Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.20181107
Документ 1107-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2018 р. № 1107
Київ

Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750; 2014 р., № 88, ст. 2521; 2016 р., № 12, ст. 511, № 56, ст. 1942), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1107

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання послуг поштового зв’язку

1. Пункт 2 після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

“спеціальна шафа/скринька - шафа/скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у визначених оператором поштового зв’язку місцях для одержання адресатами поштових відправлень у зручний для нього час;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - тридцять перший вважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять другим.

2. В абзаці четвертому пункту 3 слова “документ з” замінити словами “інформація з документа щодо”.

3. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Зразки бланків, що використовуються під час надання користувачам послуг поштового зв’язку:

з пересилання міжнародних поштових відправлень - визначаються актами Всесвітнього поштового союзу;

з пересилання внутрішніх поштових відправлень - затверджуються оператором поштового зв’язку.

Оператори поштового зв’язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв’язку, що надаються ними з урахуванням попиту користувачів, державних замовлень, та забезпечують виконання відповідних нормативів, які затверджуються Мінінфраструктури.”.

4. Абзаци другий і третій пункту 11 викласти в такій редакції:

“Письмова кореспонденція залежно від швидкості обробки і перевезення поділяється на пріоритетну та непріоритетну.

Пріоритетною письмовою кореспонденцією є письмова кореспонденція, що обробляється у першочерговому порядку.”.

5. Пункт 13 виключити.

6. Пункти 14 і 15 викласти в такій редакції:

“14. Внутрішні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу:

Вид поштового відправлення

Гранична маса, кілограмів

Розмір в упаковці, міліметрів

Поштові картки


максимальний: 120 х 235

мінімальний: 90 х 140

Листи

2

максимальний: 600 в одному вимірі (причому сума довжини, ширини і товщини не може перевищувати 900), а згорнутих трубкою (рулони): 700 - завдовжки і 150 - у діаметрі

мінімальний: 100 - в одному вимірі та не менш як 50 - в іншому вимірі (будь-якої мінімальної товщини), а згорнутих трубкою: 100 - завдовжки і 50 - у діаметрі

Бандеролі з вкладенням однієї книжки

2

3

Відправлення для сліпих

7

Посилки

30

максимальний: 600 х 700 х 700

мінімальний: 90 х 140 х 50

Прямі контейнери

нетто 500


__________
Примітки:


1. Допускається перевищення одного з розмірів листа, бандеролі та відправлення для сліпих до 1040 міліметрів, якщо вкладення не можна перегинати (карти, схеми тощо).

2. Допускається перевищення граничної маси посилки до 500 грамів.

Посилки:

маса яких перевищує 10,5 кілограма, вважаються великоваговими;

розмір яких перевищує 600 х 700 х 700 міліметрів, вважаються громіздкими;

найбільший бік яких не перевищує 300 міліметрів, сума трьох вимірів - 500 міліметрів, а маса - 3 кілограми, вважаються дрібними.

Приймання і видача великовагових (масою понад 10,5 кілограма) та громіздких посилок здійснюється у приміщеннях об’єктів поштового зв’язку, визначених оператором поштового зв’язку.

15. Міжнародні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу:

Вид поштового відправлення

Гранична маса, кілограмів

Розмір в упаковці, міліметрів

Поштові картки


максимальний: 120 х 235

мінімальний: 90 х 140

Листи

2

максимальний: 600 в одному вимірі (причому сума довжини, ширини і товщини не може перевищувати 900), а згорнутих трубкою (рулони) 700 - завдовжки і 150 - у діаметрі

мінімальний: 100 - в одному вимірі та не менш як 50 - в іншому вимірі (будь-якої мінімальної товщини), а згорнутих трубкою: 100 - завдовжки і 50 - у діаметрі

Відправлення з оголошеною цінністю

2

Бандеролі

5

Відправлення для сліпих

7

Дрібні пакети

2

Мішки “М”

30

Посилки

30

будь-який вимір не повинен перевищувати 1050. Сума довжини і найбільшого периметра (довжина кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 2000 мінімальний: 90 х 140 х 50

Відправлення “EMS”

30

будь-який вимір не повинен перевищувати 1500. Сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 3000

Згруповані поштові відправлення з позначкою “Консигнація”

30 (посилка)

будь-який вимір кожного з них не повинен перевищувати 1050. Сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 2000

2 (дрібний пакет)

2 (лист)

__________
Примітки:


1. Допускається перевищення одного з розмірів листа, відправлення з оголошеною цінністю, відправлення для сліпих, дрібного пакета до 1040 міліметрів, якщо вкладення не можна перегинати (карти, схеми тощо).


