Документ 1110-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 р. № 1110
Київ

Про запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу

З метою виконання зобов’язань України, що випливають з положень розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), та запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС (далі - Міжвідомча координаційна рада), у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС, що додається.

3. Уповноважити Міністерство внутрішніх справ здійснювати функції Національного контактного пункту з організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) та Європейським судом аудиторів (ЄСА) з питань виконання розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього.

4. Установити, що Національний контактний пункт, зазначений у пункті 3 цієї постанови:

забезпечує комунікацію з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), Європейською Комісією та Європейським судом аудиторів з питань виконання розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього;

отримує, узагальнює інформацію про можливі порушення під час використання в Україні фінансової допомоги, яка отримана від Європейського Союзу, та забезпечує її передачу в повному обсязі компетентним органам України та ЄС;

проводить аналіз заходів з виконання зобов’язань України, передбачених статтею 459 Угоди про асоціацію, і за результатами аналізу формує пропозиції стосовно вдосконалення механізму запобігання шахрайству, боротьби з ним та іншими порушеннями, які впливають на фінансові інтереси України і ЄС, та щокварталу інформує про них голову Міжвідомчої координаційної ради та Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України;

взаємодіє з органами державної влади з питань розгляду офіційних запитів щодо наявності фактів порушення вимог законодавства, Угоди про асоціацію, інших міжнародних договорів, укладених між Україною та Європейським Союзом у сфері зовнішньої допомоги ЄС, контрактів, виконання яких здійснюється за підтримки Європейського Союзу;

має право у разі потреби ініціювати позачергове засідання та вносити Міжвідомчій координаційній раді пропозиції щодо шляхів та заходів реагування в разі виникнення підозри про вчинення порушення та/або усунення виявлених порушень, які впливають на фінансові інтереси України та Європейського Союзу, відповідно до статті 459 Угоди про асоціацію в межах виконання своїх функцій.

5. Керівникам органів державної влади, які входять до складу Міжвідомчої координаційної ради, подати у місячний строк після набрання чинності цією постановою Міністерству внутрішніх справ пропозиції, підготовлені відповідно до компетенції, щодо розподілу завдань, функцій та повноважень між органами державної влади, залученими до імплементації положень розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію.

6. Установити, що в разі передачі функцій органів державної влади із забезпечення функціонування механізму координації органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу іншим органам керівники новоутворених або існуючих органів, на які покладаються зазначені функції, діють відповідно до пункту 5 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 1110

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Міжвідомчої координаційної ради

Заступник (перший заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради

Директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради

Заступник Міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції

Заступник Генерального прокурора України (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Голови НАДС

Заступник Голови Держаудитслужби

Заступник Голови Держфінмоніторингу

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови Національної поліції

Керівник підрозділу Національного антикорупційного бюро, який забезпечує міжнародне співробітництво (за згодою)

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Керівник підрозділу МВС, який забезпечує виконання функцій Національного контактного пункту з організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) з питань виконання розділу VI Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та додатків до нього - секретар Міжвідомчої координаційної радиЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 1110

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС

1. Міжвідомча координаційна рада з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС (далі - Міжвідомча координаційна рада), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань:

виявлення та протидії фактам шахрайства з фінансовими ресурсами та послугами Європейського Союзу, наданими Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до міжнародних договорів;

забезпечення взаємодії діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з реалізацією положень розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію);

2) підготовка до подання на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджених позицій щодо внесення змін до законодавства з метою удосконалення механізму виявлення, розслідування та запобігання фактам шахрайства з фінансовими ресурсами та послугами Європейського Союзу, що були надані Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до міжнародних договорів, та оптимізації процесу боротьби із шахрайством;

3) визначення шляхів, механізму та способів:

здійснення державними органами заходів щодо запобігання порушенням фінансових інтересів України та ЄС під час використання ресурсів Європейського Союзу, наданих Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до міжнародних договорів;

взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у зв’язку з виявленням порушень під час використання ресурсів Європейського Союзу, наданих Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до міжнародних договорів;

реагування державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у зв’язку з виявленням порушень під час використання ресурсів Європейського Союзу, наданих Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до міжнародних договорів;

4) схвалення річного звіту про діяльність Міжвідомчої координаційної ради;

5) здійснення контролю за станом виконання зобов’язань щодо імплементації розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію.

4. Міжвідомча координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає питання про можливі випадки шахрайства з фінансовими ресурсами та послугами Європейського Союзу, наданими Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до міжнародних договорів, приймає рішення щодо реагування на такі факти;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з реалізацією розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

4) схвалює позицію України з окремих проблемних питань, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС та виникають у зв’язку з використанням в Україні фінансової допомоги, яка отримана від Європейського Союзу, для її представлення інституціям ЄС.

5. Міжвідомча координаційна рада має право:

1) отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання завдань із запобігання шахрайству та боротьби з ним у межах реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги ЄС;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів, науковців, фахівців недержавних організацій (за згодою), представників міжнародних організацій (за згодою), народних депутатів України (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Міжвідомча координаційна рада з метою виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також уповноваженими представниками Європейського Союзу.

7. Головою Міжвідомчої координаційної ради є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, заступниками голови Міжвідомчої координаційної ради є заступник (перший заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі та директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Посадовий склад Міжвідомчої координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад - її голова.

У разі потреби на засідання Міжвідомчої координаційної ради можуть запрошуватися представники Європейської Комісії, Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) та працівники Представництва ЄС в Україні (за згодою).

Голова:

здійснює керівництво роботою Міжвідомчої координаційної ради;

вносить у разі потреби за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади, інших державних органів зміни до її складу.

8. Формою роботи Міжвідомчої координаційної ради є засідання, які проводяться у разі потреби головою, а в разі його відсутності - одним із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої координаційної ради забезпечує її секретар.

Порядок денний засідання Міжвідомчої координаційної ради формується з урахуванням пропозицій її членів.

Засідання Міжвідомчої координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Міжвідомчої координаційної ради.

На своїх засіданнях Міжвідомча координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої координаційної ради схвалюються простою більшістю голосів членів Міжвідомчої координаційної ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої координаційної ради оформляються протоколом, який підписують головуючий на засіданні і секретар.

Протокол розсилається всім членам Міжвідомчої координаційної ради у тижневий строк з дня проведення засідання для його виконання в межах компетенції.

Член Міжвідомчої координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі окрему думку стосовно прийнятого Міжвідомчою координаційною радою рішення, шляхів, механізму та способів розв’язання проблемних питань цільового використання фінансових ресурсів та послуг Європейського Союзу, які виникають під час реалізації проектів (програм) міжнародної допомоги з боку ЄС.

9. Пропозиції і рекомендації Міжвідомчої координаційної ради, прийняті в межах її повноважень, реалізуються шляхом прийняття актів Кабінету Міністрів України або надання Прем’єр-міністром України відповідних доручень керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади.

10. Члени Міжвідомчої координаційної ради в установленому порядку беруть участь у нарадах, які проводяться органами державної влади, з питань, що належать до компетенції Міжвідомчої координаційної ради.

11. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої координаційної ради здійснює МВС.вгору