Документ 1116/2005, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2006, підстава - 691/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 691/2006 ( 691/2006 ) від 18.08.2006 }
Про заходи щодо поліпшення інвестиційної та
інноваційної діяльності в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1873/2005 ( 1873/2005 ) від 30.12.2005 )

З метою сприяння формуванню і реалізації єдиної державної
політики з інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні,
координації діяльності державних органів і громадських інститутів
у цій сфері та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну раду України з інвестицій та
інновацій як дорадчий орган при Президентові України.

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1873/2005 ( 1873/2005 ) від 30.12.2005 )

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 липня 2005 року
N 1116/2005



вгору