Документ 1106-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2018 р. № 1106
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, з централізованого водопостачання та водовідведення, з перероблення та захоронення побутових відходів, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, з централізованого водопостачання та водовідведення, з перероблення та захоронення побутових відходів, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 565 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності на ринку природного газу, у сферах електроенергетики, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2132);

пункт 29 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2018 р. № 1106

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, з централізованого водопостачання та водовідведення, з перероблення та захоронення побутових відходів, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, яка підлягає ліцензуванню НКРЕКП, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю, є:

вид господарської діяльності;

обсяг передачі, розподілу, постачання або перепродажу електричної енергії протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

встановлена потужність електроустановок з виробництва електричної енергії;

загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років;

індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні споживачів (SAIDI) протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні споживачів (SAIFI) протягом року, що передує року, в якому складається річний план заходів державного контролю;

дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії (надання компенсації споживачам за недотримання стандартів та вимог) протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

кількість споживачів електричної енергії, яким здійснюється постачання електричної енергії, станом на кінець року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

кількість користувачів електричної енергії, які приєднані до систем розподілу/передачі електричної енергії, станом на кінець року, що передує року, в якому складається річний план заходів державного контролю;

виробництво електричної енергії за видом генерації.

2. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу, яка підлягає ліцензуванню НКРЕКП, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю, є:

вид господарської діяльності;

обсяг розподілу природного газу протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

обсяг постачання природного газу протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

кількість порушень, виявлених під час попереднього планового заходу державного контролю;

загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років.

3. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, яка підлягає ліцензуванню НКРЕКП, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю, є:

вид господарської діяльності;

обсяг виробленої або транспортованої, або поставленої теплової енергії протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

кількість порушень, виявлених під час попереднього планового заходу державного контролю;

загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років;

кількість схвалених уповноваженим органом інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, оформлених відповідно до вимог законодавства.

4. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає ліцензуванню НКРЕКП, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю, є:

обсяг надання послуг з централізованого водопостачання протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

обсяг надання послуг з централізованого водовідведення протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

кількість порушень, виявлених під час проведення заходів державного контролю протягом останніх п’яти років перед початком планового періоду;

кількість встановлених порушень, виявлених під час проведення заходів державного контролю протягом останніх п’яти років перед початком планового періоду, що призвели до коригування тарифу/тарифів;

показник середньої тривалості перерв у водопостачанні з вини ліцензіата та внаслідок планових без попередження споживачів перерв за рік, що передує року формування плану заходів державного контролю, хвилин;

показник середньої частоти перерв у водопостачанні з вини ліцензіата та внаслідок планових без попередження споживачів перерв за рік, що передує року формування плану заходів державного контролю, одиниць;

кількість абонентів станом на кінець року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю.

5. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів, яка підлягає ліцензуванню НКРЕКП, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю, є:

вид господарської діяльності;

обсяг перероблених та захоронених побутових відходів суб’єктом господарювання протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

встановлені факти перевищення нормативів гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у підземних та поверхневих водах, атмосферному повітрі, ґрунті протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю;

відсутність протифільтраційного екрана та інженерних споруд, які забезпечують мінімально допустимий вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю.

6. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики визначено в додатку 1.

7. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу визначено в додатку 2.

8. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії визначено в додатку 3.

9. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення визначено в додатку 4.

10. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів визначено в додатку 5.

11. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

12. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 6.

13. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 7.

14. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 8.

15. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 9.

16. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 10.

17. До суб’єктів господарювання із високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, сума нарахованих балів яких за всіма критеріями у відповідній сфері становить від 41 до 100 балів.

До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти, сума нарахованих балів яких за всіма критеріями у відповідній сфері становить від 21 до 40 балів.

До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, сума нарахованих балів яких за всіма критеріями у відповідній сфері становить від 0 до 20 балів.

18. Планові заходи державного контролю здійснюються НКРЕКП за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена:

до високого ступеня ризику, - не частіше одного разу на два роки;

до середнього ступеня ризику, - не частіше одного разу на три роки;

до незначного ступеня ризику, - не частіше одного разу на п’ять років.

