Документ 1106-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.07.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.08.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про участь України в міжнародних
миротворчих операціях"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.50 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про участь України в міжнародних
миротворчих операціях" ( 613-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 22-23, ст. 202) такі зміни:
1) у другому реченні частини першої статті 3 слово
"відшкодування" замінити словом "фінансування";
2) статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Фінансове забезпечення участі України
в міжнародних миротворчих операціях
Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в
міжнародних миротворчих операціях, може здійснюватися:
за рахунок коштів державного бюджету, за умови повного або
часткового відшкодування цих витрат за рахунок коштів, які
виділяються ООН, ОБСЄ або іншою регіональною організацією для
фінансування міжнародної миротворчої операції;
або за рахунок коштів державного бюджету;
або за рахунок коштів, які виділяються ООН, ОБСЄ або іншою
регіональною організацією для фінансування міжнародної миротворчої
операції.
Порядок і джерела фінансування визначаються при схваленні
Верховною Радою України рішення про участь України у міжнародній
миротворчій операції".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1106-IVвгору