Документ 1109-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.01.2004


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.52 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Абзац третій пункту 3 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) викласти у такій редакції:
 
     "За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни I-II груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни III групи - 75 процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1109-IVвгору