Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.20181109
Документ 1109-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2018 р. № 1109
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1109

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзаці третьому підпункту 4 та абзаці четвертому підпункту 5 пункту 23 плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919; 2017 р., № 84, ст. 2574), графу “Строк виконання” викласти в такій редакції:

“IV квартал 2018 р.”.

2. Абзац п’ятий пункту 2 плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 688 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 78, ст. 2607), викласти в такій редакції:

“Про передачу органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг з видачі документів реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія через центри надання адміністративних послуг.”.


МВС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінрегіон, інші заінтересовані органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.


Грудень 2018 року;”.

3. У плані заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 24, ст. 852):

1) у пункті 1801:

у підпункті 1:

у графі “Строк виконання” слово “березня” замінити словом “грудня”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти в такій редакції:


“МВС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінінфраструктури
МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Міноборони
Мінрегіон
Мінагрополітики
МЗС
Мінмолодьспорт
ДРС
Адміністрація Держспецзв’язку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування”;

підпункти 5 і 8 викласти в такій редакції:
“5) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 “Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів”

до 30 червня 2019 р.

МВС
Мінекономрозвитку
Мінфін”;
“8) розроблення проекту наказу МВС щодо внесення змін до технічних описів бланків документів, які видаються сервісними центрами МВС

до 30 листопада 2019 р.

МВС”;

2) у пункті 1802:

у графі “Строк виконання” слово “березня” замінити словом “грудня”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти в такій редакції:


“МВС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінінфраструктури
МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Міноборони
Мінрегіон
Мінагрополітики
МЗС
Мінмолодьспорт
ДРС
Адміністрація Держспецзв’язку за участю спільного представницького органу сторони роботодавців, спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування”;

3) підпункти 1, 4 і 7 пункту 1803 викласти такій редакції:
“1) розроблення нового Порядку оформлення, видачі, визнання недійсним, повернення та обміну посвідчень водія

до 30 листопада 2019 р.

МВС”;
“4) розроблення у новій редакції Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права на керування транспортними засобами

до 30 листопада 2019 р.

МВС
МОН
Мінінфраструктури
МОЗ
Мінсоцполітики
ДРС”;
“7) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку

до 30 листопада 2019 р.

МВС
МОН
Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
ДРС”.

4. У пункті 233 частини першої розділу II у графі “Строк” плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244, слово “червень” замінити словом “грудень”.вгору