2. Посилки з крихким вкладенням, громіздкі, а також посилки масою понад 20 кілограмів приймаються до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.


Для громіздких посилок: будь-який вимір посилки не повинен перевищувати 2000 міліметрів, а сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 3000 міліметрів.”.

7. Абзац перший пункту 17 після слів “їх вручення” доповнити словами “в письмовому вигляді, через смс-повідомлення або повідомлення, що підтримуються засобами Інтернету, на вибір користувача”.

8. Пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Адресат реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу інформується про надходження адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу через смс-повідомлення, повідомлення, що підтримується засобами Інтернету, або повідомлення у паперовому вигляді за встановленим оператором поштового зв’язку зразком.”.

9. Абзац другий пункту 36 після слова “фізичні” доповнити словами “та юридичні”.

10. Пункт 41 виключити.

11. Підпункт 1 пункту 42 доповнити абзацом такого змісту:

“номер мобільного телефону адресата (для реєстрованих поштових відправлень);”.

12. Пункт 48 викласти в такій редакції:

“48. Реєстровані поштові відправлення, поштові перекази без зазначення відправника та його поштової адреси, а також внутрішні поштові відправлення із зазначенням адреси відправника за межами України для пересилання не приймаються.”.

13. Пункт 62 доповнити абзацом такого змісту:

“Відправник, який бажає одержати повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату грошей за поштовим переказом через смс-повідомлення, повинен зазначити на лицьовому боці поштового відправлення (супровідному бланку) номер мобільного телефону, на який необхідно надіслати таке повідомлення.”.

14. Пункт 66 викласти в такій редакції:

“66. У разі відправлення згрупованих поштових відправлень, поштових переказів відправник складає їх список в електронному вигляді за формою, визначеною оператором поштового зв’язку. Кількість поштових відправлень, поштових переказів одного виду та категорії (згрупованих за способом пересилання), що включаються до одного списку, та кількість таких списків визначаються оператором поштового зв’язку.”.

15. Пункт 71 виключити.

16. У другому реченні пункту 72 слова “вантажна митна декларація” замінити словами “митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа”.

17. Пункт 74 виключити.

18. Пункт 75 після слів “їх замовлення” доповнити словами “, якщо інше не передбачено відповідним договором,”.

19. Пункт 77 викласти в такій редакції:

“77. Тарифи на послуги поштового зв’язку, що не належать до універсальних послуг поштового зв’язку, встановлюються операторами поштового зв’язку згідно із законодавством.”.

20. Абзац перший пункту 80 після слів “послуг поштового зв’язку” доповнити словами “з пересилання письмової кореспонденції”.

21. Пункт 89 після слів “проживання на території України іноземного громадянина” доповнити словами “, інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством”.

22. Абзац другий пункту 90 доповнити реченням такого змісту: “Після пред’явлення оригіналу довіреності її копія залишається в об’єкті поштового зв’язку.”.

23. Пункти 91 і 92 викласти в такій редакції:

“91. Інформація про надходження реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу, рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу надсилається адресату у вигляді смс-повідомлення за номером мобільного телефону, зазначеним на поштовому відправленні, поштовому переказі, а у разі відсутності номера мобільного телефону - шляхом вкладення до абонентської поштової скриньки бланку повідомлення встановленого зразка.

За бажанням адресата реєстроване поштове відправлення, поштовий переказ можуть бути доставлені йому за поштовою адресою, зазначеною відправником, кур’єром за додаткову плату.

Поштові перекази, адресовані юридичним особам та фізичним особам на особисті рахунки, перераховуються на відповідні рахунки в установах банків.

92. Підлягають доставці додому:

прості поштові відправлення;

рекомендовані поштові картки, листи, відправлення для сліпих, дрібні пакети, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів;

відправлення “EMS”, крім тих, на вкладення яких нараховані митні платежі.”.

24. Пункт 93 доповнити абзацом такого змісту:

“З використанням спеціальної шафи/скриньки на підставі договору, укладеного з адресатом, можуть доставлятися посилки або інші поштові відправлення.”.

25. Абзац перший пункту 94 викласти в такій редакції:

“94. Порядок доставки поштових відправлень, поштових переказів, повідомлень про вручення поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань юридичним особам узгоджується оператором поштового зв’язку разом з юридичною особою. Для отримання поштових відправлень юридична особа повинна забезпечити створення умов доставки та вручення поштових відправлень відповідно до вимог Закону України “Про поштовий зв’язок”, цих Правил.”.

