
метою недопущення подвійного ліцензування і застосування санкцій
до гральних закладів;
встановлення вимог до власників і керівників гральних
закладів.
За результатами розгляду зазначених питань подати пропозиції
щодо внесення змін до законодавства.
Держкомпідприємництво, Мінфін, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
У місячний строк після прийняття
спеціального законодавства, що
передбачає право здійснення грального
бізнесу.
18. Забезпечити виконання плану заходів з виявлення суб'єктів
господарювання, що провадять незаконну діяльність у сфері
грального бізнесу.
МВС, ДПА, Мінфін, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Протягом року.
Підвищення ефективності діяльності
правоохоронних та інших державних органів
19. Розробити:
єдину форму звітності про протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на
основі форм звітності, встановлених для судів, органів
прокуратури, органів внутрішніх справ, СБУ, ДПА, передбачивши
внесення до неї відомостей стосовно стану розслідування та
розгляду справ про злочини, передбачені статтями 258-3 "Створення
терористичної групи чи терористичної організації" і 258-4
"Сприяння вчиненню терористичного акту" Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), а також кількості справ зазначеної категорії,
в яких до засуджених застосовано конфіскацію коштів або іншого
майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна, а також
сум коштів та вартості конфіскованого майна;
інструкцію щодо заповнення зазначеної форми звітності.
МВС, Мін'юст, Держкомстат, СБУ, ДПА,
ДСА, Держфінмоніторинг, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
I квартал.
20. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до
законодавства на виконання пункту 1 Резолюції Ради Безпеки ООН
1452 (2002) ( 995_a75 ) від 20 грудня 2002 р. в частині надання
можливості особам, які обвинувачуються у фінансуванні тероризму,
розпоряджатися для певних потреб коштами та іншими фінансовими
активами, на які накладено арешт у зв'язку з обвинуваченням у
фінансуванні тероризму.
Мін'юст, Мінфін, МЗС,
Держфінмоніторинг, СБУ, Національний
банк, Генеральна прокуратура України
(за згодою).
III квартал.
21. Узагальнити проблемні питання, які виникають у діяльності
правоохоронних органів під час дослідчої перевірки заяв та
повідомлень про злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, та
досудового слідства у відповідних кримінальних справах, зокрема
щодо отримання документів та інформації, необхідних для
розслідування кримінальних справ, порушених за такими злочинами,
та підготувати пропозиції щодо їх вирішення.
МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
IV квартал.
22. Проводити оцінювання (перевірки) відповідності ділових
якостей працівників правоохоронних органів і судів установленим
професійним та етичним вимогам.
МВС, ДПА, СБУ, за згодою - Генеральна
прокуратура України і Верховний Суд
України.
Протягом року.
23. Переглянути Порядок формування переліку осіб, пов'язаних
з терористичною діяльністю, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 751 ( 751-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1632), з метою
встановлення механізму виключення з переліку осіб за наявності
підстав. За результатами підготувати пропозиції щодо внесення змін
до зазначеного Порядку ( 751-2006-п ).
Держфінмоніторинг, СБУ, МЗС.
I квартал.
24. Підготувати пропозиції про надання Держмитслужбі
повноважень щодо затримання та накладення арешту на валютні
цінності, які переміщуються через митний кордон України, у разі
наявності підозри, що таке переміщення здійснюється з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму.
Держмитслужба.
I квартал.
25. Провести перевірки стану запобігання та протидії корупції
в правоохоронних органах та судах.
СБУ, МВС, ДПА, за згодою - Генеральна
прокуратура України і Верховний Суд
України.
Перше півріччя.
26. Опрацювати питання щодо можливості надання взаємної
правової допомоги у кримінальних справах у випадках, коли діяння
згідно із законодавством однієї з держав не є злочином, для
застосування менш жорстких заходів впливу та за необхідності
підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства.
Мін'юст, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
II квартал.
27. Забезпечити ведення єдиного обліку запитів про надання
правової допомоги у кримінальних справах та здійсненні процедури
екстрадиції (включаючи запити про зупинення операції, заборону
відчуження, арешт та конфіскацію), пов'язаних з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, предикатними
злочинами і фінансуванням тероризму, у тому числі відомостей про
характер, строки отримання, виконання запитів і результатів їх
розгляду.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Протягом року.