19. Якщо суб’єкт господарювання провадить діяльність, що охоплюється сферами державного контролю, визначеними двома або більше додатками до цих критеріїв, та може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

безпідставне припинення (обмеження) електропостачання

технологічне порушення на об’єктах електроенергетики чи енергосистеми

смерть людини

шкода здоров’ю людини

вид господарської діяльності

обсяг передачі, розподілу, постачання або перепродажу електричної енергії протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

встановлена потужність електроустановок з виробництва електричної енергії

загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років

індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні споживачів (SAIDI) протягом останнього року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні споживачів (SAIFI) протягом останнього року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів (надання компенсації споживачам за недотримання стандартів та вимог) протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

кількість споживачів електричної енергії, яким здійснюється постачання електричної енергії, станом на кінець року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

кількість користувачів електричної енергії, які приєднані до систем розподілу/передачі електричної енергії, станом на кінець року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

виробництво електричної енергії за видом генерації

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

надання послуг з електропостачання, приєднання до мереж неналежної якості

припинення електропостачання споживача

безпідставна відмова у приєднанні до електричних мереж

моральна шкода, завдана споживачеві електричної енергії

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

надання послуг з електропостачання, приєднання до мереж неналежної якості

безпідставне припинення (обмеження) електропостачання

майнова (матеріальна) шкода, завдана споживачеві електричної енергії

4. Навколишнє природне середовище (О4)

аварія на об’єкті електроенергетики

шкода навколишньому природному середовищу

5. Національна безпека держави (О5)

здійснення над ліцензіатом контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України

загроза державній безпеціДодаток 2
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, діяльності на ринку природного газу

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

безпідставне припинення (обмеження) газопостачання

смерть людини

шкода здоров’ю людини

вид господарської діяльності

обсяг розподілу природного газу протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

обсяг постачання природного газу протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

кількість порушень, виявлених під час попереднього планового заходу державного контролю

загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

надання послуг з газопостачання неналежної якості

безпідставне припинення (обмеження) газопостачання

моральна шкода, завдана споживачеві послуг з газопостачання

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

надання відповідних послуг неналежної якості

безпідставне припинення (обмеження) газопостачання

майнова (матеріальна) шкода, завдана споживачеві послуг з газопостачання

4. Навколишнє природне середовище (О4)

аварія на об’єкті нафтогазового комплексу

шкода навколишньому природному середовищу

5. Національна безпека держави (О5)

здійснення над ліцензіатом контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України

загроза державній безпеціДодаток 3
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

безпідставне припинення (обмеження) теплопостачання

смерть людини

шкода здоров’ю людини

вид господарської діяльності

обсяг виробленої або транспортованої, або поставленої теплової енергії протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

кількість порушень, виявлених під час попереднього планового заходу державного контролю

загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років

кількість схвалених уповноваженим органом інвестиційних програми суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, оформлених відповідно до вимог законодавства

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

надання послуг з теплопостачання неналежної якості

безпідставне припинення (обмеження) теплопостачання

моральна шкода, завдана споживачеві послуг з теплопостачання

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

надання послуг з теплопостачання неналежної якості

безпідставне припинення (обмеження) теплопостачання

майнова (матеріальна) шкода, завдана споживачеві послуг з теплопостачання

4. Навколишнє природне середовище (О4)

аварія на об’єкті теплоенергетики

шкода навколишньому природному середовищу

5. Національна безпека держави (О5)

здійснення над ліцензіатом контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України

загроза державній безпеціДодаток 4
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

безпідставне припинення (обмеження) централізованого водопостачання та водовідведення

смерть людини

шкода здоров’ю людини

обсяг централізованого водопостачання протягом останнього року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

обсяг централізованого водовідведення протягом останнього року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

кількість порушень, виявлених під час проведення заходів державного контролю, протягом останніх п’яти років перед початком планового періоду

кількість порушень, виявлених під час проведення заходів державного контролю, протягом останніх п’яти років перед початком планового періоду, що призвели до коригування тарифу/тарифів

показник середньої тривалості перерв у водопостачанні з вини ліцензіата та внаслідок планових без попередження споживачів перерв за рік, що передує року формування плану здійснення заходів державного контролю, хвилин

показник середньої частоти перерв у водопостачанні з вини ліцензіата та внаслідок планових без попередження споживачів перерв за рік, що передує року формування плану здійснення заходів державного контролю, одиниць

кількість абонентів станом на кінець року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення неналежної якості

безпідставне припинення (обмеження) централізованого водопостачання та водовідведення

моральна шкода, завдана споживачеві послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення неналежної якості

безпідставне припинення (обмеження) централізованого водопостачання та водовідведення

майнова (матеріальна) шкода, завдана споживачеві послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

4. Навколишнє природне середовище (О4)

