Документ 1106-2003-п, попередня редакція — Редакція від 22.06.2012, підстава - 533-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1106
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України та
визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 311
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 486 ( 486-2004-п ) від 14.04.2004
N 912 ( 912-2004-п ) від 14.07.2004
N 1045 ( 1045-2004-п ) від 12.08.2004
N 1263 ( 1263-2004-п ) від 22.09.2004
N 1460 ( 1460-2004-п ) від 28.10.2004
Розпорядженням КМ
N 51-р ( 51-2005-р ) від 03.03.2005
Постановами КМ
N 720 ( 720-2005-п ) від 09.08.2005
N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005
N 336 ( 336-2006-п ) від 15.03.2006
N 555 ( 555-2007-п ) від 28.03.2007
N 646 ( 646-2007-п ) від 20.04.2007
N 880 ( 880-2007-п ) від 26.06.2007
N 926 ( 926-2007-п ) від 11.07.2007
N 1075 ( 1075-2007-п ) від 30.08.2007
N 1087 ( 1087-2007-п ) від 05.09.2007
N 1333 ( 1333-2007-п ) від 21.11.2007
N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008
N 771 ( 771-2008-п ) від 03.09.2008
N 1040 ( 1040-2008-п ) від 26.11.2008
N 227 ( 227-2009-п ) від 05.03.2009
N 270 ( 270-2009-п ) від 05.03.2009
N 643 ( 643-2009-п ) від 24.06.2009
N 749 ( 749-2009-п ) від 17.07.2009
N 850 ( 850-2009-п ) від 12.08.2009
N 2 ( 2-2010-п ) від 06.01.2010
N 316 ( 316-2010-п ) від 19.04.2010
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010
N 814 ( 814-2010-п ) від 08.09.2010
N 1131 ( 1131-2010-п ) від 15.12.2010
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 1242 ( 1242-2011-п ) від 30.11.2011
N 1300 ( 1300-2011-п ) від 12.12.2011
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012
N 533 ( 533-2012-п ) від 13.06.2012 }

На виконання Указів Президента України від 26 травня 2003 р.
N 434 ( 434/2003 ) "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва
в системі центральних органів виконавчої влади", від 3 червня
2003 р. N 464 ( 464/2003 ) "Про Міністра Кабінету Міністрів
України" і від 5 червня 2003 р. N 480 ( 480/2003 ) "Про Положення
про Міністра Кабінету Міністрів України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 311
( 311-2001-р ) "Про віднесення посад державних секретарів та їх
заступників до категорій посад державних службовців" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1422).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1106
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про вдосконалення порядку здійснення
службових відряджень за кордон", із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 648
( 648-96-п ), від 23 квітня 1998 р. N 253 ( 553-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 16, ст. 604), від 5 жовтня 1998 р.
N 1591 ( 1591-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40,
ст. 1483), від 3 грудня 2001 р. N 1629 ( 1629-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2202) та від 13 грудня 2001 р.
N 1681 ( 1681-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51,
ст. 2289):
1) в абзаці третьому пункту 1 слова "Державним Секретарем"
замінити словом "Міністром", а слова "першим заступником
Державного секретаря" - словами "першим заступником Міністра";
2) в абзаці третьому пункту 5 слова "державними секретарями
міністерств" та "державних секретарів міністерств" замінити
відповідно словами "міністрами" та "міністрів".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 533
( 533-2012-п ) від 13.06.2012 }

3. У Положенні про Всеукраїнську міжвідомчу
координаційно-методичну раду з правової освіти населення,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня
1995 р. N 366 ( 366-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 198;
Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 11):
1) у пункті 4 слова "Державного секретаря Мін'юсту" замінити
словами "Міністра юстиції";
2) у додатку до Положення:
а) в абзаці другому слова "Державного секретаря Мін'юсту"
замінити словами "Міністра юстиції";
б) в абзаці п'ятому слова "Державного секретаря МВС" замінити
словами "Міністра внутрішніх справ";
в) в абзаці шостому слова "Державного секретаря Мінкультури"
замінити словами "Міністра культури і мистецтв";
г) в абзаці сьомому слова "Державного секретаря МОН" замінити
словами "Міністра освіти і науки";
ґ) в абзаці восьмому слова "Державного секретаря Мінпраці"
замінити словами "Міністра праці та соціальної політики".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1040
( 1040-2008-п ) від 26.11.2008 }

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1045
( 1045-2004-п ) від 12.08.2004 )

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1131
( 1131-2010-п ) від 15.12.2010 }

