Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.20171107
Документ 1107-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2019, підстава - 135-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. № 1107
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 135 від 27.02.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1107

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2017 р., № 13, ст. 361, № 26, ст. 749) слова і цифри “під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму,” виключити.

2. В абзаці другому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 “Про державне регулювання цін на лікарські засоби” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749) слова “та бронхіальної астми” замінити словами “, бронхіальної астми, а також на лікарські засоби, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди”.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 135 від 27.02.2019}

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749):

1) в абзаці першому пункту 1 Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженого зазначеною постановою, після слів “бронхіальну астму” доповнити словами “, а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди”;

2) у пункті 1 Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого зазначеною постановою, слова “та бронхіальної астми” замінити словами “, бронхіальної астми, а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди”.вгору