Документ 1111-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2007. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо правової охорони інтелектуальної
власності стосовно виконання вимог, пов'язаних
із вступом України до СОТ
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 44, ст.512 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 
    I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
 
     1) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 176 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";
 
     2) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 177 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";
 
     3) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 229 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням".
 
     2. У частині другій статті 432 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
 
     пункт 3 доповнити словами "та знищення таких товарів";
 
     пункт 4 доповнити словами "або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1111-Vвгору