8. Абзац другий пункту 7 Типового положення про кадрову
службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 912 ( 912-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 16, ст. 434; Офіційний вісник України,
1998 р., N 52, ст. 1955; 2001 р., N 31, ст. 1401; 2003 р., N 24,
ст. 1134), викласти в такій редакції:
"у міністерстві - міністру або за рішенням міністра - одному
з його заступників".
9. У Положенні про державний енергетичний нагляд за режимами
споживання електричної і теплової енергії, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929
( 929-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 440; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 48, ст. 1763; 2001 р., N 17, ст. 739; 2002 р.,
N 21, ст. 1037):
1) в абзаці першому пункту 6 слова "Державним секретарем
Мінпаливенерго" замінити словами "Міністром палива та енергетики";
2) у пункті 8:
а) в абзаці першому слова "за погодженням з Державним
секретарем Мінпаливенерго" замінити словами "у порядку,
встановленому законодавством";
б) в абзаці другому слова "Державний секретар Мінпаливенерго"
замінити словами "Міністр палива та енергетики".

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 720
( 720-2005-п ) від 09.08.2005 )

11. В абзаці другому пункту 6 Положення про Державну
автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 р. N 341 ( 341-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 16, с. 52; 1999 р., N 42, ст. 2096; 2000 р., N 8, ст. 319;
2001 р., N 32, ст. 1479; 2002 р., N 1, ст. 4, N 40, ст. 1860),
слова "Державним секретарем МВС за погодженням з" виключити.

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1242
( 1242-2011-п ) від 30.11.2011 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 }

14. У складі Організаційного комітету з питань підготовки і
участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння,
військової техніки, технологій та товарів подвійного використання,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
28 листопада 1997 р. N 1325 ( 1325-97-п ) - у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 818
( 818-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24,
ст. 1171):
1) в абзаці першому слова "Державний секретар Мінпромполітики
з питань оборонно-промислового комплексу та машинобудування"
замінити словами "Перший заступник Міністра промислової політики";
2) в абзаці четвертому слова "Державного секретаря МЗС"
замінити словами "Міністра закордонних справ";
3) в абзаці п'ятому слова "Державного секретаря Мінекономіки"
замінити словами "Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції";
4) в абзаці шостому слова "Державного секретаря Мінфіну"
замінити словами "Міністра фінансів".
15. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 1998 р. N 960 ( 960-98-п ) "Про умови оплати праці
працівників Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 26, ст. 939; 2001 р., N 52, ст. 2357) слова "Державного
Секретаря" замінити словом "Міністра".
16. У пункті 6 Положення про Українську частину Комітету з
питань співробітництва між Україною та Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1074
( 1074-98-п ), із змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2000 р. N 1289 ( 1289-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1442), від 6 травня
2001 р. N 424 ( 424-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 20, ст. 842), від 13 грудня 2001 р. N 1664 ( 1664-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2278), від 26 квітня
2002 р. N 561 ( 561-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 18, ст. 922), від 1 липня 2002 р. N 895 ( 895-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1270), від
26 вересня 2002 р. N 1441 ( 1441-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 39, ст. 1823) та від 26 квітня 2003 р. N 601
( 601-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19,
ст. 820):
1) в абзаці сьомому слова "Державний секретар з питань
європейської інтеграції Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції" замінити словами "перший заступник
Міністра економіки та з питань європейської інтеграції";
2) в абзаці дев'ятому слова "Державний секретар МЗС з питань
європейської інтеграції" замінити словами "перший заступник
Міністра закордонних справ";
3) в абзаці десятому слова "Державний секретар (його перший
заступник або заступник) Мін'юсту" замінити словами "перший
заступник (заступник) Міністра юстиції;
4) абзаци дванадцятий - двадцять третій викласти в такій
редакції:
"перший заступник (заступник) Міністра аграрної політики;
перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ;
перший заступник (заступник) Міністра екології та природних
ресурсів;
перший заступник (заступник) Міністра палива та енергетики;
перший заступник (заступник) Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи;
перший заступник (заступник) Міністра культури і мистецтв;
перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки;
перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров'я;
перший заступник (заступник) Міністра праці та соціальної
політики;
перший заступник (заступник) Міністра промислової політики;
перший заступник (заступник) Міністра транспорту;
перший заступник (заступник) Міністра фінансів".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 814
( 814-2010-п ) від 08.09.2010 }

18. В абзаці шостому пункту 7 Порядку оформлення, видачі,
повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових
паспортів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 1998 р. N 1873 ( 1873-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1752; 2002 р., N 44, ст. 2006),
слова "Державного Секретаря" замінити словом "Міністра".
19. У Порядку перебування на державній службі працівників
патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів
місцевих державних адміністрацій, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 851
( 851-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 902;
2001 р., N 32, ст. 1484):
1) в абзацах першому і третьому пункту 1 слова "Державний
секретар Кабінету Міністрів України, державний секретар
міністерства" в усіх відмінках замінити словами "Міністр Кабінету
Міністрів України, міністр" у відповідному відмінку;
2) в абзаці другому пункту 2 слова "Державним секретарем
Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністром Кабінету
Міністрів України", а слова "державним секретарем міністерства за
погодженням з міністром" - словом "міністром".

