Документ 1105-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2015, підстава - 918-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 грудня 2010 р. N 1105
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України у зв'язку
з перейменуванням Національного агентства
з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 604 ( 604-2011-п ) від 25.05.2011
N 854 ( 854-2011-п ) від 10.08.2011
N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011
N 326 ( 326-2012-п ) від 25.04.2012
N 1186 ( 1186-2012-п ) від 05.12.2012
N 647 ( 647-2013-п ) від 04.09.2013
N 75 ( 75-2014-п ) від 19.03.2014
N 591 ( 591-2014-п ) від 05.11.2014
N 918 ( 918-2015-п ) від 11.11.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2010 р. N 1105
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
у зв'язку з перейменуванням Національного агентства
з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. У додатку 2 до Державної цільової соціальної програми
"Хокей України", затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 2007 р. N 1194 ( 1194-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2818; 2010 р., N 67, ст. 2423),
у підпункті 1 пункту 1 у графі "Відповідальні за виконання" слова
і цифри "Національне агентство з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словом "Укрєвроінфрапроект".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399
( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 604
( 604-2011-п ) від 25.05.2011 }

4. У тексті Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для будівництва, реконструкції та ремонту
автомобільних доріг комунальної власності у містах проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2009 р. N 886 ( 886-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 63, ст. 2229; 2010 р., N 43, ст. 1418), слова і цифри
"Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" в усіх
відмінках замінити словом "Укрєвроінфрапроект" у відповідному
відмінку.
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) "Про затвердження Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 39, ст. 1297, N 43, ст. 1419, N 50, ст. 1628, N 52,
ст. 1740, N 53, ст. 1787, N 55, ст. 1853, N 58, ст. 2030, N 65,
ст. 2285, N 72, ст. 2580, N 75, ст. 2664, N 77, ст. 2726, N 80,
ст. 2833):
1) у пункті 3 постанови ( 357-2010-п ) слова і цифри
"Національним агентством з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словами і цифрами "Національним агентством з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних
проектів";
2) у додатку 1 до Програми ( 357-2010-п ):
у пункті 3 слова і цифри "Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словом "Укрєвроінфрапроект";
у пункті 4 слова і цифри "Голова Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словами "Голова
Укрєвроінфрапроекту";
3) у додатку 2 до Програми ( 357-2010-п ):
у пункті 1 у графі "Головний розпорядник бюджетних коштів,
інвестор" слова і цифри "Національне агентство з питань підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу (далі - Національне агентство)" замінити словом
"Укрєвроінфрапроект";
у тексті додатка слова "Національне агентство" замінити
словом "Укрєвроінфрапроект".
6. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21
квітня 2010 р. N 971 ( 971-2010-р ) "Про передачу цілісного
майнового комплексу Львівського комунального підприємства
"Дирекція з будівництва стадіону у м. Львові" у державну
власність" слова і цифри "Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів".
7. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 21
квітня 2010 р. N 972 ( 972-2010-р ) "Про передачу цілісного
майнового комплексу комунального підприємства "Дирекція з
капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту
"Донецьк" у державну власність" слова і цифри "Національного
агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словами і
цифрами "Національного агентства з питань підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
та реалізації інфраструктурних проектів".
8. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2010 р. N 956 ( 956-2010-р ) "Про передачу
державного підприємства "Національний спортивний комплекс
"Олімпійський" до сфери управління Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" слова і цифри
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словами і цифрами "Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних
проектів".
9. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 19
травня 2010 р. N 1200 ( 1200-2010-р ) "Деякі питання врахування
середньомісячної заробітної плати у вартості будівництва
