Документ 1108-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 2007 р. N 1108
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
 
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п ) від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327 ( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
 
Про внесення змін до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним бюджетом
та місцевими бюджетами

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101, N 52, ст. 2361; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453; 2005 р., N 1, ст. 24, N 37, ст. 2306, N 52, ст. 3331; 2006 р., N 38, ст. 2591, N 50, ст. 3328), зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 34

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. N 1108
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами
( 1195-2001-п )

 
     1. Пункт 6 викласти у такій редакції:
 
     "6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RD(izak)), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:
 
RD = (K х N х D ) / N ,
izak i5 i3 u4 u3
 
     де K(i5) - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми), який розраховується за формулою:
 
K = (Dr / N ) / (SDr / N ),
i5 i i3 i u3
 
де Dr = K х (N + N + N ) х D / (N + N + N ),
i i4 i1 i2 i3 u4 u1 u2 u3
 
     де K = K - [(K - K ) + (K - K ) + (K - K )] / 3 - i4 i3 i1 i2 i1 i2 i2 i3
 
- [(K - K ) + (K - K )] / 2;
i1 i2 i2 i3
 
     Dr(і) - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (розрахованого за методом екстраполяції);
 
     K(i4) - індекс податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, розрахований за методом екстраполяції;
 
     K(i1), K(i2), K(i3), - індекс відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, розрахованого за формулою:
 
     K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ];
      i1 i1 i1 i1 u1 u1 u1
 
     K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ];
      i2 i2 i2 i2 u2 u2 u2
 
     K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ],
      i3 i3 i3 i3 u3 u3 u3
 
     де D(u4) - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;
 
     D(u1), D(u2), D(u3), D(i1), D(i2), D(i3) - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;
 
     L(u1), L(u2), L(u3), L(i1), L(i2), L(i3) - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базового періоду;
 
     N(u1), N(u2), N(u3), N(i1), N(i2), N(i3) - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим).
 
     Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку нарощують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання (SD(izak)) визначається за такою формулою:
 
   SD   = (RD   / g) х g'         при g > g', 
izak izak
SD = (RD / g) х g'' при g < g'',
izak izak
SD = RD при g''<= g <= g',
izak izak
     де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за формулою:
 
     g = RD / D х 100, izak io
 
     де D(io) - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів) у поточному році, закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, розрахований Мінфіном на рік, що передує планованому з урахуванням змін;
 
     g' - усереднений коефіцієнт зростання обсягу доходів місцевих бюджетів, збільшений на індекс-дефлятор, значення якого на 2008 рік для бюджетів районів дорівнює 149,7, для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя - 145,6, для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів - 143,6;
 
     g'' - коефіцієнт, що дорівнює індексу-дефлятору на прогнозований рік.
 
     Для недопущення зміни прогнозованого обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (D(izak)), визначається за такою формулою:
 
D = PD + D ,
izak izak w
 
     де D(izak) - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період;
 
     PD(izak) - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, який розраховується за формулою:
 
PD = SD - (PRD / SPRD х DD ),
izak izak izak izak u4
 
при DD > 0 та g > g''
u4
 
або при DD < 0 та g''< g < g',
u4
 
PD = SD ,
izak izak
 
при DD > 0 та g <= g'' або
u4
 
при DD < 0 та g <= g''
u4
 
та g >= g' або при DD = 0,
u4
 
     де PRD(izak) - обсяг доходів, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2008 рік без податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, за питомою вагою якого розподіляється обсяг доходів, необхідний для відновлення балансу загального ресурсу місцевих бюджетів;
 
     DD(u4) - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення балансу загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:
 
DD = SD - D ,
u4 uzak u4
 
     де SD(uzak) - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами з урахуванням показника стимулювання на прогнозований період;
 
     D(w) - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці.".
 
     2. Пункт 8 викласти у такій редакції:
 
     "8. Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (альфа(i)), який має окреме значення в межах від 0,6 до 1 залежно від середнього індексу виконання розрахункових показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і-тої адміністративно-територіальної одиниці, і визначається за такою формулою:
 
            D    D    D 
i1 i2 i3
сігма = (------ + ------ + ------) / 3, i D D D
izak1 izak2 izak3
     де D(izak1), D(izak2), D(izak3) - розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за відповідні роки базового періоду.
 
------------------------------------------------------------------
|Умова               |Значення показника aльфа(i) |
------------------------------------------------------------------
при W(ipp) = 0 і при сігма(i) > 1,2        0,6 
1,085 < сігма(i) <= 1,2 0,7
0,9 <= сігма(i) < 1,085 0,8
сігма(i) < 0,9 0,9

     W(ipp) - обсяг коштів, що передається з бюджету і-тої адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в році, що передує планованому.
 
