Документ 1114-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 10.07.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.08.2003. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 17 Закону України
"Про відпустки"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.55 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до частини другої статті 17 Закону України "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 2, ст. 4) такі зміни:
слово "Жінкам" замінити словом "Особам";
доповнити реченням такого змісту: "У разі усиновлення дитини
(дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з
батьків на їх розсуд".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1114-IVвверх