Національного спортивного комплексу "Олімпійський", стадіону в
м. Львові та аеропортів приймаючих міст" слова і цифри
"Національному агентству з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словами і цифрами "Національному агентству з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних
проектів".
10. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 червня
2010 р. N 419 ( 419-2010-п ) "Питання фінансування у 2010 році
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок
коштів Стабілізаційного фонду" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 43, ст. 1418, N 65, ст. 2285, N 67, ст. 2421):
1) у пунктах 4 і 5 постанови ( 419-2010-п ) слова і цифри
"Національному агентству з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словами і цифрами "Національному агентству з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних
проектів";
2) у Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для виконання Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу ( 419-2010-п ), затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 3 слова і цифри "Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - Національне агентство)"
замінити словом "Укрєвроінфрапроект";
у тексті Порядку ( 419-2010-п ) слова "Національне агентство"
в усіх відмінках замінити словом "Укрєвроінфрапроект" у
відповідному відмінку.
11. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 2 червня
2010 р. N 1161 ( 1161-2010-р ) "Про заходи щодо забезпечення
розвитку Міжнародного аеропорту "Львів":
у пункті 1 слова і цифри "Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів";
у пункті 3 слова і цифри "Національному агентству з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національному агентству з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів".
12. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 2
червня 2010 р. N 1162 ( 1162-2010-р ) "Про заходи щодо будівництва
в м. Києві електропідстанції "Олімпійська" слова і цифри
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словами і цифрами "Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних
проектів".
13. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 2
червня 2010 р. N 1163 ( 1163-2010-р ) "Про заходи щодо
реконструкції стадіону Львівського державного університету
фізичної культури" слова і цифри "Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів".
14. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня
2010 р. N 412 ( 412-2010-п ) "Питання використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з
штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної
програми "Хокей України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43,
ст. 1411, N 67, ст. 2423, N 72, ст. 2579, N 80, ст. 2833):
1) у пункті 2 постанови ( 412-2010-п ) слова і цифри
"Національному агентству з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словами і цифрами "Національному агентству з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних
проектів";
2) у Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом
відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей
України" ( 412-2010-п ), затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 2 слова і цифри "Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - Агентство)" замінити словом
"Укрєвроінфрапроект";
у тексті Порядку ( 412-2010-п ) слово "Агентство" в усіх
відмінках замінити словом "Укрєвроінфрапроект" у відповідному
відмінку.
15. В абзаці шостому пункту 4 Порядку використання у 2010
році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення інвестицій в
інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери,
капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові
загальнодержавні заходи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2010 р. N 472 ( 472-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, ст. 1527, N 50,
ст. 1657, N 52, ст. 1740, N 57, ст. 1944, N 58, ст. 2006, N 65,
ст. 2277, N 67, ст. 2423, N 70, ст. 2528, N 74, ст. 2616, N 77,
ст. 2726, N 79, ст. 2796, N 80, ст. 2833, N 82, ст. 2885, N 86,
ст. 3048, ст. 3049, ст. 3050), слова і цифри "Національне
агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словом
"Укрєвроінфрапроект".
16. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16
червня 2010 р. N 467 ( 467-2010-п ) "Деякі питання будівництва та
облаштування зон гостинності для проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 45, ст. 1487) слова і цифри "Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1186
( 1186-2012-п ) від 05.12.2012 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 326
( 326-2012-п ) від 25.04.2012 }

