Документ 1109-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.01.2004

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.52 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзац третій пункту 3 частини першої статті 13 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) викласти у такій редакції:
"За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію,
профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два
роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни I-II груп - у
розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни III групи -
75 процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація
надається незалежно від наявності медичного висновку про
необхідність санаторно-курортного лікування або медичних
протипоказань".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1109-IVвгору