Документ 1110-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 26.10.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.11.2011. Посмотреть в истории? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2011 р. N 1110
Київ
 
Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами
Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 301
і від 12 липня 2005 р. N 557

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 301 ( 301-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 573; 2004 р., N 24, ст. 1588), і Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 557 ( 557-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1631), зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1110
 
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 301 ( 301-2002-п )
і від 12 липня 2005 р. N 557 ( 557-2005-п )

 
     1. Абзац третій пункту 3 Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 301 ( 301-2002-п ), виключити.
 
     2. У пункті 5 Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 557 ( 557-2005-п ):
 
     1) у другому реченні абзацу першого слова "свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання" виключити;
 
     2) в абзаці другому слова "територіальними органами Держкомзему" замінити словами "Держземагентством (у разі проведення робіт на землях, зайнятих морями) або його територіальними органами (у разі проведення робіт на інших землях водного фонду)".вверх