19. У пунктах 1 і 3 розпорядження Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 1376 ( 1376-2010-р ) "Деякі питання
фінансування будівництва залізнично-автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві" слова і цифри "Національному
агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словами і
цифрами "Національному агентству з питань підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
та реалізації інфраструктурних проектів".

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 591
( 591-2014-п ) від 05.11.2014 }

21. У підпунктах 3 і 4 пункту 2 Порядку використання у 2010
році коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво,
реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг
загального користування (міжміське сполучення), задіяних до
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 581 ( 581-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 53, ст. 1775), слова і цифри
"Національним агентством з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словом "Укрєвроінфрапроектом".
22. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 14 липня
2010 р. N 1394 ( 1394-2010-р ) "Про передачу цілісного майнового
комплексу Київського палацу спорту до сфери управління
Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" -
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25
серпня 2010 р. N 762 ( 762-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 65, ст. 2276):
у назві та пункті 1 слова і цифри "Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів";
у пункті 2 слова і цифри "Національним агентством з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національним агентством з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів".

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 854
( 854-2011-п ) від 10.08.2011 }

24. У Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для
часткового відшкодування відсотків за користування кредитами,
наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення
готелів та прилеглих до них територій в рамках підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
21 липня 2010 р. N 615 ( 615-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 55, ст. 1863):
у пункті 2 слова і цифри "Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - Національне агентство)"
замінити словом "Укрєвроінфрапроект";
у тексті Порядку ( 615-2010-п ) слова "Національне агентство"
в усіх відмінках замінити словом "Укрєвроінфрапроект" у
відповідному відмінку.
25. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 4
серпня 2010 р. N 1592 ( 1592-2010-р ) "Про затвердження титулу на
виконання проектно-вишукувальних робіт для реконструкції існуючого
пасажирського термінала державного підприємства "Міжнародний
аеропорт "Львів" слова і цифри "Національним агентством з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національним агентством з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів".
26. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 4
серпня 2010 р. N 1593 ( 1593-2010-р ) "Про затвердження титулу на
виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва зовнішніх
інженерних мереж державного підприємства "Міжнародний аеропорт
"Львів" слова і цифри "Національним агентством з питань підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу" замінити словами і цифрами "Національним
агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації
інфраструктурних проектів".
27. У Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для будівництва, реконструкції,
капітального ремонту мереж і споруд централізованого
водопостачання та водовідведення, оновлення парку трамвайних
вагонів, будівництва, реконструкції та капітального ремонту
трамвайних і тролейбусних ліній у містах проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 720
( 720-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 63, ст. 2187,
N 67, ст. 2421):
у пункті 2 слова і цифри "Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - Агентство)" замінити словом
"Укрєвроінфрапроект";
в абзаці четвертому пункту 3 слово "Агентством" замінити
словом "Укрєвроінфрапроектом";
у пункті 7 слово "Агентство" замінити словом
"Укрєвроінфрапроект".
28. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 серпня
2010 р. N 790 ( 790-2010-п ) "Деякі питання діяльності
Українсько-польського комітету у справах підготовки та проведення
фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2369):
1) у додатках до постанови ( 790-2010-п ):
у додатку 1 позицію "Голова Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, відповідальний секретар Української
частини Комітету" замінити позицією "Голова Укрєвроінфрапроекту,
відповідальний секретар Української частини Комітету";
у тексті додатка 2 слова і цифри "Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словом
"Укрєвроінфрапроекту";
2) у Положенні про Українську частину постійних міжурядових
робочих груп, утворених в межах Українсько-польського комітету у
справах підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату
Європи з футболу УЄФА Євро-2012 ( 790-2010-п ), затвердженому
зазначеною постановою:
у пункті 5 слова і цифри "Національним агентством з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словом
"Укрєвроінфрапроектом";
в абзаці другому пункту 8 слова і цифри "Національному
агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словом
"Укрєвроінфрапроекту".
29. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 серпня
2010 р. N 766 ( 766-2010-п ) "Про надання у 2010 році державних
гарантій за зобов'язаннями Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 65, ст. 2280, N 72, ст. 2578):
1) у назві та тексті постанови ( 766-2010-п ) слова і цифри
"Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" в усіх
відмінках замінити словами і цифрами "Національне агентство з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації
інфраструктурних проектів" у відповідному відмінку;
2) у Порядку та умовах надання у 2010 році державних гарантій
за зобов'язаннями Національного агентства з питань підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу ( 766-2010-п ), затверджених зазначеною постановою:
у назві слова і цифри "Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року та
реалізації інфраструктурних проектів";
у пункті 1 слова і цифри "Національним агентством з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словом
"Укрєвроінфрапроектом";
в абзаці другому пункту 3 слова і цифри "Національне
агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" замінити словом
"Укрєвроінфрапроект".
30. У тексті плану заходів щодо спрощення процедури
прикордонного та митного контролю у міжнародних пунктах пропуску
через державний кордон в період підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18
серпня 2010 р. N 1687 ( 1687-2010-р ), у складі виконавців слова і
цифри "Національне агентство з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словом "Укрєвроінфрапроект".
31. В абзаці четвертому пункту 3 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1697 ( 1697-2010-р )
"Про реорганізацію державних підприємств, що належать до сфери
управління Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту" слова і
цифри "Національним агентством з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словами і цифрами "Національним агентством з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних
проектів".

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 647
( 647-2013-п ) від 04.09.2013 }

33. У тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 11
жовтня 2010 р. N 1945 ( 1945-2010-р ) "Про затвердження титулу на
виконання проектно-вишукувальних робіт для реконструкції та
будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок та руліжних
доріжок у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт
"Донецьк" слова і цифри "Національним агентством з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" замінити словами і цифрами
"Національним агентством з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів".
34. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12
жовтня 2010 р. N 936 ( 936-2010-п ) "Питання здійснення запозичень
для фінансування проектів у рамках виконання завдань і заходів,
передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 78, ст. 2768) слова і цифри
"Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
замінити словами і цифрами "Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних
проектів".
35. У Порядку використання запозичених у 2010 році коштів для
виконання завдань та заходів Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 990 ( 990-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2939):
у пункті 3 слова і цифри "Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - Національне агентство)"
замінити словом "Укрєвроінфрапроект";
у тексті Порядку ( 990-2010-п ) слова "Національне агентство"
в усіх відмінках замінити словом "Укрєвроінфрапроект" у
відповідному відмінку.

{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 918
( 918-2015-п ) від 11.11.2015 }

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 75
( 75-2014-п ) від 19.03.2014 }вгору