Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 17.07.20031111
Документ 1111-2003-п, дію відновлено, поточна редакція — Редакція від 17.01.2014, підстава - 955-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1111
Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про затвердження Правил оформлення і видачі
тимчасового посвідчення громадянина України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 160 ( 160-2007-п ) від 07.02.2007
N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009;
зміни визнано неконституційними, на підставі
Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010
N 7 ( 7-2012-п ) від 11.01.2012
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила оформлення і видачі тимчасового
посвідчення громадянина України (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1111
ПРАВИЛА
оформлення і видачі тимчасового посвідчення
громадянина України

1. Тимчасове посвідчення громадянина України (далі -
тимчасове посвідчення) - документ, який посвідчує особу і
підтверджує її належність до громадянства України.
2. Тимчасове посвідчення видається особам, які досягли
шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли
зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з
моменту набуття громадянства України. { Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 160 ( 160-2007-п ) від
07.02.2007 }
3. Тимчасове посвідчення видається на строк до 2 років.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160
( 160-2007-п ) від 07.02.2007 }
4. Тимчасове посвідчення оформляється і видається особам
відповідним підрозділом ДМС у разі їх проживання в Україні,
дипломатичними представництвами та консульськими установами
України в інших державах - у разі їх проживання за кордоном. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010, N 7
( 7-2012-п ) від 11.01.2012 }
5. Для оформлення тимчасового посвідчення подаються:
заява-анкета за формою, встановленою МВС та МЗС; { Абзац
другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }
2 фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів;
довідка про реєстрацію особи громадянином України.
Особи, які постійно проживають в Україні, подають копію
довідки органу державної податкової служби про присвоєння їм
ідентифікаційного номера.
Документи приймаються за умови пред'явлення наявного
паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує
особу заявника. У разі потреби подається засвідчений переклад
тексту документа українською мовою.
6. Посадова особа органів, зазначених у пункті 4 цих Правил,
перевіряє подані документи, у разі відповідності установленим
вимогам реєструє їх у спеціальному журналі та засвідчує
заяву-анкету.
У разі потреби заявникові пропонується дати додаткові
пояснення або зробити уточнення.
7. Тимчасове посвідчення оформляється і видається у
десятиденний строк після подання необхідних документів.
8. До тимчасового посвідчення вносяться такі відомості:
прізвище, ім'я, а у разі наявності - по батькові;
громадянство;
дата народження;
місце народження;
стать;
персональний номер;
реквізити посвідчення.
Тимчасове посвідчення підписується посадовою особою, яка
здійснила його оформлення.
У тимчасовому посвідченні вклеюється фотокартка і ставиться
власноручний підпис особи, якій оформлено посвідчення.
На зворотний бік тимчасового посвідчення вносяться відомості
про місце проживання особи. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 160 ( 160-2007-п ) від 07.02.2007 }
9. Усі записи у тимчасовому посвідченні здійснюються
українською мовою.
10. Забороняється вносити до тимчасового посвідчення записи,
не передбачені цими Правилами.
11. Облік тимчасових посвідчень ведеться у спеціальному
журналі, форма якого затверджується МВС та МЗС. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }
12. Тимчасові посвідчення видаються під розписку.
13. Тимчасове посвідчення є власністю України.
14. Бланки тимчасового посвідчення виготовляються
поліграфічним комбінатом "Україна". { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955
( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
15. Особа повинна надійно зберігати тимчасове посвідчення. У
разі зіпсуття або втрати документа особа повинна негайно
повідомити про це уповноважений орган. Повторне оформлення
тимчасового посвідчення замість втраченого або зіпсованого
здійснюється у порядку, передбаченому цими Правилами.
16. Тимчасове посвідчення здається до відповідного підрозділу
ДМС чи дипломатичного представництва або консульської установи
України в іншій державі одночасно з документом, що підтверджує
припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про
відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається паспорт
громадянина України. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010, N 7
( 7-2012-п ) від 11.01.2012 }
17. Знищення тимчасових посвідчень здійснюється у порядку,
встановленому МВС за погодженням з МЗС. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }
18. Дії та бездіяльність посадових осіб, які порушують
порядок і строки розгляду заяв про видачу тимчасового посвідчення,
можуть бути оскаржені в установленому порядку до уповноваженого
органу вищого рівня або до суду.вгору