Документ 1113/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
працівників установ Національної академії наук України

За визначні особисті заслуги у розвитку вітчизняної науки,
зміцнення науково-технічного потенціалу Української держави та
з нагоди 90-річчя Національної академії наук України
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня
МАМУТОВА - директора Інституту економіко-правових
Валентина Карловича досліджень, академіка НАН України,
м. Донецьк
ПОХОДЕНКА - віце-президента Національної академії
Віталія Дмитровича наук України, академіка НАН України,
м. Київ
СКОРОХОДА - директора Інституту проблем Валерія Володимировича матеріалознавства імені
І.М. Францевича, академіка НАН
України, м. Київ
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
ГРИЩЕНКА - директора Інституту проблем Валентина Івановича кріобіології та кріомедицини,
академіка НАН України, м. Харків
ГУЗЯ - директора Інституту механіки імені Олександра Миколайовича С.П. Тимошенка, академіка НАН України,
м. Київ
ЗАТОНСЬКОГО - завідувача відділу Інституту Дмитра Володимировича літератури імені Т.Г. Шевченка,
академіка НАН України, м. Київ
КОШЕЧКА - директора Інституту фізичної хімії Вячеслава Григоровича імені Л.В. Писаржевського, академіка
НАН України, м. Київ
ЛЕБЕДЄВА - директора Інституту хімії Євгена Вікторовича високомолекулярних сполук, академіка
НАН України, м. Київ
МАЦЕВИТОГО - директора Інституту проблем Юрія Михайловича машинобудування імені А.М. Підгорного,
академіка НАН України, м. Харків
МЕЛЬНИКОВУ - головного наукового співробітника Ірину Миколаївну Інституту історії України,
члена-кореспондента НАН України,
м. Київ
ПАХОМОВА - директора Інституту світової Юрія Миколайовича економіки і міжнародних відносин,
академіка НАН України, м. Київ
СЄРКОВА - радника при дирекції Інституту Пилипа Миколайовича фізіології імені О.О. Богомольця,
академіка НАН України, м. Київ
СТОРІЖКА - директора Інституту прикладної Володимира Юхимовича фізики, академіка НАН України, м. Суми
СТРЕЛКА - директора Інституту сорбції та проблем
Володимира Васильовича ендоекології, академіка НАН України,
м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня
ЧУХНА - професора Київського національного Анатолія Андрійовича університету імені Тараса Шевченка,
академіка НАН України
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
БРОДИНА - завідувача відділу, почесного Михайла Семеновича директора Інституту фізики, академіка
НАН України, м. Київ
БУРКИНСЬКОГО - директора Інституту проблем ринку та
Бориса Володимировича економіко-екологічних досліджень,
академіка НАН України, м. Одеса
ГЕЙЦЯ - академіка-секретаря Відділення Валерія Михайловича економіки, директора Інституту
економіки та прогнозування, академіка
НАН України, м. Київ
ІВАНОВА - директора Морського гідрофізичного Віталія Олександровича інституту, члена-кореспондента НАН
України, м. Севастополь
КАРПА - почесного директора Інституту газу, Ігоря Миколайовича академіка НАН України, м. Київ
ПЕТРОВА - директора Інституту проблем реєстрації
Вячеслава Васильовича інформації, члена-кореспондента НАН
України, м. Київ
ПОПОВИЧА - директора Інституту філософії імені Мирослава Володимировича Г.С. Сковороди, академіка НАН України,
м. Київ
СОБОТОВИЧА - директора Інституту геохімії Емлена Володимировича навколишнього середовища НАН та МНС
України, академіка НАН України,
м. Київ
СТЕПАНЕНКА - начальника відділу - заступника Валентина Дмитровича керуючого справами НАН України,
м. Київ
ШПЕНИКА - директора Інституту електронної Отто Бартоломійовича фізики, академіка НАН України,
м. Ужгород
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
АКИМЕНКА - заступника начальника відділу - Олександра Петровича керівника сектору Президії
Національної академії наук України,
м. Київ
АНДОНА - директора Інституту програмних Пилипа Іларіоновича систем, академіка НАН України, м. Київ
БОГДАНОВА - першого заступника головного вченого
Вячеслава Леонідовича секретаря - начальника відділу
Президії НАН України, кандидата
фізико-математичних наук, м. Київ
ВОВЧЕНКА - директора Інституту імпульсних Олександра Івановича процесів і технологій, доктора
технічних наук, професора, м. Миколаїв
ВОРОНУ - директора Інституту соціології, Валерія Михайловича академіка НАН України, м. Київ
ГЛУХОВА - директора Донецького ботанічного саду,
Олександра Захаровича доктора біологічних наук, професора,
м. Донецьк
ГНАТЧЕНКА - директора Фізико-технічного інституту
Сергія Леонідовича низьких температур імені Б.І. Вєркіна,
члена-кореспондента НАН України,
м. Харків
