Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.12.20101115
Документ 1115-2010-п, перша редакція — Прийняття від 08.12.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2010 р. N 1115
Київ
Про затвердження Порядку створення
штатних спортивних команд резервного спорту

Відповідно до статті 35 Закону України "Про фізичну культуру
і спорт" ( 3808-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок створення штатних спортивних команд
резервного спорту, що додається.
2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту разом з
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади
затвердити в установленому порядку до 1 травня 2011 р.
нормативно-правові акти, що регламентують діяльність штатних
спортивних команд резервного спорту.
3. Міністерству освіти і науки, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити створення штатних спортивних
команд резервного спорту.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1115
ПОРЯДОК
створення штатних спортивних
команд резервного спорту

1. Цей Порядок визначає механізм створення штатних спортивних
команд резервного спорту з олімпійських видів спорту (далі -
штатна команда).
2. Штатні команди створюються:
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями - при структурних підрозділах з фізичної культури
і спорту;
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки -
при Комітеті з фізичного виховання та спорту МОН;
всеукраїнськими фізкультурно-спортивними товариствами - при
центральних радах;
спортивними федераціями, що мають статус всеукраїнських.
3. Засновник штатної команди може створювати тільки одну
команду чисельністю не більш як 40 осіб з урахуванням їх
спортивних досягнень з пріоритетних в Україні олімпійських видів
спорту, перелік яких затверджується Мінсім'ямолодьспортом, та
наявності фінансових ресурсів.
4. Склад штатної команди формується засновником за
погодженням з Мінсім'ямолодьспортом щороку на календарний рік з
числа найбільш підготовлених спортсменів віком не старше 23 років,
які включені до складу національних збірних команд:
з літніх олімпійських видів спорту - з 1 січня;
із зимових олімпійських видів спорту - з 1 червня.
5. Вікові групи спортсменів-інструкторів штатної команди
визначаються відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій
з олімпійських видів спорту.
6. Засновник укладає відповідно до законодавства із
спортсменами-інструкторами, які включені до складу штатної
команди, трудовий договір (контракт) на поточний рік.
7. Протягом року до складу штатної команди можуть вноситись у
встановленому порядку зміни в разі:
невиконання спортсменами-інструкторами умов трудового
договору (контракту);
досягнення у поточному році спортсменами, які не входять до
складу штатної команди, високих спортивних результатів.
8. Оплата праці спортсменів-інструкторів штатної команди
здійснюється:
структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій - за рахунок
коштів місцевих бюджетів, які не враховуються під час визначення
обсягу міжбюджетних трансфертів, виходячи з їх фінансових
можливостей;
центральними радами всеукраїнських фізкультурно-спортивних
товариств та спортивними федераціями, що мають статус
всеукраїнських, - за рахунок власних коштів.
9. Оплата праці спортсменів-інструкторів штатної команди
здійснюється відповідно до законодавства.
10. Особливості створення штатної команди при Комітеті з
фізичного виховання та спорту МОН, а також її функціонування
визначаються МОН за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом з
урахуванням вимог цього Порядку.
11. Засновники сприяють створенню необхідних
матеріально-технічних умов для спортсменів-інструкторів штатної
команди, забезпеченню їх в установленому порядку відповідно до
затверджених норм індивідуальним спортивним інвентарем та
обладнанням, розв'язанню житлово-побутових проблем.вгору