28. Розробити план заходів щодо забезпечення доступу
суб'єктів первинного фінансового моніторингу до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та
забезпечити його виконання (за умови відповідного фінансування).
Держкомпідприємництво, Мінфін,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Національний банк.
I квартал.
29. Розробити рекомендації щодо:
порядку надання правової допомоги у кримінальних справах та
здійсненні процедури екстрадиції.
Генеральна прокуратура України (за
згодою).
I квартал;
розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванням тероризму, та злочинів економічного спрямування.
МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
IV квартал;
порядку переміщення через митний кордон України готівки, у
тому числі дорожніх чеків, а також платіжних документів та інших
цінних паперів на пред'явника, виявлення та протидії схемам
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що
можуть використовуватись особами під час переміщення готівки в
Україну та за її межі.
Держмитслужба.
I квартал;
організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, виявлення ризиків та здійснення
заходів, спрямованих на захист суб'єктів первинного фінансового
моніторингу від зловживань у зазначеній сфері, для представників
нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які здійснюють
торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням та виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва,
проводять лотереї, надають послуги з бухгалтерського обліку,
юридичні та аудиторські послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних
осіб - підприємців, що надають юридичні послуги, аудиторів.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, СБУ, ДПА.
Протягом року з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом".
30. Провести роботу із запобігання здійсненню корупційних
правопорушень працівниками Держмитслужби, зокрема шляхом
запровадження системного навчання щодо застосування
антикорупційного законодавства та інформування про підозру у
вчиненні корупційних діянь.
Держмитслужба.
Протягом року.
31. Забезпечити виконання плану заходів щодо запобігання
відпливу кадрів, розроблення якого передбачено планом заходів на
2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 10 грудня 2008 р. N 1077
( 1077-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95,
ст. 3143).
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг.
Протягом року.
32. Провести аналіз виконання Концепції розвитку системи
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на
2005-2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 2005 р. N 315 ( 315-2005-р ) (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1951), за результатами якого
розробити стратегію розвитку національної системи протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму на період 2011-2015 років.
Держфінмоніторинг, Міжвідомча робоча
група з дослідження методів та
тенденцій у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом.
IV квартал.
33. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що
стосуються функціонування системи запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму в Україні, у тому числі до розроблення
нормативно-правових актів у зазначеній сфері, шляхом проведення
спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій
тощо.
Держфінмоніторинг, Мін'юст,
Мінекономіки, МВС, Мінфін,
Держмитслужба, СБУ, ДПА, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Держкомпідприємництво, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Національний
депозитарій, Національний банк, за
згодою - Асоціація українських
банків, Ліга страхових організацій
України.
Постійно.
Підвищення кваліфікації спеціалістів
34. Проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників
державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мін'юст, Мінфін,
МВС, ДПА, СБУ, Держмитслужба,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Головдержслужба,
Національний банк, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Протягом року.
35. Продовжити проведення державними органами, у тому числі
правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів з
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму для
спеціалістів регіональних підрозділів.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінфін,
Мін'юст, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА, СБУ,
Головдержслужба, Національний банк,
Верховний Суд України (за згодою).
Протягом року.
36. Проводити навчання представників нефінансових установ
(суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю нерухомістю,
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї, надають
послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські
послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що
надають юридичні послуги, аудиторів з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації,
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфакації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванням тероризму (за
згодою).
Протягом року з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом".
37. Проводити аналіз практики застосування суб'єктами
первинного фінансового моніторингу засобів і методів виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за
результатами яких готувати та доводити до відома таких суб'єктів
узагальнені огляди практики використання за різними напрямами
діяльності найбільш ефективних засобів і методів виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
Кожного півріччя.
Участь у міжнародному співробітництві
38. Проводити роботу з укладення міжнародних договорів про
розподіл конфіскованих активів, одержаних злочинним шляхом в
Україні, з державами, на території яких можуть перебувати такі
активи.
Мін'юст, МВС, МЗС, Мінфін,
Держмитслужба, ДПА,
Держфінмоніторинг, СБУ, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Протягом року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 21 жовтня 2009 р. N 1119
ЗМІНИ,
що вносяться до плану заходів на 2009 рік
із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму ( 1077-2008-п )

1. Доповнити розділ "Запобігання виникненню передумов для
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансування тероризму" пунктами 4-1 - 4-8 такого змісту:
"4-1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" (реєстраційний номер 3062).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України.
4-2. Взяти участь у роботі комітетів Верховної Ради України
та у пленарних засіданнях під час розгляду проектів Законів
України:
"Про внесення змін до деяких законів України (щодо боротьби з
фінансуванням тероризму)" (реєстраційний номер 4309).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України;
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом)" (реєстраційний номер 4819).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону
Верховною Радою України.
4-3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до Законів України:
"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) у частині
встановлення процедури розгляду узагальнених матеріалів
Держфінмоніторингу.
МВС, Мін'юст, ДПА, СБУ,
Держфінмоніторинг, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал;
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) у частині
вдосконалення положень про застосування заходів впливу та санкцій
за порушення банками законодавства, визначення терміна "бездоганна
ділова репутація".
Національний банк, Мін'юст, МВС, ДПА,
СБУ, Держфінмоніторинг, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал;
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) у частині встановлення вимог:
- щодо недопущення володіння особами, які мають судимість,
контрольним пакетом акцій (або значною його часткою) професійних
учасників ринку цінних паперів;
- до утворених професійними учасниками ринку цінних паперів
філій і представництв за кордоном щодо організації фінансового
моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мін'юст.
IV квартал;
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) щодо реалізації положень 23
рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ) у частині встановлення вимог
до керівників фінансових установ та осіб, які мають істотну участь
у суб'єкті господарювання, і визначення термінів "бездоганна
ділова репутація", "власник фінансової установи" та "особа, яка
здійснює контроль за фінансовою установою".
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Мін'юст.
IV квартал;
"Про державну службу" ( 3723-12 ) щодо скорочення строку між
черговим підвищенням кваліфікації державними службовцями.
Головдержслужба, Мін'юст, інші
заінтересовані органи виконавчої
влади.
IV квартал.
4-4. Подати пропозиції щодо встановлення в
нормативно-правових актах вимог до зберігання неприбутковими
організаціями (благодійними і громадськими організаціями,
політичними партіями тощо):
інформації про осіб, які здійснюють управління неприбутковими
організаціями та/або розпоряджаються їх майном (коштами),
включаючи керівників, членів правління і довірених осіб, а також
щодо забезпечення відкритого доступу до такої інформації, у тому
числі про мету і завдання діяльності зазначених організацій;
документів, на підставі яких такі організації здійснюють
внутрішні та міжнародні фінансові операції, відповідних облікових
даних строком не менш як 5 років.
Мін'юст, ДПА, СБУ, Держкомстат,
обласні, районні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
IV квартал.
4-5. Забезпечити приведення наказу Українського державного
підприємства поштового зв'язку від 16 травня 2007 р. N 164 "Про
затвердження та введення в дію Положення про поштовий переказ" у
відповідність з Положенням про діяльність в Україні
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 25 вересня
2007 р. N 348 ( z1173-07 ), та положеннями VII спеціальної
рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ).
Мінтрансзв'язку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал.
4-6. Забезпечити встановлення суб'єктами первинного
фінансового моніторингу вимог до професійної придатності, ділової
репутації керівників та інших працівників у разі їх прийому на
роботу та порядку відбору зазначеного персоналу.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Мінфін,
Держкомпідприємництво, Національний
банк.
IV квартал.
4-7. Внести пропозиції щодо удосконалення порядку надання
правової допомоги у кримінальних справах, зокрема стосовно
деталізації процедур.
Мін'юст, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
IV квартал.
4-8. Провести аналіз відповідності нормативно-правових актів
з питань екстрадиції осіб, пов'язаних з легалізацією доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Сорока
рекомендаціям ( 835_001 ) та Дев'яти спеціальним рекомендаціям
щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Директиві
2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання
використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та
фінансування тероризму ( 994_774 ) від 26 жовтня 2005 р. і
підготувати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ,
Держфінмоніторинг, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал.".
