Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 16.09.1998111-XIV
Документ 111-XIV, поточна редакція — Прийняття від 16.09.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.284 )
Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати суддями безстроково:
Верховного суду
Автономної Республіки Крим
Рижову Ірину Володимирівну, Язєва Сергія Олексійовича, Яковенко Людмилу Григорівну;
Житомирського обласного суду
Омельчука Миколу Івановича;
Закарпатського обласного суду
Лізанця Петра Михайловича;
Харківського обласного суду
Макарова Геннадія Олександровича;
Херсонського обласного суду
Дьоміну Ольгу Олександрівну;
Чернігівського обласного суду
Пантелієнка Віталія Олеговича;
Євпаторійського міського суду
Автономної Республіки Крим
Абзатову Гулінар Ганієвну;
Вознесенського районного суду
Миколаївської області
Тустановського Олександра Михайловича;
Арбітражного суду Київської області
Мальовану Ларису Яківну;
Арбітражного суду Харківської області
Бровченка Ігоря Олександровича;
Арбітражного суду Черкаської області
Курченко Ніну Михайлівну;
Арбітражного суду м. Севастополя
Коваля Володимира Миколайовича.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 16 вересня 1998 року
N 111-XIVвгору