Документ 1110-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.05.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 44, ст.511 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу I Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про страхування" ( 357-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 2, ст. 14) такі зміни:
1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
"2) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Забороняється здійснювати страхову діяльність на території
України страховиками-нерезидентами, крім таких видів страхової
діяльності:
виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими
перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і
фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є
майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються,
та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або
будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким
транспортуванням товарів;
перестрахування;
страхове посередництво, таке як брокерські та агентські
операції стосовно: перестрахування, виключно із страхуванням
ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною
авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи
супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси,
пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним
засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка
відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням
товарів;
допоміжні послуги із страхування, такі як консультаційні
послуги, оцінка актуарного ризику та задоволення претензій".
У зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати відповідно
частинами третьою - чотирнадцятою";
2) пункт 2 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1110-Vвгору