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 880
( 880-2007-п ) від 26.06.2007 }

21. У Порядку призначення на посади та звільнення з посад
керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1374
( 1374-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1613;
2001 р., N 51, ст. 2289; 2003 р., N 25, ст. 1199):
1) в абзаці третьому пункту 4 та абзаці першому пункту 5
слова "державний секретар міністерства" в усіх відмінках замінити
словом "міністр" у відповідному відмінку;
2) у додатку до Порядку:
у пункті 3 слова "заступника державного секретаря
міністерства, заступника керівника іншого" замінити словом
"керівника";
у пункті 4 слова "державного секретаря міністерства" замінити
словом "міністра".
22. В абзаці другому пункту 8 Положення про комісії у справах
альтернативної (невійськової) служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066
( 2066-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2240;
2000 р., N 34, ст. 1451; 2003 р., N 11, ст. 491), слова
"Державного секретаря Міністерства" замінити словом "Міністра".
23. В абзаці першому пункту 6 Порядку проведення розслідувань
з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій
з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо
законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 листопада 1999 р. N 2120 ( 2120-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2302; 2002 р., N 8, ст. 344),
слова "Державним секретарем Міністерства" замінити словами "одним
із заступників Міністра".

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1263
( 1263-2004-п ) від 22.09.2004 }

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 227
( 227-2009-п ) від 05.03.2009 }

{ Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 771
( 771-2008-п ) від 03.09.2008 }

{ Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1333
( 1333-2007-п ) від 21.11.2007 }

30. У пункті 8 Типового положення про Головне управління
сільського господарства і продовольства обласної, управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1546 ( 1546-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1786; 2001 р., N 44,
ст. 1969), слова "Державним секретарем" виключити.

{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1300
( 1300-2011-п ) від 12.12.2011 }

32. У тексті Положення про Комісію з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
2000 р. N 1578 ( 1578-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 43, ст. 1838; 2001 р., N 6, ст. 240, N 32; ст. 1486, N 48,
ст. 2141; 2002 р., N 40, ст. 1858; 2003 р., N 11, ст. 489), слова
"Державний Секретар" в усіх відмінках замінити словом "Міністр" у
відповідному відмінку.

{ Пункт 33 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646
( 646-2007-п ) від 20.04.2007 }

{ Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 850
( 850-2009-п ) від 12.08.2009 }

{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1075
( 1075-2007-п ) від 30.08.2007 }

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ
N 51-р ( 51-2005-р ) від 03.03.2005 }

{ Пункт 38 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 316
( 316-2010-п ) від 19.04.2010 }

{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 912
( 912-2004-п ) від 14.07.2004 }

{ Пункт 40 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 392/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 41 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 454/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 42 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 43 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 438/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 880
( 880-2007-п ) від 26.06.2007 }

45. В абзаці першому пункту 7 Типового положення про Головне
управління економіки обласної, Київської міської державної
адміністрації та управління економіки Севастопольської міської
державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1666 ( 1666-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2279; 2002 р., N 39,
ст. 1827), слова "Державним секретарем Міністерства" замінити
словом "Міністром".
46. У пунктах 4 і 15 Порядку підготовки та проведення робочих
поїздок Прем'єр-міністра України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1747
( 1747-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2362), слова "Державного Секретаря" замінити словом
"Міністра".

{ Пункт 47 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1460
( 1460-2004-п ) від 28.10.2004 }

48. У пункті 16 та в абзаці першому пункту 17 Порядку надання
Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію
суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 219 ( 219-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 405), слова
"Державного секретаря Мінекономіки" замінити словами "Міністра
економіки таз питань європейської інтеграції".
49. У підпункті 1 пункту 33 Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 9, ст. 414, N 15, ст. 806; 2003 р., N 9, ст. 380),
слова "Державним Секретарем" замінити словом "Міністром".