26. У пункті 98:

1) в абзаці першому слова “представникам юридичних осіб (закладів), уповноваженим на одержання пошти, якщо інше не передбачене договором, укладеним цими юридичними особами (закладами) з оператором поштового зв’язку за місцем обслуговування” замінити словами “адресатам чи представникам зазначених юридичних осіб (закладів), уповноваженим на одержання пошти в об’єкті поштового зв’язку”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Поштові відправлення для адресатів, місце перебування яких розташоване поза межами населеного пункту, вручаються таким адресатам у найближчому до них об’єкті поштового зв’язку.”.

27. Абзац перший пункту 99 викласти в такій редакції:

“99. Рекомендовані поштові відправлення, у тому числі рекомендовані листи з позначкою “Судова повістка”, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою або під час видачі у приміщенні об’єкта поштового зв’язку вручаються адресату, а у разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів сім’ї, який проживає разом з ним.”.

28. У пункті 102:

1) абзац четвертий виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“міжнародні поштові відправлення, на які нараховані митні платежі.”.

29. Пункт 105 викласти в такій редакції:

“105. Одержання реєстрованого поштового відправлення, грошових коштів за поштовим переказом здійснюється за умови пред’явлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, визначених законодавством. У разі отримання рекомендованого поштового відправлення одержувач власноруч зазначає прізвище та ставить свій підпис в книзі (на окремому аркуші) встановленого зразка. У разі отримання інших реєстрованих поштових відправлень, поштових переказів одержувач заповнює відповідний бланк повідомлення: зазначає найменування, серію та номер пред’явленого документа, дату одержання та ставить свій підпис.

Оператор поштового зв’язку також може визначати інший порядок вручення реєстрованих поштових відправлень.

Поштові відправлення, в тому числі прості, адресовані “До запитання”, видаються тільки адресату на підставі пред’явлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.”.

30. У другому реченні пункту 107 слова “за додаткову плату” виключити.

31. Пункт 110 викласти в такій редакції:

“110. У разі коли адресат протягом трьох робочих днів після інформування його за телефоном (через Інтернет) або вкладення до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу не з’явився за одержанням такого відправлення, поштового переказу, він інформується повторно шляхом вкладення до абонентської поштової скриньки повідомлення з відміткою “Повторне” або інформується за телефоном шляхом надіслання смс-повідомлення (через Інтернет).

Повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень, поштових переказів, адресованих до запитання та на абонементну скриньку, вкладаються відповідно до картотеки “До запитання” та до абонементної скриньки адресата.

Реєстроване поштове відправлення безоплатно зберігається в приміщенні об’єкта поштового зв’язку протягом п’яти робочих днів об’єкта поштового зв’язку після надходження відправлення. За кожен наступний день зберігання реєстрованого поштового відправлення з одержувача стягується плата за зберігання такого відправлення відповідно до тарифів, установлених оператором поштового зв’язку.

При цьому день надходження реєстрованого поштового відправлення до об’єкта поштового зв’язку та день вручення не враховуються.”.

32. Пункт 114 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли одержувач відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом, такі поштове відправлення, поштовий переказ зберігаються в приміщенні об’єкта поштового зв’язку протягом установленого пунктом 116 цих Правил строку (крім рекомендованих листів з позначкою “Судова повістка”), після закінчення якого - повертаються поштовим оператором за зворотною адресою.”.

33. Абзаци перший і другий пункту 117 викласти в такій редакції:

“117. Після закінчення встановленого строку зберігання поштові відправлення, поштові перекази повертаються відправнику.

Повернення відправлень, від яких відмовився адресат або вручення яких неможливе, повинне здійснюватися негайно.”.

34. У пункті 121:

1) абзац сьомий виключити;

2) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“У випадку, передбаченому в абзаці восьмому цього пункту, в разі, коли поштове відправлення, поштовий переказ були подані для пересилання з повідомленням про вручення, плата за надання довідки про його пересилання із заявника не стягується.”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“подати заяву про розшук відправленого ним реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу.”.

35. Пункт 123 викласти в такій редакції:

“123. Адресат має право за додаткову плату подати заяву про:

продовження строку зберігання в приміщенні об’єкта поштового зв’язку місця призначення адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу до двох місяців з дня надходження;

пересилання або доставку адресованих йому поштових відправлень, поштових переказів на іншу адресу.

Адресат також має право:

відмовитися від одержання поштового відправлення, поштового переказу;

подати заяву на розшук відправленого йому реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу.

Дія цього пункту (крім абзацу шостого) не поширюється на рекомендовані листи з позначкою “Судова повістка”.”.

36. В абзаці першому пункту 125 слова “в абзацах сьомому - восьмому” замінити словами “в абзаці восьмому”.

37. У тексті Правил слово “секограма” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “відправлення для сліпих” у відповідному відмінку і числі.вгору