ГРІНЧЕНКА - директора Інституту гідромеханіки, Віктора Тимофійовича академіка НАН України, м. Київ
ЗАГОРОДНЬОГО - директора Інституту теоретичної Анатолія Глібовича фізики імені М.М. Боголюбова,
академіка НАН України, м. Київ
КЕНДЗЕРУ - заступника директора Інституту Олександра Володимировича геофізики імені С.І. Субботіна,
кандидата фізико-математичних наук,
м. Київ
КУШНІРА - директора Інституту прикладних Романа Михайловича проблем механіки і математики імені
Я.С. Підстригача, доктора
фізико-математичних наук, професора,
м. Львів
ЛИТОВЧЕНКА - завідувача відділу Інституту фізики Володимира Григоровича напівпровідників імені
В.Є. Лашкарьова, члена-кореспондента
НАН України, м. Київ
ЛУКОВСЬКОГО - завідувача відділу Інституту Івана Олександровича математики, академіка НАН України,
м. Київ
МОРОЗОВА - директора Інституту проблем Анатолія Олексійовича математичних машин і систем,
члена-кореспондента НАН України,
м. Київ
НАЗАРЧУКА - голову Західного наукового центру Зіновія Теодоровича НАН і МОН України, академіка НАН
України, м. Львів
НАЙДУ - начальника відділу державного Володимира Львовича підприємства "Дослідне
конструкторсько-технологічне бюро
Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона", м. Київ
ПОПОВА - директора Інституту фізико-органічної
Анатолія Федоровича хімії і вуглехімії імені
Л.М. Литвиненка, академіка НАН
України, м. Донецьк
ТАРАДІЯ - директора Міжнародного центру Володимира Кириловича астрономічних та медико-екологічних
досліджень, доктора
фізико-математичних наук, м. Київ
ХРУСЛОВА - заступника директора з наукової роботи
Євгена Яковича Фізико-технічного інституту низьких
температур імені Б.І.Вєркіна,
академіка НАН України, м. Харків
ШЕВЧЕНКА - завідувача відділу Інституту механіки
Юрія Миколайовича імені С.П. Тимошенка, академіка НАН
України, м. Київ
ШИРОКОВА - голову профспілки працівників НАН Анатолія Івановича України, кандидата філософських наук,
м. Київ
ШИРОКОВА - директора Українського Володимира Анатолійовича мовно-інформаційного фонду,
члена-кореспондента НАН України,
м. Київ
ШУЛЬГУ - заступника директора Валерія Михайловича Радіоастрономічного інституту,
академіка НАН України, м. Харків
ШУМІХІНА - завідувача відділу Володимира Сергійовича Фізико-технологічного інституту
металів та сплавів, доктора технічних
наук, професора, м. Київ
ЯКОВЕНКА - директора Інституту радіофізики та Володимира Мефодійовича електроніки імені О.Я. Усикова,
академіка НАН України, м. Харків
ЯНСОНА - завідувача відділу Фізико-технічного
Ігоря Кіндратовича інституту низьких температур імені
Б.І. Вєркіна, академіка НАН України,
м. Харків
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
АНДРЕЮК - радника при дирекції Інституту Катерину Іванівну мікробіології і вірусології імені
Д.К. Заболотного, члена-кореспондента
НАН України, м. Київ
ЄЛЬСЬКУ - директора Інституту молекулярної Ганну Валентинівну біології і генетики, академіка НАН
України, м. Київ
ЛИТВИШКО - начальника відділу Президії НАН Ларису Станіславівну України, м. Київ
СКРИПНИК - директора Інституту мистецтвознавства,
Ганну Аркадіївну фольклористики та етнології імені
М.Т. Рильського, академіка НАН
України, м. Київ
ЧЕРНОВСЬКУ - начальника відділу Президії НАН Світлану Миколаївну України, м. Київ
ШЕХУНОВУ - вченого секретаря Інституту Стеллу Борисівну геологічних наук, кандидата
геолого-мінералогічних наук, м. Київ
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
КОЛСАНОВУ - наукового співробітника Президії Ганну Деомидівну НАН України, м. Київ
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БОНДАРЕНКУ - директорові Інституту газу, Борису Івановичу академіку НАН України, м. Київ
ГАВРИЛЮКУ - заступникові директора Володимиру Петровичу Фізико-технологічного інституту
металів і сплавів, члену-кореспонденту
НАН України, м. Київ
ГУЛЕВСЬКОМУ - завідувачеві відділу Інституту проблем
Олександру Кириловичу кріобіології і кріомедицини, доктору
біологічних наук, професору, м. Харків
ДІДУХУ - директорові Інституту ботаніки імені
Якову Петровичу М.Г. Холодного, члену-кореспонденту
НАН України, м. Київ
КИРИЛЕНКУ - директорові Інституту електродинаміки,
Олександру Васильовичу академіку НАН України, м. Київ
КИРЧІВУ - провідному науковому співробітникові
Роману Теодоровичу Інституту народознавства, доктору
філологічних наук, професору, м. Львів
КОВАЛЕНКО - провідному науковому співробітникові
Надії Костянтинівні Інституту мікробіології і вірусології
імені Д.К. Заболотного,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
КОРДЮМУ - завідувачеві відділу Інституту Віталію Арнольдовичу молекулярної біології і генетики,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