{ Пункт 50 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 555
( 555-2007-п ) від 28.03.2007 }

51. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
15 березня 2002 р. N 337 ( 337-2002-п ) "Про службові відрядження
в межах України керівників органів виконавчої влади та
Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 12, ст. 599):
1) в абзацах другому та четвертому слова "Державний Секретар"
в усіх відмінках замінити словом "Міністр" у відповідному
відмінку;
2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"перших заступників та заступників міністрів, перших
заступників та заступників керівників інших центральних органів
виконавчої влади - відповідно міністрами, керівниками інших
центральних органів виконавчої влади";
3) абзац шостий виключити.
52. У тексті Положення про підрозділи ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 395
( 395-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 724),
слова "Державний секретар МВС" у всіх відмінках замінити словами
"Міністр внутрішніх справ" у відповідному відмінку.
{ Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 486
( 486-2004-п ) від 14.04.2004 }

{ Пункт 54 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 336
( 336-2006-п ) від 15.03.2006 }

{ Пункт 55 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 749
( 749-2009-п ) від 17.07.2009 }

{ Пункт 56 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 402/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 57 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 402/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 58 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 2
( 2-2010-п ) від 06.01.2010 }

{ Пункт 59 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 486
( 486-2004-п ) від 14.04.2004 }

{ Пункт 60 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 405/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

61. У складі Міжвідомчої комісії з питань транспортних
коридорів та транзитної політики, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 965
( 965-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29,
ст. 1358):
1) в абзаці другому слова "Державний секретар Мінтрансу"
замінити словами "Перший заступник Міністра транспорту";
2) в абзаці третьому слова "Державного секретаря
Мінпаливенерго" замінити словами "Міністра палива та енергетики";
3) абзаци сьомий - тринадцятий викласти в такій редакції:
"Заступник Міністра юстиції
Заступник Міністра екології та природних ресурсів
Заступник Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра промислової політики".

{ Пункт 62 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 926
( 926-2007-п ) від 11.07.2007 }

63. У Положенні про Представництво Міністерства закордонних
справ України на території України, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1050
( 1050-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 30,
ст. 1425):
1) в абзаці першому пункту 8 слова "Державним секретарем МЗС
за погодженням з" виключити;
2) у пункті 10 слова "Державним секретарем МЗС" замінити
словами "Міністром закордонних справ".

{ Пункт 64 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 270
( 270-2009-п ) від 05.03.2009 }

{ Пункт 65 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 464/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

66. В абзаці першому пункту 7 Типового положення про Головне
фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове
управління Севастопольської міської державної адміністрації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2002 р. N 1204 ( 1204-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 34, ст. 1600), слова "Державним секретарем Мінфіну" замінити
словом "Мінфіном".

( Пункт 67 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )

{ Пункт 68 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

{ Пункт 69 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 }

{ Пункт 70 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 }

71. В абзаці другому пункту 2 Порядку проходження
дипломатичної служби працівниками патронатної служби Міністра
закордонних справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2002 р. N 1753 ( 1753-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2141), слова Державним
секретарем МЗС за погодженням з" виключити.
72. У Порядку проведення конкурсу для прийняття на
дипломатичну службу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2002 р. N 1754 ( 1754-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2142):
1) в абзаці другому пункту 3 слова "Державний секретар МЗС
або його заступник" замінити словами "Міністр закордонних справ
або його перший заступник чи заступник";
2) у пункті 4:
а) в абзаці першому слова "Державним секретарем МЗС за
погодженням з" виключити;
б) в абзаці другому слова "Державним секретарем МЗС" замінити
словом "Міністром";
3) в абзаці другому пункту 25 і пункті 26 слова "Державному
секретареві МЗС" замінити словами "Міністрові закордонних справ";
4) у пункті 28 слова "Державний секретар МЗС за погодженням з
Міністром" замінити словом "Міністр".
73. У додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2002 р. N 685 ( 685-2002-р ) "Про забезпечення
взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України,
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 49,
ст. 2220) слова "Державний Секретар Кабінету Міністрів України"
замінити словами "Міністр Кабінету Міністрів України".
74. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від
19 грудня 2002 р. N 706 ( 706-2002-р ) "Про підготовку проекту
Програми діяльності Кабінету Міністрів України" слова "Державного
секретаря Мінекономіки та його заступників" замінити словами
"перших заступників та заступників Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції".

{ Пункт 75 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1087
( 1087-2007-п ) від 05.09.2007 }

76. У назві та абзаці третьому розпорядження Кабінету
Міністрів України від 5 січня 2003 р. N 2 ( 2-2003-р ) "Деякі
організаційні питання проведення нарад у Прем'єр-міністра України,
Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів
України та Державного Секретаря Кабінету Міністрів України" слова
"Державного Секретаря Кабінету Міністрів України" замінити словами
"Міністра Кабінету Міністрів України".

{ Пункт 77 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 386/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

78. В абзаці другому пункту 7 Положення про Всеукраїнський
конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
2003 р. N 64 ( 64-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 4, ст. 123), слова "Державний секретар" замінити словом
"Міністр".
79. В абзаці другому пункту 11 Положення про кадровий резерв
дипломатичної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2003 р. N 205 ( 205-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 9, ст. 376), слова "Державного
секретаря МЗС, погодженим з Міністром" замінити словом "Міністра".

{ Пункт 80 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 }вгору