     Якщо після застосування коефіцієнта вирівнювання (альфа(i)) темп зростання обсягу коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, більший, ніж темпи зростання обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, то обсяг коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, визначається залежно від темпу зростання обсягу таких коштів, який відповідно дорівнює темпу зростання доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 
     Для бюджету м. Києва коефіцієнт вирівнювання (альфа(i)) становить 0,8.
 
     Рекомендувати не менше 50 відсотків обсягу додаткового фінансового ресурсу, залишеного місцевим бюджетам у зв'язку із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (альфа(i)), спрямовувати на реалізацію інвестиційних проектів.
 
     Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів обсягу міжбюджетних трансфертів на 2008 рік коефіцієнт вирівнювання (альфа(i)) береться за 1.".
 
     3. У другому реченні абзаців четвертого, п'ятого та шостого пункту 14 цифри та символи "0,0387", "0,0323", "0,0023, K(y sev) - 0,0016" замінити відповідно цифрами та символами "0,03788", "0,03161", "0,00225, K(y sev) - 0,00156".
 
     4. У другому реченні абзацу третього пункту 15 цифри "0,0317" замінити цифрами "0,03103".
 
     5. У пункті 16:
 
     1) формули
 
"V = H х N х K +V " і
ymi ymi mi y1 ymgi
 
"H = (V х K - V ) / S (N х K )"
ymi yu ym ymgi mi y1
 
     замінити відповідно формулами
 
"V = H х N х K х K + V " і
ymi ymi mi y1 y2 ymgi
 
"H = (V х K - V ) / S (N х K х K )";
ymi yu ym ymgi mi y1 y2
 
     2) у другому реченні абзацу шостого цифри "0,3745" замінити цифрами "0,38787";
 
     3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
     "K(y2) - коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 ( 614-2005-п ) "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір зазначеного коефіцієнта визначається індивідуально для кожного такого міста з чотирма знаками після коми як частка від співвідношення мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня 2007 року.
 
     Для решти міст розмір K(y2) дорівнює 1.";
 
     4) таблицю викласти в такій редакції:
 
     "Розмір коригувального коефіцієнта для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 2007 рік
 
------------------------------------------------------------------
|  Чисельність наявного населення міста  |  Коригувальний  |
| республіканського Автономної Республіки | коефіцієнт (Ky1) |
| Крим та обласного значення станом на 1  |          |
|    січня 2006 року, тис. осіб     |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|        Понад 1500         |    0,64    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         1101-1500         |    0,68    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         1001-1100         |    0,73    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         701-1000         |    0,77    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         501-700         |    0,82    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         401-500         |    0,87    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         351-400         |    0,91    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         301-350         |    0,96    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         251-300         |     1     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         201-250         |    1,05    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         151-200         |    1,09    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         101-150         |    1,14    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|          81-100         |    1,19    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|          31-80          |    1,23    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|         До 30          |    1,27".    |
------------------------------------------------------------------ 
     6. У другому реченні абзацу п'ятого пункту 17 цифри "0,5189" замінити цифрами "0,50780".
 
     7. Абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий пункту 19 викласти в такій редакції:
 
     "S(zu) - загальний обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;
 
     S(zi) - обсяг цільових видатків обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.
 
     Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2008 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.".
 
     8. У пункті 20:
 
     формулу
 
"V = H х K х (N - N -
zm(r)i zm(r)i zm(r)3 m(r)i dm(r)i
 
- N х K ) х (1 - лямбда + лямбда х K ) +
wm(r)i zm(r)5 zi2
 
+ V + V + S "
zgi zyi zi
 
     замінити формулою
 
"V = H х K х (N - N -
zm(r)i zm(r)i zm(r)3 m(r)i dm(r)i
 
- N х K ) х (1 - лямбда + лямбда х K ) +
wm(r)i zm(r)5 zi2
 
+ V + V ";
zgi zyi
 
     абзаци сьомий - дев'ятий, двадцятий і двадцять перший виключити.
 
     9. В абзаці двадцять дев'ятому пункту 23 слова "в розмірі двох прожиткових мінімумів" замінити словами "в розмірі шести прожиткових мінімумів".
 
     10. В абзаці третьому пункту 26 та пункті 28 слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".
 
     11. В абзаці п'ятому пункту 35-2 цифри "3,589" замінити цифрами "3,6321".
 
     12. У тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2006 року", "на 2007 рік" і "у 2007 році" замінити відповідно словами і цифрами "на 1 січня 2007 року", "на 2008 рік" і "у 2008 році".вгору