КОРЧЕВОМУ - директорові Інституту вугільних Юрію Петровичу енерготехнологій, академіку НАН
України, м. Київ
КРАСІВСЬКОМУ - провідному науковому співробітникові
Оресту Якубовичу Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені
І.Ф. Кураса, доктору історичних наук,
професору, м. Київ
КУЛІШУ - завідувачеві відділу Інституту Євгену Олексійовичу геохімії навколишнього середовища НАН
та МНС України, академіку НАН України,
м. Київ
ЛОЗИНСЬКОМУ - директорові Інституту органічної Мирону Онуфрійовичу хімії, академіку НАН України, м. Київ
МАЛІЦЬКОМУ - директорові Центру досліджень Борису Антоновичу науково-технічного потенціалу та
історії науки імені Г.М. Доброва,
доктору економічних наук, професору,
м. Київ
МОНЧЕНКУ - завідувачеві лабораторії Наукового Владиславу Івановичу центру екомоніторингу та
біорізноманіття мегаполісу, академіку
НАН України, м. Київ
ОЛЕКСЕНКУ - завідувачеві відділу Інституту фізики
Павлу Феофановичу напівпровідників імені
В.Є. Лашкарьова, члену-кореспонденту
НАН України, м. Київ
ПУЧКОВСЬКІЙ - завідувачеві відділу Інституту фізики,
Галині Олександрівні доктору фізико-математичних наук,
професору, м. Київ
САВРУКУ - завідувачеві відділу Михайлу Петровичу Фізико-механічного інституту імені
Г.В. Карпенка, доктору
фізико-математичних наук, професору,
м. Львів
САГАЛОВИЧУ - заступникові директора Наукового Владиславу Вікторовичу фізико-технологічного центру МОН та
НАН України, м. Харків
СЕМИНОЖЕНКУ - голові Північно-Східного наукового Володимиру Петровичу центру НАН і МОН України, генеральному
директорові НТК "Інститут
монокристалів", академіку НАН України,
м. Київ
СИБІРНОМУ - директорові Інституту біології Андрію Андрійовичу клітини, члену-кореспонденту НАН
України, м. Львів
ТИМОШЕНКУ - заступникові директора Інституту Валерію Івановичу технічної механіки НАН України і НКА
України, члену-кореспонденту НАН
України, м. Дніпропетровськ
ТКАЧЕНКУ - завідувачеві відділу Інституту Оресту Борисовичу мовознавства імені О.О. Потебні,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
ТРОЇЦЬКОМУ - завідувачеві відділу Інституту Володимиру Олександровичу електрозварювання імені Є.О. Патона,
доктору технічних наук, професору,
м. Київ
ФЕДУЛОВІЙ - завідувачеві лабораторії Інституту Світлані Анатоліївні фізіології імені О.О. Богомольця,
доктору біологічних наук, професору,
м. Київ
ФІРСТОВУ - заступникові директора Інституту Сергію Олексійовичу проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича, академіку НАН
України, м. Київ
ЧАПЛІ - директорові Центру математичного Євгену Ярославовичу моделювання Інституту прикладних
проблем механіки і математики
імені Я.С. Підстригача, доктору
фізико-математичних наук, професору,
м. Львів
ШЕВЧЕНКУ - завідувачеві відділу Інституту хімії
Валерію Васильовичу високомолекулярних сполук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ"
ТРОЦАНУ - завідувачеві відділу Інституту проблем
Анатолію Івановичу матеріалознавства імені
І.М. Францевича, доктору технічних
наук, професору, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
КУРТЕНКУ - заступникові директора Видавничого Леоніду Федоровичу дому "Академперіодика", кандидату
фізико-математичних наук, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"
ПРОКОПЮК - головному лікареві державного Ользі Степанівні підприємства "Міжвідомчий науковий
центр кріобіології і кріомедицини НАН,
АМН, МОЗ України", завідувачу відділу
Інституту проблем кріобіології і
кріомедицини, кандидату медичних наук,
м. Харків
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"
ПРИТУЛІ - директорові державного підприємства Сергію Івановичу "Дослідне конструкторсько-технологічне
бюро Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона", м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ УКРАЇНИ"
КОМАШКУ - голові Центрального Юрію Михайловичу фізкультурно-спортивного клубу
"Наука", м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ"
ВОЛОШКЕВИЧУ - директорові Дунайського біосферного Олександру Миколайовичу заповідника НАН України, кандидату
біологічних наук, Одеська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
МАЗУРУ - провідному науковому співробітникові
Олександру Анатолійовичу Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона, кандидату економічних
наук, м. Київ
КАМБУРОВІЙ - заступникові директора Українського Ларисі Олексіївні державного науково-дослідного і
проектно-конструкторського інституту
гірничої геології, геомеханіки і
маркшейдерської справи, м. Донецьк.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 листопада 2008 року
N 1113/2008вгору