аварія на об’єкті централізованого водопостачання та водовідведення

шкода навколишньому природному середовищу

5. Національна безпека держави (О5)

здійснення над ліцензіатом контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України

загроза державній безпеціДодаток 5
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

неналежне перероблення та захоронення побутових відходів

смерть людини

шкода здоров’ю людини

вид господарської діяльності

обсяг перероблення та захоронення побутових відходів ліцензіатом протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

встановлені факти перевищення нормативів гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у підземних та поверхневих водах, атмосферному повітрі, ґрунті протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

відсутність протифільтраційного екрана та інженерних споруд, які забезпечують мінімально допустимий вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

неналежне перероблення та захоронення побутових відходів

моральна шкода, завдана споживачеві послуг з перероблення та захоронення побутових відходів

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

неналежне перероблення та захоронення побутових відходів

майнова (матеріальна) шкода, завдана споживачеві послуг з перероблення та захоронення побутових відходів

4. Навколишнє природне середовище (О4)

неналежне перероблення та захоронення побутових відходів

шкода навколишньому природному середовищу

5. Національна безпека держави (О5)

здійснення над ліцензіатом контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України

загроза державній безпеціДодаток 6
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

Показники критеріїв

Кількість балів

Вид господарської діяльності*

виробництво електричної енергії

20

перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність)

10

постачання електричної енергії споживачу

10

розподіл електричної енергії

10

передача електричної енергії

20

здійснення функцій оператора ринку

15

здійснення функцій гарантованого покупця

15

Обсяг передачі, розподілу, постачання або перепродажу електричної енергії протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

1000 млн кВт•г або більше

15

до 1000 млн кВт•г

10

відсутність ліцензії на провадження зазначених видів господарської діяльності

0

Встановлена потужність електроустановок з виробництва електричної енергії

1000 МВт або більше

30

від 12 (включно) до 1000 МВт

20

менше 12 МВт

5

відсутність ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

0

Загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років

200 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або більше

15

від 10 тис. (включно) до 200 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

10

до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

5

незастосування санкцій у вигляді штрафу

0

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні споживачів (SAIDI) протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

1-150 хвилин

1

151-200 хвилин

5

201 хвилина або більше

10

Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні споживачів (SAIFI) протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

від 0 до 3 (включно)

1

від 3 до 5 (включно)

5

більш як 5

10

Дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів (надання компенсації споживачам за недотримання стандартів та вимог) протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

надання компенсації не більш як 0,1 відсотка (включно) загальної кількості споживачів

5

надання компенсації більш як 0,1 відсотка загальної кількості споживачів

10

Кількість споживачів електричної енергії, яким здійснюється постачання електричної енергії, станом на кінець року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

від 1 до 200 тис. (включно) споживачів

3

від 200 тис. до 700 тис. (включно) споживачів

5

більш як 700 тис. споживачів

10

Кількість користувачів електричної енергії, які приєднані до систем розподілу/передачі електричної енергії, станом на кінець року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

до 20 тис. користувачів

3

від 20 тис. (включно) до 200 тис. користувачів

5

більш як 200 тис. (включно) користувачів

10

Виробництво електричної енергії за видом генерації*

атомні електростанції, гідроакумулювальні електростанції

20

теплові електростанції, теплоелектроцентралі

15

відновлювальні джерела енергії, гідроелектростанції

5

__________
* Якщо суб’єкт господарювання може бути віднесений до більш як одного показника, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.Додаток 7
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

Показники критеріїв

Кількість балів

Вид господарської діяльності*

транспортування природного газу

21

зберігання (закачування, відбір) природного газу

21

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

41

розподіл природного газу

5

постачання природного газу

5

Обсяг розподілу природного газу протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

більш як 200 млн. куб. метрів (включно)

41

від 20 млн. (включно) до 200 млн. куб. метрів

21

до 20 млн. куб. метрів

10

Обсяг постачання природного газу протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

більш як 100 млн. куб. метрів (включно)

41

від 20 млн. (включно) до 100 млн. куб. метрів

21

до 20 млн. куб. метрів

10

Кількість порушень, виявлених під час попереднього планового заходу державного контролю

від одного до чотирьох

1

від п’яти до дев’яти

6

10 та більше

11

Загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років

більш як 200 тис. (включно) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

15

від 10 тис. (включно) до 200 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

10

до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

5

незастосування санкцій у вигляді штрафу

0

__________
* Якщо суб’єкт господарювання може бути віднесений до більш як одного показника, бали нараховуються за всіма застосовними показниками, а їх кількість додається.Додаток 8
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