2. Доповнити розділ "Мінімізація ризиків використання
фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму" пунктом 5-1
такого змісту:
"5-1. Провести роботу з виявлення підприємств з ознаками
фіктивності і припинення їх діяльності.
ДПА, МВС, Держкомпідприємництво,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал.".
3. Доповнити розділ "Удосконалення механізму регулювання та
нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу" пунктами
9-1 - 9-4 такого змісту:
"9-1. Провести перевірки діяльності суб'єктів первинного
фінансового моніторингу щодо дотримання ними вимог законодавства
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема:
фінансових установ, які здійснюють електронні перекази, є
учасниками та членами платіжних систем, надають послуги з обміну
валют.
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний банк.
IV квартал;
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері
грального бізнесу (з урахуванням вимог Закону України "Про
заборону грального бізнесу в Україні") ( 1334-17 ).
Мінфін, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
У місячний строк після прийняття
спеціального законодавства, що
передбачає право здійснення грального
бізнесу.
9-2. Установити вимоги до фінансових установ та інших
суб'єктів відносин, які здійснюють перекази за допомогою
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, щодо
забезпечення формування ними та зберігання переліку клієнтів, які
здійснюють такі перекази.
Національний банк, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Мінтрансзв'язку.
IV квартал.
9-3. Розробити план заходів щодо забезпечення дотримання
вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму нефінансовими установами (суб'єкти господарювання, які
здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату
або мистецтва, проводять лотереї та інші азартні ігри (з
урахуванням Закону України "Про заборону грального бізнесу в
Україні") ( 1334-17 ), надають послуги з бухгалтерського обліку,
юридичні та аудиторські послуги), нотаріусами, адвокатами,
фізичними особами - підприємцями, що надають юридичні послуги,
аудиторами та забезпечити його виконання.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
У місячний строк з дня набрання
чинності Законом України "Про
внесення змін до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом".
9-4. Розробити план заходів з виявлення суб'єктів
господарювання, що провадять незаконну діяльність у сфері
грального бізнесу, та забезпечити його виконання.
МВС, ДПА, Мінфін, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
IV квартал.".
4. Доповнити розділ "Підвищення ефективності діяльності
правоохоронних органів" пунктами 11-1 - 11-12 такого змісту:
"11-1. Вивчити питання щодо можливості притягнення особи до
кримінальної відповідальності за статтею 209 "Легалізація
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) без попереднього або одночасного
обвинувачення в предикатному злочині, а також у разі неможливості
надання особою підтвердження про отримання нею коштів або іншого
майна на законних підставах та за результатами підготувати
пропозиції.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал.
11-2. Переглянути порядки формування та передачі
правоохоронним органам узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,
та у разі необхідності внести зміни до них.
Держфінмоніторинг, МВС, ДПА, СБУ,
Генеральна прокуратура України (за
згодою).
IV квартал.
11-3. Узагальнити проблемні питання, які виникають у
діяльності правоохоронних органів під час дослідчої перевірки заяв
та повідомлень про злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму,
та досудового слідства у відповідних кримінальних справах,
зокрема, щодо отримання документів та інформації, необхідних для
розслідування кримінальних справ, порушених за такими злочинами,
та підготувати пропозиції щодо їх вирішення.
МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
IV квартал.
11-4. Проводити оцінювання (перевірки) відповідності ділових
якостей працівників правоохоронних органів і судів установленим
професійним та етичним вимогам.
МВС, ДПА, СБУ, за згодою - Генеральна
прокуратура України і Верховний Суд
України.
IV квартал.
11-5. Розробити та затвердити:
порядок отримання Держфінмоніторингом електронних
вантажно-митних декларацій та інформації про підозрілі випадки
переміщення громадянами товарів через митний кордон України.
Держмитслужба, Держфінмоніторинг.
IV квартал;
порядок зберігання в електронній формі митних декларацій та
обліку відомостей про підозрілі випадки переміщення громадянами
товарів через митний кордон України.
Держмитслужба.
IV квартал.
11-6. Розробити рекомендації щодо:
порядку надання правової допомоги у кримінальних справах та
здійсненні процедури екстрадиції.
