Документ 1114-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2011, підстава - 4061-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про вибори народних депутатів України"
та деяких інших законодавчих актів України
(щодо порядку проведення позачергових
виборів до Верховної Ради України
та заміщення народних депутатів України,
повноваження яких були достроково припинені)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 28, ст.383 )

{ Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію одночасно з початком виборчого процесу
позачергових виборів до Верховної Ради України,
призначених згідно з частиною другою статті 82
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (за умови юридичного
підтвердження неповноважності Верховної Ради України),
але не раніше ніж через 60 днів з дня опублікування
цього Закону - див. розділ II цього Закону }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 10-11,
ст.73 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію одночасно з початком виборчого процесу
позачергових виборів до Верховної Ради України, призначених згідно
з частиною другою статті 82 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (за
умови юридичного підтвердження неповноважності Верховної Ради
України), але не раніше ніж через 60 днів з дня опублікування
цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 червня 2007 року
N 1114-Vвгору