Показники критеріїв

Кількість балів

Вид господарської діяльності*

виробництво теплової енергії

8

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

12

постачання теплової енергії

8

Обсяг виробленої або транспортованої, або поставленої теплової енергії протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю**

до 250 тис. Гкал

17

від 250 тис. (включно) до 700 тис. Гкал

23

більш як 700 тис. Гкал (включно)

28

Кількість порушень, виявлених під час попереднього планового заходу державного контролю

від одного до чотирьох

1

від п’яти до дев’яти

6

10 та більше

10

Загальна сума накладених на ліцензіата штрафних санкцій за результатами проведених заходів державного контролю за останні п’ять років

10 тис. (включно) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

10

від 5 тис. (включно) до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

7

до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

3

незастосування санкцій у вигляді штрафу

0

Кількість схвалених уповноваженим органом інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, оформлених відповідно до вимог законодавства

п’ять та більше

0

три - чотири

2

одна - дві

5

відсутність схвалених програм

10

__________
* Якщо суб’єкт господарювання може бути віднесений до більш як одного показника, бали нараховуються за всіма застосовними показниками, а їх кількість додається.
** Якщо суб’єкт господарювання може бути віднесений до більш як одного показника, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.Додаток 9
до критеріїв

ПЕРЕЛІК,
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

Показники критеріїв

Кількість балів

Обсяг надання послуг з централізованого водопостачання протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю*

від 300 тис. до 9000 тис. куб. метрів (включно)

10

від 9000 тис. до 40000 тис. куб. метрів (включно)

20

більш як 40000 тис. куб. метрів

35

Обсяг надання послуг з централізованого водовідведення протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю*

від 200 тис. до 9000 тис. куб. метрів (включно)

10

від 9000 тис. до 20000 тис. куб. метрів (включно)

20

більш як 20000 тис. куб. метрів

35

Кількість порушень, виявлених під час проведення заходів державного контролю протягом останніх п’яти років перед початком планового періоду

від одного до чотирьох

1

від п’яти до дев’яти

6

10 та більше

10

Кількість встановлених порушень, виявлених під час проведення заходів державного контролю протягом останніх п’яти років перед початком планового періоду, що призвели до коригування тарифу/тарифів

відсутність порушень, що призвели до коригування тарифу/тарифів, у відповідний період

0

одне та більше

10

Показник середньої тривалості перерв у водопостачанні з вини ліцензіата та внаслідок планових без попередження споживачів перерв за рік, що передує року формування плану здійснення заходів державного контролю

від 1 до 1500 хвилин (включно)

1

від 1500 до 3 тис. хвилин (включно)

3

більш як 3 тис. хвилин

6

Показник середньої частоти перерв у водопостачанні з вини ліцензіата та внаслідок планових без попередження споживачів перерв за рік, що передує року формування плану здійснення заходів державного контролю

одна

1

дві

3

три і більше

6

Кількість абонентів станом на кінець року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

500 тис. абонентів і більше

11

від 200 тис. (включно) до 500 тис. абонентів

8

до 200 тис. абонентів

6

__________
* Застосовується показник критерію з найбільшою кількістю балів.Додаток 10
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю

Показники критеріїв

Кількість балів

Вид господарської діяльності*

перероблення побутових відходів

5

захоронення побутових відходів

7

Обсяг перероблення та захоронення побутових відходів суб’єктом господарювання протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю

до 50 тис. тонн, або 200 тис. куб. метрів

7

більш як 50 тис. тонн, або 200 тис. куб. метрів

9

Встановлення фактів перевищення нормативів гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у підземних та поверхневих водах, атмосферному повітрі, ґрунті протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю*

відсутність порушень

0

у підземних та наземних водах

9

у ґрунті

7

в атмосферному повітрі

9

Відсутність протифільтраційного екрана та інженерних споруд, які забезпечують мінімально допустимий вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, протягом року, що передує року, в якому формується річний план заходів державного контролю*

відсутність протифільтраційного екрана

15

відсутність гідротехнічних споруд, що запобігають затопленню зливовими та талими водами

4

відсутність дренажної системи для збирання та відведення фільтрату

5

відсутність очисних споруд для фільтрату

5

відсутність системи дегазації

5

відсутність фільтрів очищення відпрацьованих газів

19

__________
* Якщо суб’єкт господарювання може бути віднесений до більш як одного показника, бали нараховуються за всіма застосовними показниками, а їх кількість додається.вгору