Про заходи поповнення державного насіннєвого страхового фонду
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.19991106
Документ 1106-99-п, поточна редакція — Редакція від 28.02.2001, підстава - 178-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 1999 р. N 1106
Київ
Про заходи поповнення державного
насіннєвого страхового фонду
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 265 ( 265-2000-п ) від 10.02.2000
N 1852 ( 1852-2000-п ) від 20.12.2000
N 178 ( 178-2001-п ) від 28.02.2001 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Державної акціонерної компанії "Хліб
України", погоджену з Міністерством агропромислового комплексу,
Міністерством фінансів та Міністерством економіки, про поповнення
державного насіннєвого страхового фонду шляхом передачі до нього
залишків сортового насіння озимих та ярих зернових і зернобобових
культур, гібридного насіння кукурудзи і соняшнику державних
ресурсів, насіння інших культур, а також товарного зерна, іншої
сільськогосподарської продукції і продовольства, що надходить від
сільськогосподарських товаровиробників у рахунок погашення
заборгованості за насіннєві позички, в тому числі отримані ними
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня
1997 р. N 515 ( 515-97-р ), постановами Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1997 р. N 1476 ( 1476-97-п ) "Про заходи щодо
підготовки до проведення весняно-польових робіт у 1998 році", від
7 вересня 1998 р. N 1390 ( 1390-98-п ) "Про надання допомоги
сільськогосподарським товаровиробникам Луганської області" і від
18 вересня 1998 р. N 1461 ( 1461-98-п ) "Про заходи щодо
стабілізації сільськогосподарського виробництва", від 10 грудня
1998 р. N 1953 ( 1953-98-п ) "Про забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними та
фінансовими ресурсами в 1999 році" і від 25 серпня 1999 р. N 1550
( 1550-99-п ) "Про надання допомоги сільськогосподарським
товаровиробникам Луганської та Донецької областей. ( Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 265
( 265-2000-п ) від 10.02.2000 )
Державній акціонерній компанії "Хліб України" спрямувати на
поповнення державного страхового насіннєвого фонду кошти та
насіння, що надходять від сільськогосподарських товаровиробників у
рахунок погашення заборгованості за отримані насіннєві позички, а
також кошти, виручені Компанією від реалізації товарного зерна,
іншої сільськогосподарської продукції і продовольства, що
надходять від цих товаровиробників, та кошти, що передбачаються у
державному бюджеті на цю мету. ( Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 265 ( 265-2000-п ) від
10.02.2000, N 178 ( 178-2001-п ) від 28.02.2001 )
2. Державній акціонерній компанії "Хліб України" забезпечити
передачу до державного насіннєвого страхового фонду залишків
сортового насіння озимих та ярих зернових і зернобобових культур,
гібридного насіння кукурудзи і соняшнику державних ресурсів,
насіння інших культур, а також товарного зерна, іншої
сільськогосподарської продукції і продовольства, що надійшли від
сільськогосподарських товаровиробників у рахунок погашення
заборгованості за насіннєві позички станом на 1 грудня 2000 року.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 265 ( 265-2000-п ) від
10.02.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852
( 1852-2000-п ) від 20.12.2000 )
3. Міністерству фінансів зменшити заборгованість
заготівельних підприємств за бюджетними позичками, наданими для
закупівлі продовольчого зерна та сортового насіння за державним
замовленням (контрактом) у 1994 - 1997 роках, на суму вартості
переданих до державного насіннєвого страхового фонду залишків
сортового насіння озимих та ярих зернових і зернобобових культур,
гібридного насіння кукурудзи державних ресурсів та заборгованості
сільськогосподарських товаровиробників за насіннєві позички,
отримані ними згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України,
зазначеними в пункті 1 цієї постанови, а також збільшити обсяг
фінансування зазначеного фонду на підставі матеріалів, наданих
Державною акціонерною компанією "Хліб України".
4. Внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 8 червня 1998 р. N 834 ( 834-98-п ) "Про уцінення
сортового і гібридного насіння кукурудзи урожаю 1993-1995 років",
виклавши його в такій редакції:
"1. Дозволити Державній акціонерній компанії "Хліб України"
провести уцінення станом на 1 січня 1999 р. фактичних залишків
сортового і гібридного насіння кукурудзи урожаю 1993 - 1997 років
до рівня ціни можливої реалізації, зменшеної в частині суми
сортової надбавки на 50 відсотків, за рахунок зменшення вартості
сортового насіння, переданого до державного насіннєвого страхового
фонду".
5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 1998 р. N 1409
( 1409-98-п ) "Про окремі питання розвитку селекції та насінництва
сільськогосподарських культур на сучасному етапі" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1331).
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Гладія М.В.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 червня 1999 р. N 1106
КІЛЬКІСТЬ І ВАРТІСТЬ
залишків сортового насіння озимих та ярих зернових
і зернобобових культур та гібридного насіння кукурудзи
державних ресурсів станом на 1 січня 1999 р., яке
передається до державного насіннєвого страхового фонду
---------------------------------------------------------------------------------- Регіон, | Озимі | Ярі | Кукурудза | Разом області |--------------+---------------+--------------+----------------- |кіль- |варті- |кіль- |вар- |кіль- |вар- |кіль- |вар- |кість,|сть, |кість, |тість, |кість,|тість, |кість, |тість, | тонн |тис. |тонн |тис. |тонн |тис. |тонн |тис. | |гри- | |гри- | |гривень| |гривень | |вень | |вень | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим 79 16,4 79 16,4 Вінницька 2400 690,4 4500 7360,2 6900 8050,6 Волинська 2122 673,9 115 138 2237 811,9 Дніпропетровська 300 118,8 4975 1235,3 4459 4650 9734 6004,1 Донецька 18 13,9 106 112,8 124 126,7 Житомирська 2223 641,2 3834,3 1419 6057,3 2060,2 Закарпатська 20,8 10,1 76,5 35 86,7 95,7 184 140,8 Запорізька 291 83,3 3292,3 564,7 491 1454,5 4074,3 2102,5 Івано-
Франківська 1073 398,8 3205 1075,2 16 23,4 4294 1497,4 Київська 5611 2554,5 9152 12893 14763 15447 Кіровоградська 105 43,5 1121 341 2945 4482 4171 4866,5 Луганська 2040 645,9 2400 3409,9 4440 4055,8 Львівська 3391 1129,3 37 81,4 3428 1210,7 Миколаївська 2562 393,3 1345 1198,4 3907 1591,7 Одеська 48 16,9 128 44,4 2267 5013 2443 5074,3 Полтавська 4899 1487,7 5344 9421,6 10243 10909 Рівненська 5650 1615,2 5650 1615,2 Сумська 4281 1311,5 4281 1311,5 Тернопільська 587 211,3 7294 2197,7 508 746,8 8389 3155,8 Харківська 298 139,5 614 825,9 912 965,4 Херсонська 414 130,4 1252 184,7 1666 315,1 Хмельницька 56 17,4 6697 2415,4 6753 2432,8 Черкаська 381 152,1 2470 881,8 4691 6518,9 7542 7552,8 Чернівецька 1106,3 287,3 3202,5 4659,7 4308,8 4947 Чернігівська 644 326,4 3625 1633,3 2023 4940,9 6292 6900,6 Усього 6441 2290 72129 22847 44302 68026 122872 93162

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору