Документ 1110-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 3
Декрету Кабінету Міністрів України
"Про державне мито" щодо державного мита
за видачу свідоцтва про право на спадщину
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.453 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт "ж" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
2000 р., N 38, ст. 317) викласти у такій редакції:
"ж) за видачу свідоцтва про 2 неоподатковуваних
право на спадщину мінімуми доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1110-VIвгору