Документ 1117-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 грудня 2008 р. N 1117
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
і від 25 жовтня 2008 р. N 939

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36,
ст. 1699; 2008 р., N 82, ст. 2764) і від 25 жовтня 2008 р. N 939
( 939-2008-п ) "Питання оплати праці працівників установ, закладів
та організацій бюджетної сфери" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 82, ст. 2764) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2008 р. N 1117
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )
і від 25 жовтня 2008 р. N 939 ( 939-2008-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ):
1) останнє речення абзацу другого пункту 1 виключити;
2) доповнити примітку 1 додатка 1 до постанови
( 1298-2002-п ) абзацами такого змісту:
"Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді
2008 р., установлюються з 1 грудня 2008 р. у такому порядку:
для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати;
для інших працівників посадові оклади не змінюються.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення." ( 1282-12 ).
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 жовтня
2008 р. N 939 ( 939-2008-п ):
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифри "змінюються з 1 грудня 2008 р.
в установленому порядку пропорційно підвищенню розміру посадового
окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду" замінити
словами і цифрами "визначаються з 1 грудня 2008 р. у такому
порядку:";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки)
менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади
(тарифні ставки) у штатних розписах встановлюються на рівні
мінімальної заробітної плати;
для інших працівників посадові оклади не змінюються.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення." ( 1282-12 );
2) пункт 2 виключити.вгору