Документ 1105-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.07.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.08.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст. 49 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про адміністративний нагляд за
особами, звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455;
1995 р., N 10, ст. 64) такі зміни:
1) у статті 3:
пункт "а" виключити;
у пунктах "б" і "в" слова "за тяжкі злочини" замінити словами
"за тяжкі, особливо тяжкі злочини";
2) у пункті "а" статті 4 слова "у пунктах "а" і "г" замінити
словами "у пункті "г";
3) у статті 5:
а) у частині першій:
в абзаці другому слова "у пунктах "а", "б" і "г" та
"районного (міського) суду" замінити відповідно словами "у пунктах
"б" і "г" та "районного, районного у місті, міського та
міськрайонного суду";
в абзаці третьому слова "районного (міського) суду" замінити
словами "районного, районного у місті, міського та міськрайонного
суду";
б) у частині восьмій слова "передбачених пунктами "а", "б" і
"г" замінити словами "передбачених пунктами "б" і "г".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1105-IVвгору