Генеральна прокуратура України (за
згодою).
IV квартал;
організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, та виявлення ризиків і
здійснення заходів, спрямованих на захист суб'єктів первинного
фінансового моніторингу від зловживань у зазначеній сфері, для
представників нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які
здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату
або мистецтва, проводять лотереї, надають послуги з
бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські послуги),
нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що надають
юридичні послуги, аудиторів.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, СБУ, ДПА.
Протягом року з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом".
11-7. Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
удосконалення процедури відбору кадрів та фінансового забезпечення
підрозділів державних органів, які:
виконують функції з виявлення та запобігання незаконному
переміщенню через митний кордон готівки, у тому числі дорожніх
чеків, а також платіжних документів та інших цінних паперів на
пред'явника.
Держмитслужба.
IV квартал;
здійснюють регулювання та нагляд за дотриманням суб'єктами
первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Мінфін.
IV квартал;
здійснюють надсилання (отримання) запитів про правову
допомогу у кримінальних справах та екстрадицію.
Мін'юст, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
IV квартал.
11-8. Провести аналіз кадрового та фінансового забезпечення
підрозділів Національного банку України, які здійснюють нагляд за
дотриманням банками вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, у разі доцільності збільшити їх
чисельність і обсяг фінансування.
Національний банк.
IV квартал.
11-9. Провести роботу із запобігання здійсненню корупційних
правопорушень працівниками Держмитслужби.
Держмитслужба.
IV квартал.
11-10. Розробити та затвердити план заходів щодо запобігання
відпливу кадрів.
Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг.
IV квартал.
11-11. Здійснювати розгляд питань, винесених на засідання
Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у
відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням
рекомендацій, наданих Спеціальним комітетом експертів Ради Європи
з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та
фінансуванню тероризму в рекомендованому плані заходів за
результатами третього раунду оцінки.
Держфінмоніторинг, Міжвідомча робоча
група з дослідження методів та
тенденцій у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом.
IV квартал.
11-12. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що
стосуються функціонування системи запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму в Україні, у тому числі до розроблення
нормативно-правових актів у зазначеній сфері, шляхом проведення
спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій
тощо.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС,
Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба,
СБУ, ДПА, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку,
Держкомпідприємництво, інші
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Національний
депозитарій, Національний банк, за
згодою - Асоціація українських банків
і Ліга страхових організацій України.
IV квартал.".
5. Доповнити розділ "Підвищення кваліфікації спеціалістів"
пунктами 13-1 - 13-5 такого змісту:
"13-1. Продовжити проведення державними органами, у тому
числі правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму для
спеціалістів регіональних підрозділів.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінфін,
Мін'юст, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, ДПА, СБУ,
Головдержслужба, Національний банк,
Верховний Суд України (за згодою).
IV квартал.
13-2. Переглянути навчальні програми підвищення кваліфікації
для працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою
включення до них тем щодо застосування підходу, заснованого на
оцінці ризику, порядку виявлення підозрілих фінансових операцій та
інформування про них Держфінмоніторинг.
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванням тероризму (за
згодою), Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Держфінмоніторинг,
Національний банк.
IV квартал.
13-3. Розробити разом з навчальними закладами навчальні
програми для підвищення кваліфікації працівників органів
прокуратури та суддів з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, з метою підвищення ефективності їх роботи.
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванням тероризму (за
згодою), Національна академія
прокуратури України, Академія суддів
України, Держфінмоніторинг, Мін'юст,
Національний банк, за згодою -
Генеральна прокуратура України і
Верховний Суд України.
IV квартал.
13-4. Проводити навчання представників нефінансових установ
(суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю нерухомістю,
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї; надають
послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські
послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що
надають юридичні послуги, аудиторів з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації,
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванням тероризму (за
згодою).
Протягом року з дня набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до
Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом".
13-5. Проводити аналіз практики застосування суб'єктами
первинного фінансового моніторингу засобів і методів виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за
результатами якого готувати та доводити до відома таких суб'єктів
узагальнені огляди практики використання за різними напрямами
діяльності найбільш ефективних засобів і методів виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал.".вгору