Про відзначення працівників освіти
Указ Президента України від 02.10.19971107/97
Документ 1107/97, поточна редакція — Прийняття від 02.10.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення працівників освіти

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти,
впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
БАРСУК - учительку середньої школи N 5 Станіславу Леонідівну міста Житомира
ГРАНЧАКА - директора Закарпатського
Івана Михайловича регіонального центру
соціально-економічних і
гуманітарних досліджень НАН
України, м. Ужгород
ЗАДАЧІНА - директора Севастопольського філіалу
Івана Миколайовича Київського
індустріально-педагогічного
коледжу
ЛЯШКА - головного наукового співробітника
Івана Івановича Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
ЦИМБАЛЮКА - заступника директора Сквирського Василя Івановича ліцею, Київська область

Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БОБРІВНИКУ - завідувачу кафедри Українського
Леоніду Дем'яновичу державного університету харчових
технологій, м. Київ
ЛУЦИШИНУ - директорові Міжнародного інституту
Петру Васильовичу суспільної географії і менеджменту
Волинського державного
університету імені Лесі Українки,
м. Луцьк
МАДЗІГОНУ - директорові Інституту педагогіки
Василю Миколайовичу АПН України, віце-президентові
Академії педагогічних наук,
м. Київ
СТЕПАНОВУ - голові підкомісії Комітету
Олександру Петровичу Верховної Ради України з питань
науки та народної освіти
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"
ВІВЧАРЕНКУ - заступникові декана Олегу Антоновичу Прикарпатського університету імені
Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
АЛЬОХІНІЙ - директорові Таврійського ліцею Олександрі Григорівні мистецтв, м. Херсон
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
БОЧАНУ - директорові Львівського Ігорю Омеляновичу економічного бізнес-коледжу
ГАЛИНСЬКОМУ - завідувачу кафедри Сумського Михайлу Семеновичу сільськогосподарського інституту
ЗОМБОРУ - директорові обласного Центру Володимиру Юрійовичу науково-технічної творчості
учнівської молоді, м. Ужгород
КАЧАНУ - завідувачу кафедри Тернопільської
Євгену Петровичу академії народного господарства
КОЗАК - завідувачу відділу Залізничної Людмилі Володимирівні районної державної адміністрації
міста Львова
КОРЖИКУ - професорові Харківської державної
Борису Михайловичу академії міського господарства
КРАВЧЕНКУ - начальникові факультету Леоніду Володимировичу Національної академії внутрішніх
справ України, полковникові
міліції, м. Київ
ЛЕВИЦЬКОМУ - завідувачу кафедри Національної Олегу Вікторовичу музичної академії України імені
П.І. Чайковського, м. Київ
МИХАЙЛОВУ - директорові Донецького технічного
Миколі Миколайовичу ліцею
НЕЧЕПУРЕНКО - завідувачу відділу виконкому Ларисі Іванівні Червонозаводської районної
ради міста Харкова
ОНИЩЕНКУ - директорові Прилуцького Валентину Васильовичу педагогічного училища
імені І.Я. Франка,
Чернігівська область
ПОМАРАНУ - директорові професійно-технічного
Павлу Івановичу училища N 14, м. Ромни, Сумська
область
СВИСТАКУ - завідувачу, відділу виконкому Василю Яковичу Могилів-Подільської міської ради,
Вінницька область
СИДОРОВІЙ - голові Кримського республіканського
Софії Іванівні комітету профспілки працівників
освіти і науки, м. Сімферополь
СТЕПКУ - начальникові Головного управління
Михайлу Филимоновичу вищої освіти Міністерства освіти
України, м. Київ
ЯКУБОВСЬКОМУ - директорові Одеського філіалу Олексію Петровичу Української академії державного
управління при Президентові України
ЯРЕМЕНКУ - директорові Українського НДІ Олександру Олексійовичу проблем молоді, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
БАЙ - учительці Голобської загально- Любові Олександрівні освітньої школи I-III ступенів
Ковельського району,
Волинська область
ГРИШИНІЙ - учительці Павлиської Раїсі Микитівні загальноосвітньої школи I-III
ступенів імені В.О. Сухомлинського
Онуфріївського району,
Кіровоградська область
ДЯДЕЧКО - учительці Вищебулатецької середньої
Ніні Гаврилівні школи Лубенського району,
Полтавська область
КРУГЛІЙ - директорові гімназії N 46 Людмилі Юхимівні міста Запоріжжя
ПРОШКУРАТОВІЙ - учительці Драбівської Тамарі Сергіївні загальноосвітньої школи I-III
ступенів імені С. Васильченка,
Черкаська область
РОСКРУТ - учительці Хотинської гімназії, Ніні Платонівні Чернівецька область
ЯКИМЧУК - викладачеві вищого професійного Галині Дмитрівні училища N 1, м. Рівне.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 1997 року
N 1107/97вгору