Документ 111/94-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.10.2001, підстава - 2728-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2728-III ( 2728-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.29 )
Про порядок призначення глав представництв України
в іноземних державах та при міжнародних організаціях

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.314 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Глави дипломатичних представництв України в іноземних
державах та при міжнародних організаціях призначаються Указом
Президента України за поданням Міністра закордонних справ України,
погодженим з Комісією Верховної Ради України у закордонних справах
і зв'язках з СНД.
2. Керівники торговельно-економічних місій при дипломатичних
представництвах України в іноземних державах призначаються наказом
Міністра зовнішньоекономічних зв'язків України, погодженим з
Комісією Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках з
СНД та з Міністром закордонних справ України.
3. Міністерство закордонних справ України інформує Комісію
Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках з СНД про
кандидатури на призначення глав консульських представництв України
та глав воєнних аташатів при дипломатичних представництвах України
в іноземних державах.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 15 липня 1994 року
N 111/94-ВРвгору